Podpořené projekty Hustopeče

PODPOŘENÉ PROJEKTY HUSTOPEČE

Šicí dílna

Spolek Přepínáme ve spolupráci s místním centrem 3G otevře v Bořeticích šicí dílnu, ve které se budou zájemci a zájemkyně učit od zkušenějších švadlen, jak šít, opravovat a upravovat oblečení. Cílem je jednak nabídnout místním lidem – bez ohledu na jejich věk či další odlišnosti – novou možnost, jak aktivně trávit čas, společně se setkávat a předávat si zkušenosti. Projekt má ale také osvětovou rovinu – organizátoři chtějí upozornit na významné negativní dopady textilního průmyslu na životní prostředí. Přitom upravováním oděvů, místo abychom drobně poškozený či jinak nevyhovující kus vyhodili, můžeme svým dílem přispět k větší udržitelnosti.

Na začátek projektu je naplánována přednáška o rychlé módě a promítání filmu o textilním průmyslu. V průběhu roku pak proběhnou dva kurzy šití. Kromě toho bude po zbytek roku dílna pravidelně otevřená k vlastním nebo společným projektům formou workshopů. Záměrem je vytvořit prostor pro inspiraci, sdílení materiálního zázemí, zkušeností a nápadů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: Přepínáme, z.s.
místo: Bořetice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 33 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Oprava a zkulturnění skautského dvora v Uherčicích

Dobrovolnickou skupinu „La Bosňa Papas“ tvoří aktivní tatínkové z Uherčic, kteří se ve spolupráci se svými dětmi věnují zvelebování různých míst v obci. Snaží se, aby si děti našly cestu od počítačů a získaly kladný vztah k tomuto typu práce. Nyní zaměřili pozornost na prostor dvora, který se nachází u místní skautské klubovny a který je kromě pravidelných skautských schůzek rovněž místem různých dalších setkání, tvořivých dílniček, táborákových odpolední či charitativních bazárků. Dlouhodobě je ale ve velmi zchátralém stavu. Po vyčištění prostoru a odvozu suti tak tatínky a děti čeká srovnání a vydláždění pochozí plochy, výroba většího zastřešeného posezení či osvětlení celého dvora. Projekt bude realizován v součinnosti se skauty, farností i obcí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: Ondřej Kušnier
místo: Uherčice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1/2024 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 79 750 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Pečení v Komunitním centru

Folklórní spolek KANAVA, z.s., pořídí do kuchyně nového komunitního centra v Židlochovicích dvě pečicí trouby s příslušenstvím. Ty budou využívány při bezplatných workshopech pro veřejnost, které KANAVA uspořádá a které budou věnovány společnému pečení obřadního či tradičního pečiva (Masopust, Velikonoce, Vánoce). Trouby ale najdou využití také na akcích pořádaných dalšími židlochovickými spolky (Výhonek, z.s.), samotným komunitním centrem nebo jednotlivci. KANAVA věří, že společná příprava pečiva nebo i jiných pokrmů je příjemnou aktivitou, která spojí lidi různých věkových kategorií i společenských skupin. Cílem je lidi stmelovat a inspirovat.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: KANAVA, z.s.
místo: Židlochovice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 44 580 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Výsadba aleje k památníku obce Křepice

Parta přátel s pomocí dalších aktivních lidí vysadí alej podél modře značené turistické trasy, která prochází obcí Křepice a vede na návrší Čertoraj (Novosady). Na něm se nachází neobvyklá rozhledna, která byla vybudována jako součást památníku Bratislavsko-brněnské operace. Z rozhledny, zpřístupněné v dubnu 2023, je krásný výhled do okolí. S podporou obce budou vysázeny ovocné dřeviny a ořešáky, které místním obyvatelům, ale i turistům poskytnou stín v parném létě a zajistí osvěžení v podobě mirabelek, mandlí a vlašských ořechů během výšlapu k památníku.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: Marie Švaňhalová
místo: Křepice, Jihomoravský kraj
období realizace: 3/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 94 800 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Cesta bratří Mrštíků

Dva spolky z Boleradic – Letorost a Divadelní spolek bratří Mrštíků – společně vytvoří novou pěší trasu s názvem „Cesta bratří Mrštíků“. Povede od divadla v Boleradicích přes Helenčino údolí k rodnému domku bratří Mrštíků v Divákách. Obyvatelům i návštěvníkům obou obcí umožní nová trasa procházku mimo dopravní komunikaci – lesem, kolem rybníků a potoka Haraska k cílovým kulturním stavbám. Helenčino údolí s památníkem Viléma Mrštíka se stane místem pro setkávání rodin a občanů, sousedské akce i každoroční zahajování Krajské divadelní přehlídky Mrštíkovo divadelní jaro. Hlavní akcí projektu bude v sobotu 20. 4. 2024 setkání občanů Boleradic a Divák v Helenčině údolí, slavnostní otevření cesty a společná výsadba 30 stromů vrby košíkářské podél potoka Haraska.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: Letorost – lidé, kteří sázejí stromy z.s.
místo: Boleradice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1/2024 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 15 870 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Ptačí pozorovatelna

Obec Morkůvky vybuduje za pomoci místních občanů ptačí pozorovatelnu. Ta se bude nacházet u zdejšího rybníka, který byl v roce 2022 po 200 letech obnoven a záhy se stal domovem mnoha rostlin a živočichů – včetně chráněných a vzácných druhů ptáků. Místní i přespolní k rybníku rádi chodí na procházky nebo pozorovat přírodu. Na krajinářské úpravy okolo rybníka si obec nechala zpracovat odbornou studii, podle které nyní postupuje – na jižní straně rybníka již s pomocí občanů vysadila přes 500 dřevin a na severní straně se chystá vystavět zmíněnou pozorovatelnu, vyrobenou z přírodních materiálů blízkých okolní přírodě (akátové dřevo, lískové či vrbové proutí, rákos). Po dokončení pozorovatelny je v plánu společný piknik s odbornou přednáškou o „obyvatelích“ místního rybníka a výtvarná či fotografická soutěž pro děti zaměřená na to, co z nové pozorovatelny viděly.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: obec Morkůvky
místo: Morkůvky, Jihomoravský kraj
období realizace: 4/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.