Spolu pomáháme lépe

Online aplikace speciálně vytvořená pro firmy, aby mohly své zaměstnance aktivně zapojit do dárcovství, a inspirovat je tak k osobní podpoře dobročinných projektů a iniciativ v jejich okolí.

V aplikaci mají zaměstnanci možnost rozdělovat firemní peníze na dobročinnost tím, že nominují organizace nebo jednotlivce, které by chtěli podpořit. Mohou tedy sami rozhodnout, komu firma daruje. Nadace Via nominace prověří a po skončení výzvy vyplatí z firemního daru granty příjemcům. Kromě možnosti darování nabízí aplikace rozšíření o další funkce, podporující například dobrovolnictví zaměstnanců.

 

VÝHODY

  • naplňování společenské zodpovědnosti

  • zvětšování personálního potenciálu zapojením zaměstnanců do rozhodování

  • větší filantropický dopad

  • vícejazyčná verze

  • zapojení poboček po celém světě

 

PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE

Fond Eurowag

Fond Y Soft CSR

KONTAKT:

   anna.pedretti@nadacevia.cz