Revitalizace parku u školy Valašská Bystřice

Děvčata z Valašské Bystřice založila „Zkrášlovací spolek“ s cílem starat se o různá neutěšená zákoutí veřejných prostranství. Dalším prostorem, který se rozhodla zvelebit, byl zanedbaný park před základní školou. Vlastními silami a dobrovolnou účastí místních obyvatel ho přebudovala na atraktivní veřejný prostor s volnočasovými prvky. Zapojilo se 25 lidí a 4 instituce (mezi nimi i žáci Základní školy Valašská Bystřice a Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí). Vysadili nové stromy, květinové i jedlé záhony. Podařilo se upravit zatravněnou plochu, vybudovat chodník, umístit prvky pro děti i venkovní fitness, žáci dodali dřevěný altán a hmyzí domečky. Společná práce účastníky stmelila. Proměnu místa oceňují i obyvatelé, kteří se do realizace nezapojili.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Ilona Valová
místo: Valašská Bystřice, Zlínský kraj
období realizace: 4/2022 – 2/2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.