Podpořené projekty Strakonice

PODPOŘENÉ PROJEKTY STRAKONICE

Revitalizace komunitního dvorku

Lenka Pichlerová s přáteli uspořádala v uplynulém roce celou řadu sousedských setkání v obci Rovná (drakiáda, slavnost sv. Martina, pletení adventních věnců aj.). Akce se setkaly se zájmem občanů a organizátoři založili spolek Modrý hořec, který získal od obce do užívání spolkovou místnost. Nyní by rádi revitalizovali dvorek, který s touto místností sousedí. Plánují přetvořit tento nevyužívaný a zanedbaný prostor na místo pro neformální setkávání místních občanů i organizované akce – příměstský tábor, kroužky a workshopy pro děti i dospělé, snídaňový piknik, obecní zabíjačku s harmonikářem, venkovní šachový turnaj či vánoční zpívání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Modrý hořec, z. s.
místo: Rovná, Jihočeský kraj
období realizace: 11/2023 – 8/2024
projekt byl podpořen částkou: 91 633 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

(S)močidlo

Městys Čestice ve spolupráci s obyvateli z místní části Nahořany vybuduje zázemí u rybníka U Močidel. Součástí bude dřevěný objekt s krytou verandou, saunou a šatnou, která bude zároveň sloužit k uskladnění věcí, dále oblázková pláž, dřevěné molo na ležení, menší posezení a kovové schůdky do vody. Prostor bude sloužit k sousedskému setkávání, relaxaci a volnočasovým aktivitám občanů obce a okolí.
Projekt vychází z dotazníkového šetření mezi místními, po němž následovala společná procházka a setkání u kulatého stolu. Cílem je podpořit společenský život a posílit sociální vazby obyvatel nejen obce Nahořany, ale i dalších místních částí městyse Čestice, kteří se zde budou potkávat.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: městys Čestice
místo: Čestice, Jihočeský kraj
období realizace: 1/2024 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 99 790 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Aktivity Bábinek z Radomyšle

Bábinky z Radomyšle jsou skupina 70 žen ve věku 65-85 let. Již 10 let se pravidelně scházejí, organizují pro sebe výlety, přednášky či vědomostní kvízy, pomáhají v mateřské školce nebo například vyrábějí dárky. V rámci tohoto projektu chtějí sdílet své aktivity a zážitky i s dalšími lidmi z okolí, zejména s dětmi, případně i jejich rodiči. Plánují celou řadu akcí – společenská setkání a oslavy, přednášky, besedy, rukodělné dílny, soutěže, výlety, výstavy či společné pečení perníčků. Jedním z cílů je také mezigenerační předávání zkušeností a dovedností.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Jaroslava Hradská
místo: Radomyšl, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2023 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 35 661 Kč (včetně poukázek)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Kulturní Klínovice

Projekt Kulturní Klínovice je iniciativou skupiny přátel, kteří se dlouhodobě snaží zpestřovat kulturní a společenský život v obci, kde žijí. Mají k dispozici prostor bývalé hospody, který opravili a postupně mu vrací komunitní náplň a význam. Doposud se věnovali především dětem a mládeži (výtvarné dílny, taneční workshopy, …), nyní by rádi zapojili všechny generace a ukázali místním, že i v malé obci lze uspořádat zajímavé akce s kulturním přesahem (společný koncert, divadlo, pečení kváskového chleba). Chtějí tak přispět k posílení komunity, povzbudit kreativitu místních lidí a prohloubit vztahy mezi nimi i k samotnému místu. Současně navazují na minulost, kdy bylo běžné, že spolu lidé hráli amatérské divadlo a v hospodách se tančilo za doprovodu živé hudby.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: KULTURNÍK z. s.
místo: Chrášťovice, místní část Klínovice, Jihočeský kraj
období realizace: 11/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 60 970 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Poznejme svůj domov

Spolek BEZ Katovice připraví pro místní občany a ve spolupráci s nimi celkem 6 akcí, při nichž se potkají lidé různých věkových skupin i zájmů. Nejenže spolu příjemně stráví čas, ale sami se zapojí do činností a dozvědí se zajímavosti o svém okolí. V rámci „Putování za grafitem ke Kněží hoře“ si pod dohledem odborníka z horažďovického muzea vyzkoušejí práci s geologickým kladívkem a poté se u historického Žižkova mostu setkají s obyvateli sousedního Poříčí. Na společné botanické procházce vyslechnou odborný výklad o místních bylinkách a jejich využití a budou si moci vyrobit léčivou tinkturu. V plánu je také rýžování zlata na Otavě, výroba šperků a vánočních ozdob z perliček (v Otavě se dříve chovaly perlorodky), drakiáda a benefiční florbalová akce.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: BEZ Katovice, z.s.
místo: Katovice, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2023 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 40 100 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Dámský klub – „Co naše babičky umí a můžou nás naučit“

Neformální skupina Dámský klub se začala scházet v roce 2019 – nejprve u společného sledování starých filmů, později u autorských čtení a také u šicích strojů. Nyní by se skupina ráda zaměřila na mladou generaci a naučila mladé zájemkyně šít, opravovat oděvy, recyklovat starý textil a háčkovat, to vše u společných večerních setkání. Starší obyvatelé mají zároveň možnost donést na setkání klubu své poškozené oblečení, které členky klubu zdarma opraví. Projekt by měl přispět k většímu propojení generací, které se od sebe mohou naučit spoustu užitečných věcí a navzájem se lépe pochopit.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Milena Škabroudová
místo: Čepřovice, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2023 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 29 846 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedská setkání

