Podpořené projekty Rožnov

PODPOŘENÉ PROJEKTY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Kamarád Rožnov o.p.s.

Kamarád Rožnov o.p.s. je nezisková organizace, která poskytuje registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny. Dílna je určena dospělým osobám, které z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení nenajdou uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Příspěvek na obecnou podporu organizace Kamarád Rožnov o.p.s. byl udělen z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních projektů v Rožnově pod Radhoštěm a okolí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okol
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj 
období realizace: 2024
projekt byl podpořen částkou: 35 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Andělé Stromu života p. s.

Organizace Andělé Stromu života p. s. provozuje mobilní hospic Strom života. Ten v rámci Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své blízké doma. Cílem je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží. Kromě domácí hospicové péče provozuje Strom života také poradnu pro pozůstalé, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek, terénní rehabilitační a ošetřovatelské služby a kurzy pro pečující.

Organizace získala příspěvek na obecnou podporu svého kontaktního místa v Rožnově pod Radhoštěm z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních projektů v Rožnově pod Radhoštěm a okolí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
období realizace: 2024
projekt byl podpořen částkou: 37 428 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Martin Slovák

Kuchař Martin Slovák se skupinou dobrovolníků již několik let připravuje a rozváží štědrovečerní večeře pro seniory z Rožnova pod Radhoštěm. V roce 2024 chce rozšířit tuto službu i pro sociálně slabší a maminky samoživitelky, které si plnohodnotnou štědrovečerní večeři také nemohou dovolit. Zároveň příjemcům napeče vánoční cukroví.

Příspěvek na realizace akce Štědrovečerní večeře v Rožnově byl poskytnut z nevyčerpaného zůstatku určeného na podporu komunitních projektů v Rožnově pod Radhoštěm a okolí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj 
období realizace: 2024
projekt byl podpořen částkou: 35 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Klidová zóna mezi stromy – pro dospělé i nejmenší na sídlišti Láz

Venkovní komunitní prostor na sídlišti Láz v Rožnově pod Radhoštěm slouží jako místo k setkávání mladých rodin, seniorů i mladých lidí. Spolek SPIRALIS VITAE ve spolupráci s místními občany postaví kolem tohoto prostoru oplocení se dvěma brankami, čímž zajistí větší bezpečí pro děti, které si zde hrají, i pro domácí mazlíčky. Zároveň zde uspořádá dvě akce pro veřejnost – slavnostní otevření a rozloučení s létem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: SPIRALIS VITAE, z. s.
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
období realizace: 2/2024 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rekonstrukce a společenské využití altánu v klášterní zahradě

Spolek Matice Zašovská dlouhodobě usiluje o oživení a zvelebení areálu bývalého trinitářského kláštera, který je v majetku obce Zašová. Pořádá zde přednášky, výstavy, dny otevřených dveří či benefiční koncerty a snaží se upozornit na potenciál tohoto místa pro zdejší obvyvatele.
Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce 120 let starého dřevěného altánu v klášterní zahradě, který doposud chátral a sloužil hlavně jako sklad zahradního nářadí, a jeho dovybavení vhodným nábytkem. Kromě pracovních brigád spolek u altánku uspořádá několik společenských setkání. Cílem je, aby altán po rekonstrukci nebyl pouze mrtvým prvkem zahradní architektury, ale živým a příjemným místem pro náhodná i organizovaná sousedská setkání a neformální společenské akce.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Matice zašovská zapsaný spolek
místo: Zašová, Zlínský kraj
období realizace: 4/2024 – 10/2024
projekt byl podpořen částkou: 28 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Na půl cesty

Spolek Tři kavky pečuje již několik let o lokalitu Boří, která se nachází na půl cesty mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Zubřím. Jde o místo s krásným výhledem do údolí Bečvy a na zdejší dominantu – kopec Hradisko. Zároveň se tu vyskytují zvláště chráněné a ohrožené druhy.
V rámci tohoto projektu zde spolek ve spolupráci s místními dobrovolníky vybuduje odpočinkové místo s lavičkou, broukovištěm, kamennou zídkou pro plazy a nově vysazenými stromy. Uspořádá také víkendový happening s exkurzí.
Kromě vytvoření biotopů vhodných pro plazy a hmyz projekt zvýší krajinářskou hodnotu daného místa, přispěje k upevnění místních lidí k tomuto místu a v neposlední řadě přivede ke spolupráci obyvatele dvou sousedních měst, čímž napomůže ke zlepšení jejich vzájemných vztahů a odstranění dlouhodobých předsudků.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Tři Kavky z. s.
místo: Zubří, Zlínský kraj
období realizace: 2/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 55 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Babičky a dědečci s dětmi pro vesnici

