Podpořené projekty Poděbrady

PODPOŘENÉ PROJEKTY PODĚBRADY

Graffiti nejen pro děti III.

Tělocvičná jednota Sokol Velký Osek uspořádala v minulosti dvě akce „Graffiti pro děti“, jejichž cílem bylo rozšířit povědomí o této zajímavé odnoži umění a přimět místní mladé lidi, aby se kreativně realizovali na legálních plochách, nikoli na zdech sousedů. Aktuální projekt je na základě poptávky určen také pro dospělé. Součástí bude jednak celodenní program s přednáškami, workshopy a debatou s českými umělci věnujícími se streetartu, jednak vytvoření velkoformátového muralu na vnější zdi vstupu do sokolovny.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Tělocvičná jednota Sokol Velký Osek
místo: Velký Osek, Středočeský kraj
období realizace: 3/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 54 779 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Den obce – „Malá obec, velké osobnosti“

Po projektu zaměřeném na komunitní výstavbu pergoly na místním sportovišti přicházejí Koutečtí se záměrem založit tradici „obecního dne“. Letošní první ročník, který se uskuteční 25. května, bude zaměřen na představení zajímavých místních osobností a čtyř aktivních spolků (Koutecké panenky, rybáři, Koutecká Lípa a myslivci). Je připraven bohatý program – workshopy pořádané spolky a obyvateli (sebeobrana, řezbářství, tanec), rozhovory s osobnostmi obce, autorské čtení, gameparty, fotbalový zápas, rybolov a „neckyáda“. Nemůže chybět ani občerstvení – částečně zajištěné formou sdílených stolů, v plánu je i obecní grilování a společné pečení koláčů.

Cílem projektu je podpořit místní komunitu, vzájemné setkávání a poznávání, přilákat i ty, kteří se zatím do dění v obci příliš nezapojovali (noví obyvatelé, mladí lidé, senioři, uprchlíci z Ukrajiny) a povzbudit je k aktivní účasti na dění v obci.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Obec Kouty
místo: Kouty, Středočeský kraj
období realizace: 3/2024 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 37 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sad míru – zahrada budoucnosti

Spolek Budil obnovuje od roku 2021, i za pomoci Nadace Via, zanedbaný Sad míru ve Svídnici u Dymokur, jehož historie sahá do roku 1954. Dosud se členům spolku podařilo přeměnit neprostupnou džungli na kultivovaný prostor s 200 nově vysázenými stromy a keři. V rámci tohoto projektu plánují vybudovat zastřešenou pergolu, která v deštivých či parných dnech poskytne zázemí pracovníkům a návštěvníkům sadu.
Stůl a lavice do pergoly budou zhotoveny svépomocí pod dohledem odborníků v rámci workshopu práce se dřevem, přístupného veřejnosti. V plánu je i celá řada dalších akcí – školení správného jarního výchovného řezu a následné péče o stromy, workshop péče o včely, pálení čarodějnic, koncert operních árií, divadelní představení nebo například pravidelné nedělní cvičení pro veřejnost. Sad bude také jednou ze zastávek letošního ročníku turistické akce Dymokurská šlápota.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Spolek Budil
místo: Svídnice u Dymokur, Středočeský kraj
období realizace: 3/2024 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 91 433 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ratenice společně aneb Okrášlení veřejných prostranství v obci – 2. fáze

Po loňském projektu zaměřeném na výsadbu cibulovin a další úpravy veřejných prostranství v obci přichází Ratenická včela s novým záměrem – fotosoutěží, které se zúčastní místní obyvatelé, a venkovní galerií. Tématem fotosoutěže bude „vyfoť KRÁSNO nebo ŽIVOT v Ratenicích“. Organizátoři projektu očekávají, že při vlastní tvorbě si soutěžící všimnou zákoutí, která jim unikala, budou pozornější ke svému okolí a lépe ho poznají, což u nich vyvolá větší zájem o obec, její současnost i historii. Odměnou všem soutěžícím bude workshop s místním profesionálním fotografem na téma „jak fotit ladně“. Autoři nejzdařilejších snímků budou odměněni, jejich díla ozdobí veřejný prostor a stanou se motivem pro ratenické pexeso. Venkovní galerie by i do budoucna měla sloužit k vystavování děl místních lidí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela
místo: Ratenice, Středočeský kraj
období realizace: 3/2024 – 2/2025
projekt byl podpořen částkou: 32 257 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Odpočinkové místo pro místní a přespolní

