Podpora společenských akcí ve Stříteži

Skupina nadšenců ze Stříteže se před několika lety rozhodla změnit skomírající společenský život v obci. Tyto spřátelené rodiny spoluorganizují několik společenských akcí ročně, které se většinou konají pod širým nebem a navštěvuje je 80 až 250 Střítežanů. Mezi pořádané akce patří Velikonoční vyjížďka, Stavění máje, Kácení máje, Jánský oheň či Hubertova jízda. Pro tyto akce skupina pořídila velký a malý stan a sady na posezení, což pomohlo zvýšit komfort návštěvníků a umožnilo pořádat akce i za nepříznivého počasí. Vybavení navíc slouží i dalším spolkům v obci např. při příležitosti dětského dne, závodu na horských kolech nebo rozsvěcení vánočního stromu. 

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov a okolí
realizátor: Igor Dobeš
místo: Střítež nad Bečvou, Zlínský kraj
období realizace: 3/2022 – 4/2022
projekt byl podpořen částkou: 76 269  

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.