Revitalizace parku u školy Valašská Bystřice

Děvčata z Valašské Bystřice založila „Zkrášlovací spolek“ s cílem starat se o různá neutěšená zákoutí veřejných prostranství. Dalším prostorem, který si daly za cíl zvelebit, je zanedbaný park před základní školou. Chtějí vytvořit atraktivní veřejný prostor, kde se spoluobčané rádi projdou, posedí a stráví čas. V parku chystají s podporou dalších spoluobčanů vybudovat hřiště a odpočinkovou zónu, a to jak pro obyvatele obce a návštěvníky, tak pro školní děti v rámci zpestření výuky. Krom rozmanitého vyžití pro všechny generace, chtějí také v rámci revitalizace poskytnout životní prostor hmyzu a drobným živočichům v hmyzích domečcích, krmítkách i budkách. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Ilona Valová
místo: Valašská Bystřice, Zlínský kraj
období realizace: 4/2022 – 2/2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.