Sousedská slavnost

Výbor Matice svatokopecké ve spolupráci s dobrovolníky uspořádá v roce 100. výročí založení spolku sousedské setkání v poutním areálu svatokopecké baziliky Navštívení Panny Marie. Plánován je celodenní program určený obyvatelům místní městské části a všem příznivcům poutního místa. Cílem je vytvořit tradici sousedských setkání a mezigenerační propojení (senioři, rodiče s dětmi, mládež).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Olomouc
realizátor: Matice svatokopecká, spolek
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 01/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.