Nebojme se komunální politiky

Podporujeme aktivní lidi, kteří uvažují o vstupu do komunální politiky. Organizujeme pro ně vzdělávací setkání, propojujeme je se zastupiteli, zastupitelkami a starosty, starostkami. Poskytujeme jim malé granty na jejich vlastní akce. Vzděláváme začínající zastupitele a mladé lidi se zájmem o místo, kde žijí. Ve spolupráci s médii přinášíme příklady úspěšných občanských iniciativ a jejich cest do politiky.

PROČ PODPORUJEME AKTIVNÍ LIDI SE ZÁJMEM O KOMUNÁLNÍ POLITIKU?

V Nadaci Via jsme přesvědčeni, že obce a města nemohou dobře fungovat bez zapojení aktivních lidí, hybatelů a hybatelek. Oživit město a zlepšit situaci v něm je možné jak organizováním komunitních akcí, tak i kandidováním do zastupitelstva.

Dle výzkumu si 45 procent lidí v České republice si myslí, že nemůže ovlivnit řešení problémů ve své obci či městě. Projektem Nebojme se komunální politiky chceme přispět k tomu, aby více lidí bylo přesvědčeno, že mají možnosti promluvit do správy své obce, města.

DO PŘÍŠTÍCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB V ROCE 2022:

 • Připravíme 40 aktivních lidí na práci komunálních politiků a političek. Tito lidé budou z alespoň 30 obcí a většiny krajů České republiky.

 • Zvýšíme informovanost lidí o tom, jakým způsobem se lze angažovat na lokální úrovni. Podpoříme 50 akcí po celé České republice, kterých se zúčastní 750 lidí.

 • Přiblížíme veřejnosti, jak funguje komunální politika. Budeme pracovat na osvětě a přinášet příklady občanských iniciativ na komunální úrovni.

JAK DOSÁHNEME TĚCHTO CÍLŮ?

 • Otevřeme tři ročníky vzdělávací a mentorské podpory pro aktivní lidi.

 • Podpoříme vzdělávání začínajících zastupitelů, zastupitelek a mladých aktivních lidí se zájmem o komunální politiku. Tento bod realizuje partnerská organizace Mladí občané.

 • Spolupracujeme s médii na šíření konkrétních příkladů lidí, kteří se dostali z občanských iniciativ do zastupitelstev a na radnice. S Aktuálně.cz jsme spustili seriál Z občanské iniciativy na radnici. Odkaz na seriál najdete ZDE.

PRO KOHO JE TENTO PROJEKT URČENÝ?

Jste aktivní ve své obci a komunitě? Organizujete sousedské slavnosti, obnovu parků, budujete místa pro setkávání, zkrátka snažíte se zlepšit místo, kde žijete? Napadlo vás někdy, že byste se zapojili do života ve své obci i jako komunální zastupitel, zastupitelka? Pak je tento projekt určen pro vás! 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

V případě zájmu o vzdělávací a mentorskou podporu sledujte sekci Pro uchazeče. Termíny pro přijímání žádostí jsou stanovené vždy na září 2019, září 2020 a září 2021.   

Partnerský projekt Nebojme se komunální politiky je realizován díky podpoře Nadace Jablotron

 

 

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 2. ROČNÍKU PROJEKTU BYL UZAVŘEN

 

PRO KOHO JE VÝZVA URČENA?

Jste aktivní ve své obci a komunitě? Organizujete sousedské slavnosti, obnovu parků, budujete místa pro setkávání, zkrátka snažíte se zlepšit místo, kde žijete? Napadlo vás někdy, že byste se zapojili do života ve své obci i jako komunální zastupitel, zastupitelka? Pak je tato výzva určena pro vás!

CO ZÍSKÁTE A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 

 • Potkáte další lidi, kteří se zapojují do komunitních aktivit v místě, kde žijí, a kteří uvažují o vstupu do politiky.

 • Získáte až 10 hodin mentoringu od současných starostů, starostek, radních a zastupitelů, zastupitelek.

 • Zúčastníte se třech vzdělávacích setkání, na nichž se seznámíte s tím, jak funguje obec, jak zapojovat občany, občanky do jejího fungování, jak vyjednávat s politiky a úředníky a potkáte další účastníky, účastnice.

