Obecní slavnosti 2022

Milion pro ... Česká republika Zlínský

Po přestávce způsobené pandemií se v obci Prostřední Bečva bude pořádat další ročník Obecních slavností. Tato kulturní událost je pro všechny věkové skupiny obyvatel, kdy část programu tvoří samotní občané. Akci koordinuje tzv. kulturní komise – aktivní lidé z komunity, kteří se zajímají o společenské dění a na doprovodném programu se dále podílí téměř všechny spolky působící v obci. Cílem akce je významné posílení komunity, vědomí vzájemnosti a mezilidských vazeb narušených omezujícími nařízeními uplynulých dvou let. Tento ročník se uskuteční v plném rozsahu a v započaté tradici chtějí místní pokračovat i v následujících letech. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Sedmikvítky
místo: Prostřední Bečva, Zlínský kraj 
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 71 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. 

Sdílejte :