Marek Štorkán se skupinou místních aktivních lidí plánuje umístit k polní cestě spojující Ratenice s Cerhenicemi dřevěnou zvoničku a lavičku pro posezení a odpočinek. Do zvoničky bude umístěna socha sv. Urbana, patrona vinařů, neboť v blízkosti se nachází malý vinohrad a výsadba druhého většího je v plánu.
Nápad na vybudování odpočinkového místa vzešel i z požadavku starších lidí, kteří si plánují procházky od jednoho místa k sezení k dalšímu. Tímto se budou moci projít po polní cestě a odpočinout si v blízkosti vinohradů.
Součástí projektu je i slavnostní otevření. Do budoucna se v tomto místě počítá s pořádáním komunitních akcí (vinobraní, dožínky).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Marek Štorkán
místo: Ratenice, Středočeský kraj
období realizace: 6/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 42 681 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Otevřená komunitní zahrada

V bývalé faře v obci Dobřichov provozuje spolek Maminky sobě komunitní centrum Pramínek. V rámci tohoto projektu členové spolku spolu s dalšími dobrovolníky z regionu uklidí, upraví a otevřou bývalou farní zahradu. Ta je v současnosti v zanedbaném stavu, avšak skýtá velký potenciál pro využití. Součástí projektu bude prořezání starých lip, odstranění náletů a stavebního i jiného odpadu, srovnání terénu, osetí osivem a ohrazení části zahrady, která bude přístupná pro veřejnost. Cílem je obnovit genia loci tohoto místa a vytvořit prostor, kde se budou lidé setkávat a pořádat různé akce. Kromě spolku Maminky sobě budou moci využívat zahradu také další spolky či skupiny aktivních lidí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Maminky sobě z.s.
místo: Dobřichov, Středočeský kraj
období realizace: 3/2024 – 2/2025
projekt byl podpořen částkou: 66 400 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Od Keltů do Kostnice aneb sousedé žijí

Spolek Dobšané, z.s., se ve spolupráci s dalšími místními spolky a jednotlivci rozhodl prohloubit vztahy občanů dvou sousedních vesnic, Dobšic a Žehuně. Turistickou trasu spojující významná místa v obou obcích – Muzeum Keltů v Dobšicích a historickou kostnici v Žehuni – opatří novými směrovníky a infotabulemi. Současně zrevitalizují dvě místa setkávání. Na místě zvaném „U Bobra“, na půl cesty mezi oběma obcemi, vybudují přírodní přístřešek a vysázejí stromy u řeky Cidliny. Před žehuňskou kostnicí opraví čtyři poničené pískovcové schody a vysadí další stromy. Součástí projektu bude také slavnostní otevření v srpnu 2024 s malým festivalem dechové hudby a občerstvením.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: DOBŠANÉ, z.s.
místo: Dobšice a Žehuň, Středočeský kraj
období realizace: 3/2024 – 8/2024
projekt byl podpořen částkou: 81 000 Kč (včetně 2 poukázek)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Vítáme jaro v Symfonii

Projekt „Vítáme jaro v Symfonii“ měl za cíl stmelit komunitu, která spontánně vzniká kolem DDM Symfonie Poděbrady, a poskytnout prostory v areálu i v budově DDM pro její další aktivity. Akce proběhla v sobotu 25. 3. 2023 za krásného, i když studeného jarního počasí. Zúčastnilo se 326 osob z řad široké veřejnosti – děti, dospělí i senioři. Pod taktovkou realizačního týmu někteří sázeli keře, jiní měnili prkna na venkovních lavičkách nebo hrabali staré listí a jehličí. Mezitím na hřišti soutěžila v pétanquu smíšená družstva seniorů a dětí. V budově Symfonie proběhl Jarní jarmark i výtvarné dílničky s jarní tematikou, na zahradě se opékaly buřty. Při plánování i realizaci akce se potkali přirození lídři i další členové místních komunitních skupin, objevilo se několik nápadů na uspořádání dalších akcí v areálu DDM a přihlásili se i dobrovolníci, kteří by zde chtěli rozvíjet své aktivity.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56
místo: Poděbrady, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 3/2023 
projekt byl podpořen částkou: 40 300 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ratenice společně aneb Okrášlení veřejných prostranství v obci – 1. fáze

