Podpořené projekty Poděbrady

PODPOŘENÉ PROJEKTY PODĚBRADY

Vítáme jaro v Symfonii

Projekt „Vítáme jaro v Symfonii“ měl za cíl stmelit komunitu, která spontánně vzniká kolem DDM Symfonie Poděbrady, a poskytnout prostory v areálu i v budově DDM pro její další aktivity. Akce proběhla v sobotu 25. 3. 2023 za krásného, i když studeného jarního počasí. Zúčastnilo se 326 osob z řad široké veřejnosti – děti, dospělí i senioři. Pod taktovkou realizačního týmu někteří sázeli keře, jiní měnili prkna na venkovních lavičkách nebo hrabali staré listí a jehličí. Mezitím na hřišti soutěžila v pétanquu smíšená družstva seniorů a dětí. V budově Symfonie proběhl Jarní jarmark i výtvarné dílničky s jarní tematikou, na zahradě se opékaly buřty. Při plánování i realizaci akce se potkali přirození lídři i další členové místních komunitních skupin, objevilo se několik nápadů na uspořádání dalších akcí v areálu DDM a přihlásili se i dobrovolníci, kteří by zde chtěli rozvíjet své aktivity.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56
místo: Poděbrady, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 3/2023 
projekt byl podpořen částkou: 40 300 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ratenice společně aneb Okrášlení veřejných prostranství v obci – 1. fáze

Členové i podporovatelé Dobročinného osvětového spolku Ratenická včela dlouhodobě usilují o vlastně banální věc: „mít hezkou obec“, na kterou mohou být její obyvatelé hrdí a do které se budou její návštěvníci rádi vracet. Vedení obce však nemá síly ani mnoho finančních prostředků na detailnější zvelebování veřejných prostranství. Ratenická včela proto usiluje o maximální zapojení obyvatel: „Chceme obyvatele Ratenic podnítit v přemýšlení, jak okolí svého domu i veřejná prostranství okrášlit, aniž by je o to někdo žádal. Touha po hezkém prostředí by se měla naučit překračovat zdi vlastního domu nebo pozemku“.
V tomto projektu bude několik veřejných prostranství osazeno cibulovinami, dojde k dosazení několika chybějících stromů a k nim bude vytvořeno místo k posezení a setkávání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela
místo: Ratenice, Středočeský kraj 
období realizace: 7/2023 – 2/2024 
projekt byl podpořen částkou: 44 750 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Stavba zastřešené pergoly s grilem na sportovišti v obci Kouty

Helena Rybářová s pomocí dalších aktivních lidí postaví s finanční podporou obce a poskytnutého grantu zastřešenou pergolu s grilem na místním sportovišti. Díky tomu bude možné začít tento prostor využívat nejen na sportovní aktivity, ale také pro běžné setkávání místních lidí všech generací a pořádání sousedských/komunitních akcí. V obci, v níž chybí park či jiná klidová zóna, tak vznikne multifunkční prostranství sloužící k relaxaci místních obyvatel i lidí ze širšího okolí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: obec Kouty
místo: Kouty, Středočeský kraj 
období realizace: 4/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedské slavnosti na Žižkově 2023

Občanská iniciativa Oživený Žižkov, Církev bratrská – Bétel a Rodinné centrum Poděbrady uspořádají v roce 2023 dvě Sousedské slavnosti a jedno Adventní sousedské setkání pro obyvatele poděbradské čtvrti Žižkov. Cílem je rozšiřovat místní komunitu a budovat dobré sousedské vztahy mezi starousedlíky a „náplavou“. Organizátoři věří, že tam, kde se lidé osobně znají, se snáze domluví a umí společně řešit problémy, které přirozeně vznikají při soužití většího množství rozličných lidí. Slavnosti budou příležitostí k neformálnímu seznámení dospělých i dětí a poskytnou prostor pro řešení aktuálních potřeb městské čtvrti formou řízené debaty. Pro děti i dospělé bude připraven aktivní program zaměřený na spolupráci a seznamování, hudební doprovod zajistí místní hudebníci. Na adventním setkání se budou společně zpívat koledy. Drobné vybavení zakoupené z grantu bude využíváno na podobných akcích i v dalších letech.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Rodina a dítě z.s.
místo: Poděbrady, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ostrov malého Dobše

Spolek Dobšané, z.s., společně s místními rybáři, Klubem zoufalých turistů a řadou místních občanů z Dobšic i okolí zrevitalizoval a zpřístupnil ostrůvek na slepém rameni řeky Cidliny. V rámci projektu instalovali pramičku sloužící k převozu na ostrov, na který umístili dřevěnou lavičku se štičím motivem. Slavnostního otevření, na kterém zazpíval Malý chrámový sbor z Opočnice a zahrála místní kapela Cidlinka, se zúčastnilo na 120 účastníků a 20 dětí z nedaleké mateřské školky. Ostrov je součástí naučné stezky vedoucí od Muzea Keltů v Dobšicích, které zároveň oslavilo 15 let existence. Vznikla nová místa pro rybolov, projekt podpořil i rybářské závody pro děti.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: DOBŠANÉ, z.s.
místo: Dobšice, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 6/2023 
projekt byl podpořen částkou: 64 400 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.