Akce pořádané občany Vlastibořic

Předmětem projektu bylo uspořádání tří akcí v různých částech obce Vlastibořice. Nakonec se uskutečnily jen dvě – Sousedské posezení na Jivině a Openfest Český ráj v Sedlíšťkách. Do příprav se zapojilo cca 50 občanů. Někteří pomáhali se stavbou podií, stanů a párty setů, jiní napekli občerstvení, další byli ve stáncích. Vzhledem k úspěchu obou akcí (vysoká návštěvnost i zapojení velkého počtu dobrovolníků) se realizační tým rozhodl, že se příští rok zrealizují znovu. Třetí plánovaná akce – tradiční běžecké závody Okolo Vlasti – musela být bohužel pro nízký zájem účastníků zrušena.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Turnov a okolí
realizátor: obec Vlastibořice
místo: Vlastibořice, Liberecký kraj
období realizace: 5/2023 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.