Krajina pro lidi a přírodu – Hradisko III

V lokalitě Hradisko se nachází typická valašská krajina – souvislý smíšený les na kopci se zříceninou rožnovského hradu přechází v pastviny, louky, starý ovocný sad i alej a pás zeleně podél potoka. Severomoravské regionální sdružení ČSOP s pomocí dobrovolníků již několik let o tuto lokalitu pečuje – obnovili historickou alej starých a krajových odrůd ovocných dřevin, vysadili původní keře, vytvořili květnaté pásy či tůň. Cílem tohoto projektu bylo zajištění následné péče o vysazenou zeleň a doplnění nových prvků. Pro posílení biodiverzity byly ve spolupráci s žáky SPŠS Valašské Meziříčí a klienty Domova pro seniory v Rožnově p. R. vyrobeny a se studenty na lokalitě instalovány dva hmyzí domečky, dva čmelákovníky a pět ptačích budek. Pro odpočinek a vzdělávání návštěvníků byla zakoupena a ve stromořadí nainstalována lavička a stojan s infotabulí. Realizovaná opatření nejenže podpoří biodiverzitu a krajinný ráz, ale současně umožní využívat lokalitu i pro environmentální výchovu a osvětu studentů rožnovské Střední školy zemědělské a přírodovědné a široké veřejnosti.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí
realizátor: Severomoravské regionální sdružení ČSOP
místo: Rožnov pod Radhoštěm (Hradisko), Zlínský kraj
období realizace: 1/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou: 56 480 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.