Podpořené projekty Turnov

PODPOŘENÉ PROJEKTY TURNOV

Otevřené čtvrtky pod Deštníkem

Rodinné centrum Deštník chce nabídnout prostory přilehlé zahrady pro pravidelné setkávání místních obyvatel. Cílem je s pomocí ochotných dobrovolníků upravit a vybavit zahradu tak, aby mohla být využívána turnovskou komunitou (tátové, mámy, děti, babičky a dědové, sousedé, kolemjdoucí atd.). Kromě již probíhajících Klubů pro rodiče s dětmi a dalších jednorázových akcí dojde k rozšíření aktivit o Otevřené čtvrtky pod Deštníkem, což není nic jiného, než možnost pro kohokoliv strávit čas právě v prostorách Rodinného centra Deštník – někdy volněji, např. opékáním buřtů, někdy naopak s programem (vyrábění rodičů s dětmi, promítání, zajímavé přednášky apod.). Vždy s příležitostí ke společnému povídání, odpočinku, vzájemné inspiraci, podpoře a povzbuzení, v prostorách této klidné zahrady, dětských prolézaček a venkovního či vnitřního posezení.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Sbor Jednoty bratrské v Turnově
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 4/2024 – 10/2024
projekt byl podpořen částkou: 53 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Naučná stezka – Poznejte Radimovice

Naučná stezka Poznejte Radimovice bude 4kilometrový pěší okruh Radimovicemi a jejich okolím. Deset tabulí s vyobrazením historie obce a upozorněním na ohrožené a chráněné živočichy zavede návštěvníky do známých i neznámých míst. Do budování stezky se zapojí místní občané – vyčistí část trasy, pomohou s betonováním patek a nátěrem dřevěných částí tabulí i zvelebením odpočinkových míst. Organizátoři si od projektu slibují, že napomůže většímu stmelení místních lidí, včetně nových spoluobčanů, a povzbudí jejich zájem o obecní dění i historii obce. Při akcích typu pálení čarodějnic nebo pouštění draků bude moci být stezka využívána pro přespolní běh, branný závod pro malé hasiče nebo např. doprovodný program při Dni sousedů (výtvarné dílny pro děti, ukázka kroužkování ptáků apod.).

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Obec Radimovice
místo: Radimovice, Liberecký kraj
období realizace: 4/2024 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 79 550 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Poznejme své sousedy s knihobudkami

Obec Jenišovice má zájem o oživení místního společenského života. Na základě poptávky občanů přichází s projektem sousedské výroby knihobudek. Zapojit se může každý – zatím projevil zájem fotbalový oddíl, který počítá s účastí dětí, technický kroužek v ZŠ a místní hasiči. Obec z grantu zakoupí a poskytne zájemcům materiál, každá knihobudka však bude originál nesoucí rukopis svých tvůrců. O doplňování knih do knihobudek z darů občanů se bude starat místní knihovna. Součástí projektu je také soutěžní akce Stezka po knihobudkách, která bude zakončena v tou dobou již zrenovovaném altánu, kde proběhne sousedský bazar knih s občerstvením. Z grantu bude pořízeno i vybavení pro sousedské akce – skládací židličky, venkovní stan a zvukotechnika.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Obec Jenišovice
místo: Jenišovice, Liberecký kraj
období realizace: 4/2024 – 3/2025
projekt byl podpořen částkou: 98 200 Kč (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Rokle Střížovice

Blanka, Petr a Magda spolu s dalšími sousedy ze Střížovic vytvoří v tamní rokli místo pro setkávání a pořádání společných akcí, které dosud v osadě chybí. O rokli se spolu s obcí začali starat před pěti lety, vykáceli ji a pravidelně ji sekají, na dně udělali ohniště a sezení. V rámci tohoto projektu postaví altán s dřevěnými stoly a lavicemi, který bude zázemím při nepřízni počasí, pro děti vybudují oblíbený singltrack (jednosměrnou stezku pro kola s různými skoky, hupy a zatáčkami) a svahy rokle osázejí jedlými keři.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Blanka Krösslová
místo: Pěnčín-Střížovice, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 64 200 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

