Podpořené projekty Turnov

PODPOŘENÉ PROJEKTY TURNOV

Rokle Střížovice

Blanka, Petr a Magda spolu s dalšími sousedy ze Střížovic vytvoří v tamní rokli místo pro setkávání a pořádání společných akcí, které dosud v osadě chybí. O rokli se spolu s obcí začali starat před pěti lety, vykáceli ji a pravidelně ji sekají, na dně udělali ohniště a sezení. V rámci tohoto projektu postaví altán s dřevěnými stoly a lavicemi, který bude zázemím při nepřízni počasí, pro děti vybudují oblíbený singltrack (jednosměrnou stezku pro kola s různými skoky, hupy a zatáčkami) a svahy rokle osázejí jedlými keři.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Blanka Krösslová
místo: Pěnčín-Střížovice, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 64 200 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

NAZDAR BAZAR

Spolek ZAzemí zakládá v obci Frýdštejn reuse centrum, které bude otevřeno nonstop. Kolem bazaru tvoří sousedskou komunitu, která zajistí provoz centra a zorganizuje během roku 24 setkání zaměřených na společné zpracování zemědělských přebytků, jejich výměnu, tvoření z recyklovaných materiálů i další iniciativy směřující k omezení celospolečenských konzumních tendencí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: ZAzemí, z.s.
místo: Frýdštejn, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 50 200 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Hubertova jízda Selské jízdy Český ráj Turnov

Selské jízdy mají na našem území dlouhou a zajímavou historii – za první republiky se jich konaly desítky a před 2. světovou válkou měla základna Selských jízd v Československu 32 tisíc členů. Spolek Selská jízda Český ráj Turnov byl založen roku 1928 a v současnosti připomíná a rozvíjí tuto polozapomenutou tradici. V rámci projektu bude v říjnu 2023 uspořádána Hubertova jízda na koních a vozech po Českém ráji se závěrečným „honem na lišku“. Součástí doprovodného programu budou soutěže pro jezdce i diváky (např. populární „HobbyHorse“ pro děti), bude přichystáno domácí občerstvení. Den bude zakončen posezením s hudbou a promítáním fotek z akce na tradičním „soudu“, kde se shrnou všechny dobré i špatné události dne.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Selská jízda Český ráj – Turnov, z.s.
místo: Hrubá Skála, Liberecký kraj
období realizace: 6/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 20 350 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Vesnice za jedním stolem

Členové a podporovatelé Rohozeckého okrašlovacího spolku se již 13 let věnují ochraně kulturních a přírodních hodnot. Ta zahrnuje péči o životní prostředí i činnosti směřující k rozvoji společenského života v obci. Spolek bohužel nemá vhodné zázemí a vybavení, z grantu tedy bude zakoupeno to nejdůležitější – stoly a židle, aby se všichni obyvatelé mohli potkat za „jedním stolem“ – symbolem soudržnosti napříč věkovými i sociálními skupinami. Zakoupeny budou i venkovní zahradní sety a zahradní domek pro jejich uskladnění. Nábytek bude zapůjčován i k soukromému využití. V rámci projektu budou realizovány nejrůznější společenské aktivity pro všechny generace.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Rohozecký okrašlovací spolek, z.s.
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada při základní škole Zborovská

Základní škola praktická a speciální v Turnově za pomoci žáků, místních obyvatel bytových domů a občanů z přilehlých domů pro seniory zprovozní komunitní zahradu. Budou se na ní nacházet vyvýšené záhony, relaxační zóna i část k širšímu využití. Zahrada bude sloužit ke společnému pěstování, odpočinku, předávání životních zkušeností, pořádání akcí i k neformálnímu setkávání lidí v příjemném prostředí bez ohledu na jejich věk, vzdělání, původ či minulost.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 83 250 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Akce pořádané občany Vlastibořic

Předmětem projektu bylo uspořádání tří akcí v různých částech obce Vlastibořice. Nakonec se uskutečnily jen dvě – Sousedské posezení na Jivině a Openfest Český ráj v Sedlíšťkách. Do příprav se zapojilo cca 50 občanů. Někteří pomáhali se stavbou podií, stanů a párty setů, jiní napekli občerstvení, další byli ve stáncích. Vzhledem k úspěchu obou akcí (vysoká návštěvnost i zapojení velkého počtu dobrovolníků) se realizační tým rozhodl, že se příští rok zrealizují znovu. Třetí plánovaná akce – tradiční běžecké závody Okolo Vlasti – musela být bohužel pro nízký zájem účastníků zrušena.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: obec Vlastibořice
místo: Vlastibořice, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedská slavnost

V neděli 9. července 2023 proběhl v Turnově celodenní velký piknik, na kterém hráli hlavní roli jeho účastníci – tedy občané a návštěvníci Turnova a jeho okolí. Krásný letní den byl plný skvělého jídla a pití, zpěvu, her, bublin, tetovaček, dětských divadel, zábavy, přátel, nových známostí i neočekávaných setkání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Kulturnov, z.s.
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 6/2023 – 8/2023
projekt byl podpořen částkou: 45 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.