Nebojme se komunální politiky

Podporujeme aktivní lidi, kteří uvažují o vstupu do komunální politiky. Organizujeme pro ně vzdělávací setkání, propojujeme je se zastupiteli, zastupitelkami a starosty, starostkami. Poskytujeme jim malé granty na jejich vlastní akce. Vzděláváme začínající zastupitele a mladé lidi se zájmem o místo, kde žijí. Ve spolupráci s médii přinášíme příklady úspěšných občanských iniciativ a jejich cest do politiky.

PROČ PODPORUJEME AKTIVNÍ LIDI SE ZÁJMEM O KOMUNÁLNÍ POLITIKU?

V Nadaci Via jsme přesvědčeni, že obce a města nemohou dobře fungovat bez zapojení aktivních lidí, hybatelů a hybatelek. Oživit město a zlepšit situaci v něm je možné jak organizováním komunitních akcí, tak i kandidováním do zastupitelstva. Dle výzkumu si 45 procent lidí v České republice si myslí, že nemůže ovlivnit řešení problémů ve své obci či městě. Projektem Nebojme se komunální politiky chceme přispět k tomu, aby více lidí bylo přesvědčeno, že mají možnosti promluvit do správy své obce, města.

DO PŘÍŠTÍCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB V ROCE 2022:

  • Připravíme 40 aktivních lidí na práci komunálních politiků a političek. Tito lidé budou z alespoň 30 obcí a většiny krajů České republiky.

  • Zvýšíme informovanost lidí o tom, jakým způsobem se lze angažovat na lokální úrovni.

  • Podpoříme 50 akcí po celé České republice, kterých se zúčastní 750 lidí.

  • Přiblížíme veřejnosti, jak funguje komunální politika. Budeme pracovat na osvětě a přinášet příklady občanských iniciativ na komunální úrovni.

JAK DOSÁHNEME TĚCHTO CÍLŮ?

  • Otevřeme tři ročníky vzdělávací a mentorské podpory pro aktivní lidi.

  • Podpoříme vzdělávání začínajících zastupitelů, zastupitelek a mladých aktivních lidí se zájmem o komunální politiku. Tento bod realizuje partnerská organizace Mladí občané.

  • Spolupracujeme s médii na šíření konkrétních příkladů lidí, kteří se dostali z občanských iniciativ do zastupitelstev a na radnice. S Aktuálně.cz jsme spustili seriál Z občanské iniciativy na radnici. Odkaz na seriál najdete ZDE.

PRO KOHO JE TENTO PROJEKT URČENÝ?

Jste aktivní ve své obci a komunitě? Organizujete sousedské slavnosti, obnovu parků, budujete místa pro setkávání, zkrátka snažíte se zlepšit místo, kde žijete? Napadlo vás někdy, že byste se zapojili do života ve své obci i jako komunální zastupitel, zastupitelka? Pak je tento projekt určen pro vás!

JAK SE PŘIHLÁSIT?

V případě zájmu o vzdělávací a mentorskou podporu sledujte sekci Pro uchazeče. Termíny pro přijímání žádostí jsou stanovené vždy na září 2019, září 2020 a září 2021.

Partnerský projekt Nebojme se komunální politiky je realizován díky podpoře Nadace Jablotron a evropského inkubátoru pro lokální občanské iniciativy Civic Europe.