 • Nad rámec osobních setkání budete mít možnost sdílet svoji práci a získávat pro ni inspiraci a zpětnou vazbu na online setkáních.

 • Získáte možnost obdržet grant na vzdělávací akci ve vaší komunitě nebo uspořádání veřejné debaty na vámi vybrané téma.

 • Budeme vám také k dispozici pro průběžné konzultování vaší práce.

 • Po skončení ročníku budete mít šanci s námi dále spolupracovat v alumni skupině.

Chcete se dozvědět více o prvním ročníku a naší nabídce? Čtěte dále a také se přihlaste na webinář pro zájemce, zájemkyně, který proběhne 9. září od 18.00 hodin. Přihlašování je možné do pondělí 7. září včetně.

chci se registrovat na webinář

CO OD VÁS OČEKÁVÁME? 

 • hlavně aktivní zapojení a vzájemnou spolupráci

 • účast na alespoň dvou vzdělávacích setkáních, budeme samozřejmě rádi, když se zúčastníte všech tří

 • ochotu naslouchat a otevřenost

S KÝM SPOLUPRACUJEME? 

Petr Klápště, zastupitel, Jablonec nad Nisou

Jiří Knitl, radní, Praha 7, zastupitel, Praha

Petra Kolínská, bývalá náměstkyně primátorky, Praha

Ondřej Lochman, starosta, Mnichovo Hradiště

Martin Nawrath, facilitátor a bývalý zastupitel, Brno, Kuřim

Tomáš Sazeček, místostarosta, Úštěk

Irena Šťastná, zastupitelka, Dobroslavice

Adéla Vitteková, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti, Luhačovice

Z JAKÝCH HODNOT VYCHÁZÍME? 

Komunální politika se nejčastěji týká praktických věcí. I v ní je důležité si připomínat, že její součástí jsou demokratické hodnoty, respekt k odlišnosti a názorům druhých. Náš projekt vychází z hodnot liberální demokracie, rovného přístupu a respektu k odlišnosti.

JAK PROBÍHÁ VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ, ÚČASTNIC? 

 • Do pondělí 21. září včetně nám prosím zašlete vyplněnou přihlášku. Přihlášku najdete ZDE.

 • V prvním kroku vybereme ty, které pozveme na rozhovor do druhého kola.

 • Ve druhém kroku si s vybranými zájemci, zájemkyněmi zavoláme. Rozhovory budou probíhat online přes program ZOOM. Rezervujte si prosím termíny 7. a 14. října. Pokud to bude nezbytně nutné, bude možné se domluvit na jiném termínu.

 • Do 21. října včetně oznámíme výsledky, kdo se bude účastnit aktuálního ročníku. V aktuálním ročníku plánujeme podpořit až 13 lidí.

 • Prosíme zájemce, zájemkyně, aby si již nyní rezervovali termín 7. listopadu, kdy proběhne úvodní celodenní setkání v Praze.

KDO PROJEKT PODPORUJE? 

Projekt je realizován díky podpoře Nadace Jablotron.

KDO VÁS BUDE PROJEKTEM PROVÁZET? 

Tereza Mádlová

„V Nadaci Via pracuji už pátým rokem, zároveň jsem na rodičovské dovolené. Je mi blízký partnerský přístup. Ráda se ptám, naslouchám a pomáhám hledat oblasti s potenciálem pro další rozvoj. Baví mě téma vzdělávání, mentoringu a zapojování lidí.“

Štěpán Drahokoupil

„Spolupracuji s Nadací Via na projektu Nebojme se komunální politiky a na Rychlé rotě. K tématu jsem se dostal přes moji disertační práci, v nímž jsem mapoval, jak se z občansky aktivních lidí stávají komunální politici, političky a jak tím vznikají nestranická místní uskupení. Dále pracuji v Advokačním fóru Nadace OSF a externě přednáším na Ústavu politologie na Filozofické fakultě v Praze.“

Pokud byste měli jakékoliv otázky, neváhejte nám napsat. Pište Štěpánu Drahokoupilovi na stepan.drahokoupil@nadacevia.cz.

A co říká jedna z účastnic prvního ročníku?

