Roční program

Přihlášky do ročníku 2023/2024 jsou v současné chvíli uzavřené. Další ročník kurzu budeme otevírat v srpnu 2024.

Nadace Via otevírá nový ročník programu Nebojme se komunální politiky, který připraví aktivní lidi v obcích a komunitách do komunálních voleb v roce 2026. Roční vzdělávací program vás vybaví důležitými znalostmi, dovednostmi i kontakty a pomůže vám rozkoukat se na vaší cestě do obecního zastupitelstva. 

PRO KOHO JE VÝZVA URČENA? 

Organizujete sousedské slavnosti, obnovu parků, budujete místa pro setkávání, zkrátka –⁠ snažíte se zlepšit místo, kde žijete? Napadlo vás někdy, že byste se zapojili do života ve své obci i jako zastupitel či zastupitelka a chcete být co nejlépe připraveni? Pak jste skvělým adeptem či adeptkou do našeho programu Nebojme se komunální politiky

Do programu není možné se hlásit, pokud už máte zkušenosti s účastí v obecním zastupitelstvu. 

CO ZÍSKÁTE A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 

 • Potkáte další lidi, kteří se zapojují do komunitních aktivit v místě, kde žijí, a kteří uvažují o vstupu do komunální politiky. Budete se od sebe navzájem učit a inspirovat
 • Zúčastníte se třech osobních a řady online vzdělávacích setkání, na nichž se seznámíte s tím, jak funguje obec a její orgány, jak zapojovat občany a občanky do rozhodování nebo zjistíte více o sobě jako o lídrovi či lídryni. Můžete se těšit na témata jako územní rozvoj, zapojování veřejnosti do rozhodování, strategické plánování, adaptační opatření na klima, hodnotový leadership nebo rozpočtování. V průběhu kurzu vás čeká přibližně 8 online i osobních setkání. 
 • Získáte až 10 hodin mentoringu od současných starostek, radních i zastupitelů. 
 • Budete mít možnost obdržet grant, který vám pomůže na vaší cestě do komunální politiky.   
 • Tým programu vám bude k dispozici pro průběžné konzultování vaší práce
 • Po skončení ročníku budete mít šanci s námi dále spolupracovat v tzv. alumni skupině. 

CO OD VÁS OČEKÁVÁME? 

 • Aktivní zapojení, vzájemnou spolupráci a podílení se na respektujícím prostředí. Otevřenost a ochotu naslouchat. 
 • Účast na alespoň dvou osobních vzdělávacích setkáních, která proběhnou v Praze a v Olomouci. Zájemci a zájemkyně si platí cestovné a ubytování, v případě nepříznivé ekonomické situace je možné využít cestovní grant od Nadace Via.  
 • Zájem o účast na online vzdělávacích setkáních ve všední dny večer nebo o víkendech. 
 • Neočekáváme, že jste 100% rozhodnuti kandidovat. Náš program vám může napomoct toto rozhodnutí udělat. 

Z JAKÝCH HODNOT VYCHÁZÍME? 

Komunální politika se nejčastěji týká praktických věcí. Je ale důležité si připomínat, že její součástí jsou demokratické hodnoty i respekt k odlišnostem a názorům druhých. Náš projekt vychází z hodnot demokracie a rovného přístupu. 

HARMONOGRAM 

 • vyplnění přihlášky –⁠ do 30. září 2023 včetně 
 • informační webinář pro zájemce a zájemkyně –⁠ 18. září od 18.00 
 • 1. kolo hodnocení (na základě přihlášek) –⁠ v týdnu 9.–⁠13. října ⁠ 
 • 2. kolo hodnocení (rozhovory s vybranými zájemci a zájemkyněmi) – ⁠v týdnu 16.–⁠20. října 
 • oznámení výsledků všem zájemcům a zájemkyním –⁠ do 20. října 2023 včetně 
 • první společné setkání –⁠ 4. listopadu v Praze (prosíme, termín si rezervujte) 
 • závěrečné setkání a ukončení ročníku –⁠ červen 2024 
CHCI SE PŘIHLÁSIT DO PROGRAMU

WEBINÁŘ PRO ZÁJEMCE A ZÁJEMKYNĚ 

Informační webinář proběhl online v pondělí 18. září. Pokud máte zájem o materiály, které v rámci něj vznikly, ozvěte se nám na nkp@nadacevia.cz

O tom, jak probíhal minulý cyklus programu, si můžete už teď přečíst třeba tady: 

Těšíme se na vaše přihlášky a na případnou spolupráci!