Bohuslava Konupková a další členové Klubu důchodců Zašová se ve spolupráci s místními dětmi a profesionální výtvarnicí zaměří na výrobu nových masek na masopust, kterému se ve zdejším kraji říká končiny. Zároveň opraví stávající masky a usmaží masopustní koblížky. Druhou částí projektu je výroba nových a oprava stávajících ptačích krmítek a budek, opět ve spolupráci s dětmi. Paní Konupková s přáteli věří, že projekt přispěje nejen k lepší mezigenerační spolupráci a pochopení, ale také k uchování tradic, které se předávají z generace na generaci.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Bohuslava Konupková
místo: Zašová, Zlínský kraj
období realizace: 1/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 67 500 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Nové příležitosti pro Střítež

Střítež je živá dědina, ale všechno, co je živé, se musí udržovat, aby to živé zůstalo. Na nevyužitém místě na dolním konci obce plánuje skupina místních obyvatel postavit společnými silami komunitní pergolu, která bude sloužit k setkávání a stane se cílem odpoledních procházek. Dále bude vybudován „živý stolní fotbálek“ – konstrukce s mantinely, ve které plastové fotbalisty na tyčích nahradí živí hráči. Tato atrakce bude přenosná a snadno postavitelná na různých akcích konaných nejen ve Stříteži. Posledním dílem bude pořízení dvou repasovaných mobilních toalet, které budou sloužit na všech akcích pořádaných pod širým nebem.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Igor Dobeš
místo: Střítež nad Bečvou, Zlínský kraj
projekt byl podpořen částkou: 91 950 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Krajina pro lidi a přírodu – Hradisko III

V lokalitě Hradisko se nachází typická valašská krajina – souvislý smíšený les na kopci se zříceninou rožnovského hradu přechází v pastviny, louky, starý ovocný sad i alej a pás zeleně podél potoka. Severomoravské regionální sdružení ČSOP s pomocí dobrovolníků již několik let o tuto lokalitu pečuje – obnovili historickou alej starých a krajových odrůd ovocných dřevin, vysadili původní keře, vytvořili květnaté pásy či tůň. Cílem tohoto projektu bylo zajištění následné péče o vysazenou zeleň a doplnění nových prvků. Pro posílení biodiverzity byly ve spolupráci s žáky SPŠS Valašské Meziříčí a klienty Domova pro seniory v Rožnově p. R. vyrobeny a se studenty na lokalitě instalovány dva hmyzí domečky, dva čmelákovníky a pět ptačích budek. Pro odpočinek a vzdělávání návštěvníků byla zakoupena a ve stromořadí nainstalována lavička a stojan s infotabulí. Realizovaná opatření nejenže podpoří biodiverzitu a krajinný ráz, ale současně umožní využívat lokalitu i pro environmentální výchovu a osvětu studentů rožnovské Střední školy zemědělské a přírodovědné a široké veřejnosti.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Severomoravské regionální sdružení ČSOP
místo: Rožnov pod Radhoštěm (Hradisko), Zlínský kraj
období realizace: 1/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou: 56 480 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zachování tradičních sousedských setkání na dědině

Členové sboru dobrovolných hasičů z Kněhyň a další aktivní obyvatelé obce Prostřední Bečva uspořádali sérii sousedských setkání. Z těch již tradičních šlo o vítání jara s vynášením Mařeny a pečením frgálů, stavění máje se smažením vaječnice, den dětí a mikulášskou nadílku. Novinkou byla vlastnoruční výroba zimního kluziště, aby se obyvatelé údolí mohli setkávat i v zimním období, a masopustní průvod, kterému předcházela výroba masek.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kněhyně
místo: Prostřední Bečva (místní část Kněhyně), Zlínský kraj
období realizace: 2/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou: 62 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rozšíření mobiliáře a obnova zeleně

