Šicí dílna

Spolek Přepínáme ve spolupráci s místním centrem 3G otevře v Bořeticích šicí dílnu, ve které se budou zájemci a zájemkyně učit od zkušenějších švadlen, jak šít, opravovat a upravovat oblečení. Cílem je jednak nabídnout místním lidem – bez ohledu na jejich věk či další odlišnosti – novou možnost, jak aktivně trávit čas, společně se setkávat a předávat si zkušenosti. Projekt má ale také osvětovou rovinu – organizátoři chtějí upozornit na významné negativní dopady textilního průmyslu na životní prostředí. Přitom upravováním oděvů, místo abychom drobně poškozený či jinak nevyhovující kus vyhodili, můžeme svým dílem přispět k větší udržitelnosti.

Na začátek projektu je naplánována přednáška o rychlé módě a promítání filmu o textilním průmyslu. V průběhu roku pak proběhnou dva kurzy šití. Kromě toho bude po zbytek roku dílna pravidelně otevřená k vlastním nebo společným projektům formou workshopů. Záměrem je vytvořit prostor pro inspiraci, sdílení materiálního zázemí, zkušeností a nápadů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Hustopeče a okolí
realizátor: Přepínáme, z.s.
místo: Bořetice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 33 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.