Fond Rachůnek

O FONDU

Marek Herman založil dárcovský fond v roce 2006. Od té doby do něj přispěl on i desítky jeho studentů dohromady více než půl milionem korun. Fond je permanentní, což znamená, že k financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na podporu maminek a tatínků pečujících o děti do šesti let jsou užity pouze jeho výnosy.

Fond Rachůnek nevyhlašuje otevřená grantová řízení. O udělení grantů z tohoto fondu rozhoduje správní rada Nadace Via na návrh Marka Hermana.

Z ČEHO JE FOND FINANCOVÁN

Z darů Marka Hermana a jeho studentů.

PODPOŘENÉ PROJEKTY

V roce 2018 bylo Sdružení pěstounů Polárka, z.s. podpořeno částkou 50  000 Kč na zakoupení služebního vozidla.

KONTAKT

   via@nadacevia.cz