Skupina devíti obyvatel z Rovné se na základě grantové výzvy „Milion pro Strakonice a okolí“ rozhodla oživit kulturní život ve své obci. Vrátili se k akcím pro děti i dospělé, které již v obci v minulosti probíhaly, a přidali další. I za pomoci dalších Roveňáků tak byly uspořádány Drakiáda, Slavnost sv. Martina, Adventní setkání – výroba adventních věnců, Dětský karneval, Vítání jara – vynášení Morany, Jarní tvoření – drátování, Dárek pro maminku – macramé anděl/panenka, Vítání prázdnin, Letní háčkovací kurz a Indiánské léto – výroba lapače snů.
Díky projektu se občané Rovné začali více potkávat, seznámili se s novými obyvateli, kteří se přistěhovali během covidového období, a vznikla nová přátelství, zejména mezi dětmi. Organizátoři projektu navíc založili spolek zaměřený na pořádání kulturních a sportovních akcí a volnočasových aktivit pro děti i dospělé.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Lenka Pichlerová
místo: Rovná, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2022 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 68 981 Kč (včetně poukázek)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Živé Strakonice

Živé Strakonice byl celoroční projekt – série akcí, které probíhaly zčásti ve veřejném prostoru, zčásti pod střechou. Jedná se konkrétně o Filmový klub Pod Stolem, Filmové léto pod širým nebem, Divadlo v parku, Májový brunch Na Zavadilce, Adventní dvorky, street art workshopy pro školy a veřejnost, výstavy ve venkovní galerii Artwall Strakonice. Cílem bylo zachovat kontinuitu akcí přístupných pro veřejnost a oslovit co nejširší publikum. Jednotlivé akce se tak zaměřovaly jak na vnímání umění pasivně – divácky (výstava, promítání, hudba), tak aktivním zapojením návštěvníků (tvořivé dílny, street art). Díky zachování kontinuity bylo také možné oslovit a udržet tým nadšených dobrovolníků, který se během roku rozrostl. Dalším z cílů bylo oživit veřejný prostor a zapojit místní kreativce (adventní trhy, tvořivé dílny, street art workshopy pro školy) a podpořit tak rozvoj vztahu místní komunity k veřejnému prostoru, lokálním produktům a tvůrcům.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Sunshine Cabaret, z.s.
místo: Strakonice, Jihočeský kraj
období realizace: 12/2022 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 99 842 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Teta, pojďte mě prosím naučit…!

Český svaz žen Čestice uspořádal od listopadu 2022 do června 2023 čtyři tematická sousedská setkání: adventní, velikonoční, den včel a předprázdninové sousedské grilování. Setkání měla podobu workshopů s přednáškami, kdy oslovení místní učili své sousedy různým kreativním technikám, pak následovala volná zábava s hudebními nástroji nebo jen příjemné relaxační posezení. V rámci velikonočního setkání organizátoři obnovili tradici vynášení Morany, při dni včel upozornili na problematiku udržitelnosti environmentu a důležitosti včel jako opylovačů. U příležitosti sousedského grilování proběhla přednáška o bezzbytkovém vaření s cílem omezit plýtvání potravinami. Všechny čtyři akce se těšily velké návštěvnosti místních lidí všech generací a setkaly se s pozitivní odezvou.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Český svaz žen, z.s.
místo: Čestice, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2022 – 9/2023
projekt byl podpořen částkou: 72 200 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Veřejné ohniště s grilem

Manželé Eva a Vojtěch Barborkovi se ve spolupráci s dobrovolnými hasiči v Petrovicích a dalšími kamarády rozhodli zmodernizovat veřejné prostranství před místní hasičárnou. Do několika víkendových brigád se zapojila naprostá většina obyvatel Petrovic. Společně vybudovali zpevněnou plochu s gabionovým ohništěm doplněným lavicemi, stolem a zahradním grilem. Místo bude využíváno k tradičním petrovickým veřejným akcím (přivítání Mikuláše s čerty, rozsvěcení vánočního stromečku, silvestrovské oslavy, stavění máje a s ním spojené grilování banánů, jehož tradice sahá až do roku 1998). Mezitím může prostranství využívat kdokoli pro oslavy narozenin, štanda či opékání buřtů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Vojtěch Barborka
místo: Petrovice, Jihočeský kraj
období realizace: 11/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 65 067 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sousede, na slovíčko!

Charita Strakonice, provozující v obci Sousedovice Dům klidného stáří sv. Anny, měla za cíl podpořit setkávání obyvatel obce s klienty Domu. Z grantu pořídila do zahrady lavičky a slunečníky, díky čemuž se podařilo zútulnit místo pro tato setkání. Zároveň uspořádala řadu akcí (vepřové hody, masopust, rukodělné dílny), které do areálu Domu klidného stáří přilákaly obyvatele Sousedovic. Podařilo se tak propojit přirozenou sociální komunitu a začlenit obyvatele domova do společenského dění obce, což je přínosné pro obě strany.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Charita Strakonice 
místo: Sousedovice, Jihočeský kraj
období realizace: 12/2022 – 4/2023 
projekt byl podpořen částkou: 51 910 (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.