NAZDAR BAZAR

Spolek ZAzemí zakládá v obci Frýdštejn reuse centrum, které bude otevřeno nonstop. Kolem bazaru tvoří sousedskou komunitu, která zajistí provoz centra a zorganizuje během roku 24 setkání zaměřených na společné zpracování zemědělských přebytků, jejich výměnu, tvoření z recyklovaných materiálů i další iniciativy směřující k omezení celospolečenských konzumních tendencí.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: ZAzemí, z.s.
místo: Frýdštejn, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 50 200 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Hubertova jízda Selské jízdy Český ráj Turnov

Selské jízdy mají na našem území dlouhou a zajímavou historii – za první republiky se jich konaly desítky a před 2. světovou válkou měla základna Selských jízd v Československu 32 tisíc členů. Spolek Selská jízda Český ráj Turnov byl založen roku 1928 a v současnosti připomíná a rozvíjí tuto polozapomenutou tradici. V rámci projektu uspořádal na podzim 2023 Hubertovu jízdu na koních a vozech po Českém ráji, se závěrečným „honem na lišku“. Součástí doprovodného programu byly soutěže pro jezdce i diváky (např. populární „HobbyHorse“ pro děti), přichystáno bylo domácí občerstvení. Den zakončil tradiční „soud“ (posezení s hudbou, tombolou a promítáním fotek z akce), na kterém se shrnuly všechny dobré i špatné události dne.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Selská jízda Český ráj – Turnov, z.s.
místo: Hrubá Skála, Liberecký kraj
období realizace: 6/2023 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 20 350 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Vesnice za jedním stolem

Členové a podporovatelé Rohozeckého okrašlovacího spolku se již 14 let věnují ochraně kulturních a přírodních hodnot. Ta zahrnuje péči o životní prostředí i činnosti směřující k rozvoji společenského života v obci. Spolek bohužel nemá vhodné zázemí a vybavení, z grantu tedy pořídil to nejdůležitější – stoly a židle, aby se všichni obyvatelé mohli potkat za „jedním stolem“ (symbolem soudržnosti napříč věkovými i sociálními skupinami). Zakoupeny byly také venkovní zahradní sety a zahradní domek pro jejich uskladnění. Nábytek je zapůjčován i k soukromému využití.
V rámci projektu byly uspořádány nejrůznější společenské aktivity pro všechny generace – 10 dílen a workshopů v místní knihovně pro děti a jejich rodiče, venkovní korálková dílna s grilováním, vystoupení pěveckého sborečku či tradiční sousedské setkání na Štědrý den.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Rohozecký okrašlovací spolek, z.s.
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Komunitní zahrada při základní škole Zborovská

Základní škola praktická a speciální v Turnově za pomoci žáků, místních obyvatel bytových domů a občanů z přilehlých domů pro seniory zprovozní komunitní zahradu. Budou se na ní nacházet vyvýšené záhony, relaxační zóna i část k širšímu využití. Zahrada bude sloužit ke společnému pěstování, odpočinku, předávání životních zkušeností, pořádání akcí i k neformálnímu setkávání lidí v příjemném prostředí bez ohledu na jejich věk, vzdělání, původ či minulost.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen částkou: 83 250 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Akce pořádané občany Vlastibořic

Předmětem projektu bylo uspořádání tří akcí v různých částech obce Vlastibořice. Nakonec se uskutečnily jen dvě – Sousedské posezení na Jivině a Openfest Český ráj v Sedlíšťkách. Do příprav se zapojilo cca 50 občanů. Někteří pomáhali se stavbou podií, stanů a párty setů, jiní napekli občerstvení, další byli ve stáncích. Vzhledem k úspěchu obou akcí (vysoká návštěvnost i zapojení velkého počtu dobrovolníků) se realizační tým rozhodl, že se příští rok zrealizují znovu. Třetí plánovaná akce – tradiční běžecké závody Okolo Vlasti – musela být bohužel pro nízký zájem účastníků zrušena.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: obec Vlastibořice
místo: Vlastibořice, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Sousedská slavnost

V neděli 9. července 2023 proběhl v Turnově celodenní velký piknik, na kterém hráli hlavní roli jeho účastníci – tedy občané a návštěvníci Turnova a jeho okolí. Krásný letní den byl plný skvělého jídla a pití, zpěvu, her, bublin, tetovaček, dětských divadel, zábavy, přátel, nových známostí i neočekávaných setkání.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Kulturnov, z.s.
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 6/2023 – 8/2023
projekt byl podpořen částkou: 45 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.