Sousedské slavnosti na Žižkově 2023

Občanská iniciativa Oživený Žižkov, Církev bratrská-Bétel a Rodinné centrum Poděbrady uspořádaly v průběhu roku 2023 dvě Sousedské slavnosti (červen, září) a jedno Adventní zpívání pro obyvatele Poděbradského čtvrti Žižkov. Cílem bylo rozšiřovat místní komunitu a budovat dobré sousedské vztahy napříč generacemi i mezi starousedlíky a „náplavou“. Organizátoři věří, že tam, kde se lidé osobně znají, se snáze domluví a umí společně řešit problémy, které přirozeně vznikají při soužití většího množství rozličných lidí.
Obě slavnosti se vydařily. Červnové a zářijové se zúčastnilo odhadem 200, resp. 300 lidí, Adventního zpívání cca 70 účastníků. Program slavností byl podobný – hudební vystoupení, soutěže pro malé i velké, dva skákací hrady a občerstvení od návštěvníků. V infostánku se pak organizátoři ptali účastníků na nápady, jak lokalitu, kde aktuálně vyrostlo několik obřích bytových domů, vylepšit, co tam schází a čím sami mohou přispět. Adventní zpívání se odehrálo v komornějším duchu – zpívaly se koledy a lidé využili příležitosti potkat se se sousedy.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Rodina a dítě z.s.
místo: Poděbrady, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.