Sousedské slavnosti na Žižkově 2023

Občanská iniciativa Oživený Žižkov, Církev bratrská – Bétel a Rodinné centrum Poděbrady uspořádají v roce 2023 dvě Sousedské slavnosti a jedno Adventní sousedské setkání pro obyvatele poděbradské čtvrti Žižkov. Cílem je rozšiřovat místní komunitu a budovat dobré sousedské vztahy mezi starousedlíky a „náplavou“. Organizátoři věří, že tam, kde se lidé osobně znají, se snáze domluví a umí společně řešit problémy, které přirozeně vznikají při soužití většího množství rozličných lidí. Slavnosti budou příležitostí k neformálnímu seznámení dospělých i dětí a poskytnou prostor pro řešení aktuálních potřeb městské čtvrti formou řízené debaty. Pro děti i dospělé bude připraven aktivní program zaměřený na spolupráci a seznamování, hudební doprovod zajistí místní hudebníci. Na adventním setkání se budou společně zpívat koledy. Drobné vybavení zakoupené z grantu bude využíváno na podobných akcích i v dalších letech.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Poděbrady a okolí
realizátor: Rodina a dítě z.s.
místo: Poděbrady, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.