Členové i podporovatelé Dobročinného osvětového spolku Ratenická včela dlouhodobě usilují o vlastně banální věc: „mít hezkou obec“, na kterou mohou být její obyvatelé hrdí a do které se budou její návštěvníci rádi vracet. Vedení obce však nemá síly ani mnoho finančních prostředků na detailnější zvelebování veřejných prostranství. Ratenická včela se proto snaží o maximální zapojení obyvatel: „Chceme obyvatele Ratenic podnítit v přemýšlení, jak okolí svého domu i veřejná prostranství okrášlit, aniž by je o to někdo žádal. Touha po hezkém prostředí by se měla naučit překračovat zdi vlastního domu nebo pozemku“.
V tomto projektu 26 místních obyvatel vysázelo na čtyřech prostranstvích v obci, vytipovaných širokou veřejností, cibuloviny (narcisy, tulipány, hyacinty) a 2 stromy. Do projektu se zapojila i skupina mladých lidí, kteří se podíleli na výběru lavice (na základě jejich přání byla zvolena lavice workoutová) a pomohli s její instalací.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela
místo: Ratenice, Středočeský kraj 
období realizace: 7/2023 – 2/2024 
projekt byl podpořen částkou: 44 750 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Stavba zastřešené pergoly s grilem na sportovišti v obci Kouty

V obci Kouty chybělo sousedům místo vhodné k setkávání a odpočinku. Obec se proto rozhodla vybudovat zastřešenou pergolu s grilem. Z materiálu zakoupeného z grantu se ve spolupráci místních občanů, firem, donátorů a dobrovolníků podařilo pergolu postavit.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: obec Kouty
místo: Kouty, Středočeský kraj 
období realizace: 4/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedské slavnosti na Žižkově 2023

Občanská iniciativa Oživený Žižkov, Církev bratrská-Bétel a Rodinné centrum Poděbrady uspořádaly v průběhu roku 2023 dvě Sousedské slavnosti (červen, září) a jedno Adventní zpívání pro obyvatele Poděbradského čtvrti Žižkov. Cílem bylo rozšiřovat místní komunitu a budovat dobré sousedské vztahy napříč generacemi i mezi starousedlíky a „náplavou“. Organizátoři věří, že tam, kde se lidé osobně znají, se snáze domluví a umí společně řešit problémy, které přirozeně vznikají při soužití většího množství rozličných lidí.
Obě slavnosti se vydařily. Červnové a zářijové se zúčastnilo odhadem 200, resp. 300 lidí, Adventního zpívání cca 70 účastníků. Program slavností byl podobný – hudební vystoupení, soutěže pro malé i velké, dva skákací hrady a občerstvení od návštěvníků. V infostánku se pak organizátoři ptali účastníků na nápady, jak lokalitu, kde aktuálně vyrostlo několik obřích bytových domů, vylepšit, co tam schází a čím sami mohou přispět. Adventní zpívání se odehrálo v komornějším duchu – zpívaly se koledy a lidé využili příležitosti potkat se se sousedy.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Rodina a dítě z.s.
místo: Poděbrady, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ostrov malého Dobše

Spolek Dobšané, z.s., společně s místními rybáři, Klubem zoufalých turistů a řadou místních občanů z Dobšic i okolí zrevitalizoval a zpřístupnil ostrůvek na slepém rameni řeky Cidliny. V rámci projektu instalovali pramičku sloužící k převozu na ostrov, na který umístili dřevěnou lavičku se štičím motivem. Slavnostního otevření, na kterém zazpíval Malý chrámový sbor z Opočnice a zahrála místní kapela Cidlinka, se zúčastnilo na 120 účastníků a 20 dětí z nedaleké mateřské školky. Ostrov je součástí naučné stezky vedoucí od Muzea Keltů v Dobšicích, které zároveň oslavilo 15 let existence. Vznikla nová místa pro rybolov, projekt podpořil i rybářské závody pro děti.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: DOBŠANÉ, z.s.
místo: Dobšice, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 6/2023 
projekt byl podpořen částkou: 60 400 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.