Nebojme se komunální politiky

Podporujeme aktivní lidi, kteří uvažují o vstupu do komunální politiky. Organizujeme pro ně vzdělávací setkání, propojujeme je se zastupiteli, zastupitelkami a starosty, starostkami. Poskytujeme jim malé granty na jejich vlastní akce. Vzděláváme začínající zastupitele a mladé lidi se zájmem o místo, kde žijí. Ve spolupráci s médii přinášíme příklady úspěšných občanských iniciativ a jejich cest do politiky.

PROČ PODPORUJEME AKTIVNÍ LIDI SE ZÁJMEM O KOMUNÁLNÍ POLITIKU?

V Nadaci Via jsme přesvědčeni, že obce a města nemohou dobře fungovat bez zapojení aktivních lidí, hybatelů a hybatelek. Oživit město a zlepšit situaci v něm je možné jak organizováním komunitních akcí, tak i kandidováním do zastupitelstva.

Dle výzkumu si 45 procent lidí v České republice si myslí, že nemůže ovlivnit řešení problémů ve své obci či městě. Projektem Nebojme se komunální politiky chceme přispět k tomu, aby více lidí bylo přesvědčeno, že mají možnosti promluvit do správy své obce, města.

DO PŘÍŠTÍCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB V ROCE 2022:

 • Připravíme 40 aktivních lidí na práci komunálních politiků a političek. Tito lidé budou z alespoň 30 obcí a většiny krajů České republiky.

 • Zvýšíme informovanost lidí o tom, jakým způsobem se lze angažovat na lokální úrovni. Podpoříme 50 akcí po celé České republice, kterých se zúčastní 750 lidí.

 • Přiblížíme veřejnosti, jak funguje komunální politika. Budeme pracovat na osvětě a přinášet příklady občanských iniciativ na komunální úrovni.

JAK DOSÁHNEME TĚCHTO CÍLŮ?

 • Otevřeme tři ročníky vzdělávací a mentorské podpory pro aktivní lidi.

 • Podpoříme vzdělávání začínajících zastupitelů, zastupitelek a mladých aktivních lidí se zájmem o komunální politiku. Tento bod realizuje partnerská organizace Mladí občané.

 • Spolupracujeme s médii na šíření konkrétních příkladů lidí, kteří se dostali z občanských iniciativ do zastupitelstev a na radnice. S Aktuálně.cz jsme spustili seriál Z občanské iniciativy na radnici. Odkaz na seriál najdete ZDE.

PRO KOHO JE TENTO PROJEKT URČENÝ?

Jste aktivní ve své obci a komunitě? Organizujete sousedské slavnosti, obnovu parků, budujete místa pro setkávání, zkrátka snažíte se zlepšit místo, kde žijete? Napadlo vás někdy, že byste se zapojili do života ve své obci i jako komunální zastupitel, zastupitelka? Pak je tento projekt určen pro vás! 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

V případě zájmu o vzdělávací a mentorskou podporu sledujte sekci Pro uchazeče. Termíny pro přijímání žádostí jsou stanovené vždy na září 2019, září 2020 a září 2021.   

Partnerský projekt Nebojme se komunální politiky je realizován díky podpoře Nadace Jablotron

 

 

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 2. ROČNÍKU PROJEKTU BYL UZAVŘEN

 

PRO KOHO JE VÝZVA URČENA?

Jste aktivní ve své obci a komunitě? Organizujete sousedské slavnosti, obnovu parků, budujete místa pro setkávání, zkrátka snažíte se zlepšit místo, kde žijete? Napadlo vás někdy, že byste se zapojili do života ve své obci i jako komunální zastupitel, zastupitelka? Pak je tato výzva určena pro vás!

CO ZÍSKÁTE A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 

 • Potkáte další lidi, kteří se zapojují do komunitních aktivit v místě, kde žijí, a kteří uvažují o vstupu do politiky.

 • Získáte až 10 hodin mentoringu od současných starostů, starostek, radních a zastupitelů, zastupitelek.

 • Zúčastníte se třech vzdělávacích setkání, na nichž se seznámíte s tím, jak funguje obec, jak zapojovat občany, občanky do jejího fungování, jak vyjednávat s politiky a úředníky a potkáte další účastníky, účastnice.

 • Nad rámec osobních setkání budete mít možnost sdílet svoji práci a získávat pro ni inspiraci a zpětnou vazbu na online setkáních.

 • Získáte možnost obdržet grant na vzdělávací akci ve vaší komunitě nebo uspořádání veřejné debaty na vámi vybrané téma.

 • Budeme vám také k dispozici pro průběžné konzultování vaší práce.