Sbor dobrovolných hasičů Tylovice za pomocí místních obyvatel zrevitalizoval a zvelebil hřiště „na Dolině“. Jde o jediný prostor v rožnovské místní části Tylovice, který je vhodný k pořádání kulturně společenských akcí (Tylovická pouť, stavění a kácení máje, podzimní setkání u guláše a piva). Z grantu byly zakoupeny lavice, stoly a stany, aby se návštěvníci mohli pohodlně posadit a užít si zábavu i za nepříznivého počasí. Vybavení bude zapůjčováno i na akce pořádané městem, školami či na soukromé oslavy. Realizační tým také v rámci projektu vysázel nové stromy na břehu potoka a modernizoval sociální zařízení.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Tylovice
místo: Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, Zlínský kraj
období realizace: 4/2023 – 9/2023
projekt byl podpořen částkou: 57 498 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada v Rožnově pod Radhoštěm – stín a zeleň

Komunitní zahrada v Rožnově pod Radhoštěm je celodenně otevřený prostor využívaný především lidmi z místního panelového sídliště, kteří se zde setkávají, pracují, mohou si natrhat květiny, bobulovité ovoce či bylinky. V rámci projektu byly ve středové části zahrady zasazeny dva zapěstované stromy, které poskytují stín tolik potřebný zejména v horkých letních dnech. Také byla zbudována knihobudka, která v příjemném prostředí zahrady nabízí dětem i dospělým odpočinkovou aktivitu.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Vzdělávací institut Kormidlo z.s.
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
období realizace: 3/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 82 175 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Revitalizace parku u školy Valašská Bystřice

Děvčata z Valašské Bystřice založila „Zkrášlovací spolek“ s cílem starat se o různá neutěšená zákoutí veřejných prostranství. Dalším prostorem, který se rozhodla zvelebit, byl zanedbaný park před základní školou. Vlastními silami a dobrovolnou účastí místních obyvatel ho přebudovala na atraktivní veřejný prostor s volnočasovými prvky. Zapojilo se 25 lidí a 4 instituce (mezi nimi i žáci Základní školy Valašská Bystřice a Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí). Vysadili nové stromy, květinové i jedlé záhony. Podařilo se upravit zatravněnou plochu, vybudovat chodník, umístit prvky pro děti i venkovní fitness, žáci dodali dřevěný altán a hmyzí domečky. Společná práce účastníky stmelila. Proměnu místa oceňují i obyvatelé, kteří se do realizace nezapojili.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Ilona Valová
místo: Valašská Bystřice, Zlínský kraj
období realizace: 4/2022 – 2/2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Podpora společenských akcí ve Stříteži

Skupina nadšenců ze Stříteže se před několika lety rozhodla změnit skomírající společenský život v obci. Tyto spřátelené rodiny spoluorganizují několik společenských akcí ročně, které se většinou konají pod širým nebem a navštěvuje je 80 až 250 Střítežanů. Mezi pořádané akce patří Velikonoční vyjížďka, Stavění máje, Kácení máje, Jánský oheň či Hubertova jízda. Pro tyto akce skupina pořídila velký a malý stan a sady na posezení, což pomohlo zvýšit komfort návštěvníků a umožnilo pořádat akce i za nepříznivého počasí. Vybavení navíc slouží i dalším spolkům v obci např. při příležitosti dětského dne, závodu na horských kolech nebo rozsvěcení vánočního stromu. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Igor Dobeš
místo: Střítež nad Bečvou, Zlínský kraj
období realizace: 3/2022 – 4/2022
projekt byl podpořen částkou: 76 269  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Obecní slavnosti 2022

Po přestávce způsobené covidovou pandemií uspořádali v obci Prostřední Bečva další ročník Obecních slavností. Cílem bylo posílit komunitu a mezilidské vazby, které byly v předchozích dvou letech narušeny restrikcemi. Koordinátorem byla tzv. kulturní komise – aktivní lidé z komunity, dále se na akci podílelo přibližně 120 dobrovolníků z 15 spolků a sdružení (včetně dětí ze ZŠ a MŠ, které vystupovaly). Díky pěknému počasí se slavnosti vydařily a zúčastnilo se jich přibližně 1 000 lidí. V doprovodném programu si děti mohly vyzkoušet hry našich prarodičů (skákání panáka, cvrnkání kuliček, střelbu z praku apod.), jízdu v koňském povoze, přejet lanovkou přes řeku Bečvu nebo se naučit základy parkouru. Slavnosti mají také charitativní přesah, kdy výtěžek z prodej vzorků soutěže o nejlepší pálenku putuje na potřebné. V roce 2022 to byly děti z Ukrajiny. V obnovené tradici Obecních slavností chtějí místní pokračovat i v příštích letech.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Sedmikvítky
místo: Prostřední Bečva, Zlínský kraj 
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 76 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.