Sousede, na slovíčko!

Charita Strakonice, provozující v obci Sousedovice Dům klidného stáří sv. Anny, měla za cíl podpořit setkávání obyvatel obce s klienty Domu. Z grantu pořídila do zahrady lavičky a slunečníky, díky čemuž se podařilo zútulnit místo pro tato setkání. Zároveň uspořádala řadu akcí (vepřové hody, masopust, rukodělné dílny), které do areálu Domu klidného stáří přilákaly obyvatele Sousedovic. Podařilo se tak propojit přirozenou sociální komunitu a začlenit obyvatele domova do společenského dění obce, což je přínosné pro obě strany.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Strakonice a okolí
realizátor: Charita Strakonice 
místo: Sousedovice, Jihočeský kraj
období realizace: 12/2022 – 4/2023 
projekt byl podpořen částkou: 51 910 (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.