 • Po skončení ročníku budete mít šanci s námi dále spolupracovat v alumni skupině.

Chcete se dozvědět více o prvním ročníku a naší nabídce? Čtěte dále a také se přihlaste na webinář pro zájemce, zájemkyně, který proběhne 9. září od 18.00 hodin. Přihlašování je možné do pondělí 7. září včetně.

chci se registrovat na webinář

CO OD VÁS OČEKÁVÁME? 

 • hlavně aktivní zapojení a vzájemnou spolupráci

 • účast na alespoň dvou vzdělávacích setkáních, budeme samozřejmě rádi, když se zúčastníte všech tří

 • ochotu naslouchat a otevřenost

S KÝM SPOLUPRACUJEME? 

Petr Klápště, zastupitel, Jablonec nad Nisou

Jiří Knitl, radní, Praha 7, zastupitel, Praha

Petra Kolínská, bývalá náměstkyně primátorky, Praha

Ondřej Lochman, starosta, Mnichovo Hradiště

Martin Nawrath, facilitátor a bývalý zastupitel, Brno, Kuřim

Tomáš Sazeček, místostarosta, Úštěk

Irena Šťastná, zastupitelka, Dobroslavice

Adéla Vitteková, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti, Luhačovice

Z JAKÝCH HODNOT VYCHÁZÍME? 

Komunální politika se nejčastěji týká praktických věcí. I v ní je důležité si připomínat, že její součástí jsou demokratické hodnoty, respekt k odlišnosti a názorům druhých. Náš projekt vychází z hodnot liberální demokracie, rovného přístupu a respektu k odlišnosti.

JAK PROBÍHÁ VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ, ÚČASTNIC? 

 • Do pondělí 21. září včetně nám prosím zašlete vyplněnou přihlášku. Přihlášku najdete ZDE.

 • V prvním kroku vybereme ty, které pozveme na rozhovor do druhého kola.

 • Ve druhém kroku si s vybranými zájemci, zájemkyněmi zavoláme. Rozhovory budou probíhat online přes program ZOOM. Rezervujte si prosím termíny 7. a 14. října. Pokud to bude nezbytně nutné, bude možné se domluvit na jiném termínu.

 • Do 21. října včetně oznámíme výsledky, kdo se bude účastnit aktuálního ročníku. V aktuálním ročníku plánujeme podpořit až 13 lidí.

 • Prosíme zájemce, zájemkyně, aby si již nyní rezervovali termín 7. listopadu, kdy proběhne úvodní celodenní setkání v Praze.

KDO PROJEKT PODPORUJE? 

Projekt je realizován díky podpoře Nadace Jablotron.

KDO VÁS BUDE PROJEKTEM PROVÁZET? 

Tereza Mádlová

„V Nadaci Via pracuji už pátým rokem, zároveň jsem na rodičovské dovolené. Je mi blízký partnerský přístup. Ráda se ptám, naslouchám a pomáhám hledat oblasti s potenciálem pro další rozvoj. Baví mě téma vzdělávání, mentoringu a zapojování lidí.“

Štěpán Drahokoupil

„Spolupracuji s Nadací Via na projektu Nebojme se komunální politiky a na Rychlé rotě. K tématu jsem se dostal přes moji disertační práci, v nímž jsem mapoval, jak se z občansky aktivních lidí stávají komunální politici, političky a jak tím vznikají nestranická místní uskupení. Dále pracuji v Advokačním fóru Nadace OSF a externě přednáším na Ústavu politologie na Filozofické fakultě v Praze.“

Pokud byste měli jakékoliv otázky, neváhejte nám napsat. Pište Štěpánu Drahokoupilovi na stepan.drahokoupil@nadacevia.cz.

A co říká jedna z účastnic prvního ročníku?

Jdi do toho. Ať už jsi na začátku cesty a právě jsi zjistila či zjistil, že u vás něco nefunguje, či jsi dlouhodobě frustrovaná či frustrovaný z činnosti vedení obce, lidi z Nadace Via tu budou díky programu Nebojme se komunální politiky pro Tebe a Tvou skupinu. Poradí, pomůžou, podpoří a propojí Tě s dalšími lidmi. Budeš součástí skupiny, která řeší podobné věci a to samo o sobě stačí k dodání odvahy do další činnosti.“

Kateřina Procházková, Radotín, Olomoucký kraj, absolventka 1. ročníku projektu.

Štěpán Drahokoupil

programový manažer

  stepan.drahokoupil@nadacevia.cz

  775 671 625

Tereza Mádlová

programová realizátorka

  tereza.madlova@nadacevia.cz

  604 848  069