Jdi do toho. Ať už jsi na začátku cesty a právě jsi zjistila či zjistil, že u vás něco nefunguje, či jsi dlouhodobě frustrovaná či frustrovaný z činnosti vedení obce, lidi z Nadace Via tu budou díky programu Nebojme se komunální politiky pro Tebe a Tvou skupinu. Poradí, pomůžou, podpoří a propojí Tě s dalšími lidmi. Budeš součástí skupiny, která řeší podobné věci a to samo o sobě stačí k dodání odvahy do další činnosti.“

Kateřina Procházková, Radotín, Olomoucký kraj, absolventka 1. ročníku projektu.

Štěpán Drahokoupil

programový manažer

  stepan.drahokoupil@nadacevia.cz

  775 671 625

Tereza Mádlová

programová realizátorka

  tereza.madlova@nadacevia.cz

  604 848  069

Mladí občané

Spolek Mladí občané získal podporu pro svůj projekt Kandiduju.cz v rámci program Nebojme se komunální politiky. Díky podpoře Nadace Via zorganizoval dva dvoudenní workshopy pro mladé zastupitele a aktivní lidi a realizoval mentoringový program, kde propojil šest mladých zastupitelů a zastupitelek se zkušenějšími kolegy. K tématům účastníků mentoringu patřily komunikace, dostupnost vody nebo odvodnění lesních cest. U workshopů se jejich účastníci a účastnice mohli seznámit s tématy jako je práce městského architekta nebo územní plánování.

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

MAS Vladař

MAS Vladař zorganizoval dvě setkání v rámci programu Nebojme se komunální politiky s názvy Táhneme za jeden provaz a 1. žatecké World Café. Setkání přispěla ke sdílení zkušeností a nahlédnutí pod pokličku komunální politiky. V roli hostů vystoupili zástupce spolku Stop tunelům (Ústí nad Labem), starosta obce Veliká Ves u Kadaně a koordinátorka participativního rozpočtu z Chomutova. 

Rok 2019

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Alsu Chajbullinová

Alsu žije v obci Dolní Chobolice, která je místní částí obce Liběšice u Litoměřic v Ústeckém kraji, kde je členkou Spolku občanů pod Sedlem. V rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky absolvovala společná setkání v Praze, jejichž tématy byly participace občanů, občanský lobbing a leadership. Jejím mentorem byl místostarosta Úštěku Tomáš Sazeček.
V rámci programu získala pro Spolek občanů pod Sedlem grant na organizaci veřejné debaty
“Voda pitná i odpadní” pro místní části Liběšic. Mezi hosty patřili zástupci Státního fondu životního prostředí nebo starosta Úštěku. Veřejná diskuse přispěla k přijetí programu na poskytnutí dotací
z veřejného rozpočtu pro občany místních částí na budování domácích čistíren. 

Co říká Alsu o svém zapojení do programu?
“Měníš své nejbližší okolí k lepšímu? Potřebuješ podporu místní radnice a chceš vědět,
jak to tam přesně funguje? V programu ti budou pomáhat zkušení komunální politici.”

Rok 2019/2020

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Tomáš Adamec

Tomáš žije v Moravičanech v Olomouckém kraji. V rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky se zúčastnil dvou společných setkání v Praze a jednoho v Moravičanech.
Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny. Tomášovým mentorem byl starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman.

Co říká Tomáš o svém zapojení do programu?
Měl jsem možnost propojení se s podobně smýšlejícími lidmi napříč celou republikou, což mi výrazně pomáhá s motivací v mém studijním a pracovním životě. Děkuji za tuhle zkušenost.
Být součástí programu „Nebojme se komunální politiky“ bylo pro mě kvalitní vzdělávací příležitostí.
Také jsem rád za svého mentora, který je mým výborným učitelem a průvodcem komunální politikou. Jsem patřičně hrdý i na to, že jsme mohli hostit ostatní účastníky v našem komunitním centru v Moravičanech. Účastníci návštěvu těchto prostorů vnímali s obdivem a uznáním, to mi dodalo další energii k pokračování komunitních aktivit v místě, odkud pocházím.

