Community Alphabet

Community alphabet je vzdělávací program pro organizace, které se zabývají podporou komunit a rozvojem komunitního života ve svých regionech.

O PROGRAMU

Lidé se uzavírají do svých bublin, kde si utvrzují své pohledy, a nejsou ochotni se zapojit do konstruktivní diskuse o společných tématech s lidmi z jiných bublin. Na místní úrovni potom chybí vůle dělat něco společně pro místo, kde žijí. 

V programu Community alphabet vyškolíme v následujících dvou letech programové manažery a konzultanty tří organizací podporujících komunity v Srbsku, České republice a Maďarsku (TRAG Fondacija, Nadace Via a Közösségfejlesztők Egyesület – Hungarian Association for Community Development).

Účastníci získají nástroje, které pak uplatní v praxi při své práci. Cyklem provedeme až 30 programových manažerů a konzultantů, jejichž znalosti a praxi rozvineme ve následujících hlavních oblastech:

  • Využívání lokálních zdrojů, silných stránek a potenciálu samotné komunity – přístup usilující o udržitelný rozvoj komunit založený na “Asset Based Community Development”. Komunita čerpá ze svých zkušeností, kapacit, dovedností a na těchto zdrojích staví.
  • Community resilience – přístup usilující o dlouhodobou schopnost komunity využívat dostupné zdroje tak, aby dokázala zvládnout nepříznivé situace, reagovat na ně adekvátně a zotavit se z nich.
  • Využívání potenciálu různorodosti – přístup vede lidi v komunitách k tomu, aby stejnou měrou zapojovali nejrůznější typy lidí a skupin s respektem a porozuměním k jejich odlišnostem, ať už v rovině vzdělanosti, kultury či životních podmínek. Účastníci budou schopni pomáhat lidem v komunitách přijímat různorodost jako přínos a ne jako ohrožení.


Dlouhodobě usilujeme o posílení hlavních aspektů, na kterých stojí funkční komunity. Ty se vyznačují využíváním místních zdrojů, přemosťujícím sociálním kapitálem, pocitem sounáležitosti s lidmi v komunitě, respektem k ostatním a důvěrou v ně a ochotou spolupracovat na splnění sdílených cílů.

O úvodním průzkumu, jak tyto tři organizace nyní podporují komunity, si můžete přečíst  zde: Changing-the-paradigm.

NA CO NAVAZUJEME

Community alphabet navazuje na program podporující komunitní lídry z regionu střední a východní Evropy ViabilityNet 3.0. Tento program pokračuje v dlouholetém mezinárodním působení Nadace Via v regionu střední a východní Evropy probíhal ve dvou cyklech od roku 2016.

Díky podpoře Nadace Via se českým i zahraničním lídrům a jejich komunitám podařilo v rámci programu například vybudovat komunitní saunu, sázet stromy, založit dobrovolnické centrum, uspořádat komunitní trhy, zorganizovat tango na ulici nebo sousedské grilování, pořádat veřejné diskuse či zmapovat vzpomínky pamětníků. Do jejich komunitních aktivit Nadace Via prostřednictvím grantů investovala za 3 roky trvání programu 1 819 000 Kč. Archiv programu naleznete na anglických stránkách programu ZDE.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jaký dopad měl program ViabilityNet 3.0 na účastníky a na jednu z podpořených komunit, můžete se inspirovat:

KONTAKT