Fond Eurowag

O FONDU

Od roku 2018 spravujeme dárcovský fond společnosti Eurowag na podporu dobročinných projektů a iniciativ ve všech zemích, kde firma působí. O rozdělování firemních peněz rozhodují sami zaměstnanci, a to od nejvyššího managementu až např. po obsluhu čerpacích stanic. Firma tak nejen pomáhá, kde je třeba, ale zároveň inspiruje své zaměstnance k osobní podpoře dobročinných iniciativ.

APLIKACE PRO DAROVÁNÍ

Rozdělování prostředků probíhá skrze speciální online aplikaci, kterou jsme pro ten účel vyvinuli. V ní mohou zaměstnanci buď nominovat vlastní projekt k podpoře, nebo se připojit k nápadům, které navrhli jejich kolegové. V roce 2019 se do rozdělování prostředků zapojilo více než 70 % zaměstnanců firmy, kteří z Fondu EUROWAG společně podpořili 229 projektů celkovou částkou 105 600 eur.

KONTAKT

Iva Maráková

manažerka programu

   iva.marakova@nadacevia.cz
   734 322 324