Vesnice za jedním stolem

Členové a podporovatelé Rohozeckého okrašlovacího spolku se již 13 let věnují ochraně kulturních a přírodních hodnot. Ta zahrnuje péči o životní prostředí i činnosti směřující k rozvoji společenského života v obci. Spolek bohužel nemá vhodné zázemí a vybavení, z grantu tedy bude zakoupeno to nejdůležitější – stoly a židle, aby se všichni obyvatelé mohli potkat za „jedním stolem“ – symbolem soudržnosti napříč věkovými i sociálními skupinami. Zakoupeny budou i venkovní zahradní sety a zahradní domek pro jejich uskladnění. Nábytek bude zapůjčován i k soukromému využití. V rámci projektu budou realizovány nejrůznější společenské aktivity pro všechny generace.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: Rohozecký okrašlovací spolek, z.s.
místo: Turnov, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.