Rok 2019/2020

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Olomoucký

Petra Polochová

Petra žije v Soběšovicích v Moravskoslezském kraji. Je předsedkyní spolku Klub Sobíšek.
V rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky se zúčastnila jednoho společného setkání v Praze. Jeho tématy byly občanský lobbing a leadership. Mentorkou Petře byla Adéla Vitteková, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti v Luhačovicích. 

Co říká Petra o svém zapojení do programu?
“Díky tomuto projektu jsem pochopila vnitřní chod zastupitelstev na obci. Má mentorka mi odpověděla na veškeré dotazy, které jsem měla. Naučila mě, jak si najít své místo a jak mohu přispět k rozvoji naší obce. Celý projekt byl naučný hlavně díky kolektivnímu sdílení zkušeností i nezdarů všech zapojených. Tento projekt doporučuji všem, kterým není lhostejný směr, kterým se naše země ubírá. Protože, když s tím nebudeme dělat něco my sami, tak kdo …?”

Rok 2019/2020

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Veronika van der Ent

Veronika žije v Neveklově ve Středočeském kraji. V rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky se zúčastnila dvou společných setkání, jednoho v Praze a jednoho v Moravičanech. Jejich tématy byly právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny. Mentorkou Veroniky byla Petra Kolínská, bývalá náměstkyně pražské primátorky. Po ukončení programu se Veronika chopila aktivního budování alumni skupiny pro absolventy a absolventky. 

Co říká Veronika o svém zapojení programu?
“Zapojením v projektu jsem získala tolik užitečného – setkání se zajímavými a aktivními lidmi z celé ČR, spoustu inspirace a nových informací. V průběhu jsem se kdykoliv mohla poradit s mentorkou a v několika případech to byly rady opravdu cenné a díky nim se posunuly i mé veřejné aktivity. Pokud vnímáte, že strach či nekompetentnost je brzda vašeho angažmá ve veřejném životě, pak velmi doporučuji zapojit se právě do tohoto projektu!”

Rok 2019/2020

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Kateřina Procházková

Kateřina žije v Radotíně v Olomouckém kraji. V rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky se zúčastnila tří společných setkání, dvou v Praze a jednom v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny. Kateřiny mentorkou byla Irena Šťastná, zastupitelka v Dobroslavicích. Během programu Kateřina uspořádala společné setkání pro spolek ProRadotín.
Na něm si účastníci vyzkoušeli metody World Café a diskutovali například o tom, jak zlepšit informování o své práci a zvýšit informovanost o dění v obci. 

Co říká Kateřina o svém zapojení do programu?
“Jdi do toho. Ať už jsi na začátku cesty a právě jsi zjistila či zjistil, že u vás něco nefunguje, či jsi dlouhodobě frustrovaná či frustrovaný z činnosti vedení obce, lidi z Nadace Via tu budou díky programu „Nebojme se komunální politiky“ pro Tebe a Tvou skupinu. Poradí, pomůžou, podpoří a propojí Tě s dalšími lidmi. Budeš součástí skupiny, která řeší podobné věci a to samo o sobě stačí k dodání odvahy do další činnosti.”

Rok 2019/2020

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Olomoucký

Jakub Varvařovský

Jakub žije v Jilemnici v Libereckém kraji a v Praze. V rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky se zúčastnil tří společných setkání, dvou v Praze a jednom v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny. Jakubovým mentorem byl Martin Nawrath, konzultant a facilitátor. V rámci programu uspořádal Jakub společné setkání pro aktivni lidi v Jilemnici, a to pod hlavičkou dobrovolného sdružení MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici. Setkání se zúčastnili aktivní zastupitelé a zastupitelky z Mnichova Hradiště, Jablonce nad Nisou a Náchoda. Účastníci se dozvěděli o osobních zkušenostech hostů a následně se začali více zajímat o fungování obce. 

Co říká Jakub o svém zapojení do programu?
“Více jsem porozuměl fungování komunální politiky a měl možnost seznámit se s aktivními občany z celého Česka a získat jejich zkušenosti a pohled na věc. Všechny semináře byly relevantní pro praktické použití v problémech, které řeším.”

Rok 2019/2020

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Liberecký

Michael Zelený

Michael žije v Jesenici ve Středočeském kraji. V rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky se zúčastnil jednoho společného setkání v Praze. Jeho tématy byly občanský lobbing a leadership. Michaelovým mentorem byl Jiří Knitl, radní Prahy 7 a zastupitel hlavního města Prahy.

Co říká Michael o svém zapojení do programu?
“Tento projekt mi přinesl úplně nový náhled na vnímání komunální politiky a také komunitního života. Zjistil jsem, že v různých komunitách lidé řeší velmi podobné problémy a sdílení zkušeností může ušetřit mnoho času a zbytečných neúspěchů. Všem bych účast v tomto programu doporučil, poznáte a potkáte plno zajímavých lidí, se kterými se můžete navzájem velmi obohatit.”

Rok 2019/2020

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Martina Seidlerová

Martina žije v Jeseníku v Olomouckém kraji. V rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky se zúčastnila dvou společných setkání v Praze. Jejich tématy byly participace občanů, občanský lobbing a leadership. Mentorkou Martiny byla koučka Gabriela Böhmová. Martina zorganizovala přednášku s hosty na téma zapojování se do komunální politiky pro středoškolské studenty v Jeseníku. Mezi hosty patřili Vojtěch Pikal, místopředseda Poslanecké sněmovny, Václav Urban, místostarosta města Jeseník a Nela Chudová, absolventka oboru politologie a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Čtyřicet studentů získalo povědomí o fungování komunální politiky a možnostech, jak se do ní zapojovat.
Pro většinu z nich to bylo první setkání s politikem a projevili zájem o další setkání.

Rok 2019/2020

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Olomoucký

Tomáš Chorzempa

Tomáš je z Karviné v Moravskoslezském kraji. V rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky se zúčastnil dvou společných setkání v Praze a jednoho v Moravičanech.
Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny. Tomášovým mentorem byl Bohuslav Niemiec, náměstek pro investice a chytré město v Havířově.
V rámci programu získal Tomáš grant na organizaci kulatého stolu na téma sociálního bydlení. Na něm vystoupila lektorka z Platformy pro sociální bydlení a zúčastnili se jí karvinští zastupitelé a zástupkyně místní nevládní organizace. Účastníci si odnesli informace o systémovém nastavení podpory sociálního bydlení na obecní úrovni. 

Rok 2019/2020

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Eva Sladká

Eva žije v Praze a Žatci v Ústeckém kraji. V rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky absolvovala dvě společná setkání v Praze. Jejich tématy byly participace občanů, občanský lobbing a leadership. Mentorem Evě byl architekt a zastupitel v Jablonci nad Nisou Petr Klápště.
S ním například spolupracovala na interpretaci pocitové mapy města, kterou pak dále využila ve svém profesním životě. Pro svůj spolek A dál? zorganizovala v Žatci seminář k facilitaci pod vedením svého mentora. Na semináři si účastníci urovnali role v procesu plánování a zlepšili způsoby komunikace s veřejností. 

Co říká Eva o svém zapojení do programu?
“Projekt mi přinesl především zamyšlení nad mým přístupem k občanské aktivitě ve městě, stejně jako k lidem, se kterými tuto aktivitu tvořím.” 

Rok 2019/2020

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Jana Rudyšová

Jana žije v Šestajovicích ve Středočeském kraji. V rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky absolvovala tři společná setkání, dvě v Praze a jedno v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny. Mentorku Janě dělala Martina Vodičková, starostka středočeského městyse Škvorec. Po ukončení programu se Jana chopila aktivního budování alumni skupiny pro absolventy a absolventky. 

Co říká Jana o svém zapojení do programu?
“Jestli to myslíte se svým zapojením do komunální politiky či snahou být aktivním občanem, vážně, přihlaste se do programu „Nebojme se komunální politiky“. Potkáte se se zajímavými a inspirativními lidmi, kterým není jedno, jak jejich místa vypadají a budou vypadat a co se v nich děje. Dále získáte mentora, který vám ukáže reálný pohled na to, jak to funguje. Je to motivující, podporující, skvělé na sdílení a předávání informací a na zjištění, kolik aktivních lidí máme v našem společném prostoru.”

Rok 2019/2020

 • Program: Nebojme se komunální politiky
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský