JRD GROUP Fond pro udržitelný život

Fond Pro udržitelný život založila JRD Group v roce 2022. Posláním fondu je šířit téma udržitelnosti a zdravého životního stylu tak, aby se stalo běžnou a široce vnímanou součástí života v Česku.

JRD Group zastřešuje skupinu firem pod značkou JRD, které pojí společné hodnoty a vize deklarované majitelem Janem Řežábem. Všechny své aktivity staví na jednotné filozofii, podle které cesta k udržitelné budoucnosti spočívá v propojení moderních technologií, čisté energie, ekologického přístupu a omezení energetické náročnosti staveb. Jednotlivé divize pokrývají široké spektrum oborů: od developmentu a nákupu či prodeje pozemků přes energetiku z obnovitelných zdrojů až po investice do výnosových nemovitostí. 

JAK PROJEKTY PODPOŘÍME

Vybraným projektům založíme dárcovskou kampaň na portále Darujme.cz. Částku, kterou žadatelé v kampani získají, následně zdvojnásobíme až do výše 100 000 Kč.

Pokud se vám tedy podaří vybrat např. 35 000 Kč, přidáme vám dalších 35 000 Kč a na realizaci projektu budete mít celkem 70 000 Kč. Pokud budete velmi úspěšní a vyberete např. 120 000 Kč, přidáme vám už jen 100 000 Kč a celkem budete mít 220 000 Kč.

Jak může kampaň vypadat, najdete na záložce podpořené projekty.

JAKÉ PROJEKTY PODPOŘÍME

  • Projekty, které mají pozitivní vliv na krajinu (sázení stromů, budování tůní, sekání luk, modro-zelená infrastruktura…) 
  • Zapojení komunit do osvětových akcí, zpracování studií nebo vývoje a používání aplikací s vazbou na životní prostředí a udržitelnost (pořádání workshopů, besedy s odborníky, sousedské plánování, mapování krajiny…) 
  • Projekty, které zahrnují udržitelné technologie, inovace a principy zdravého bydlení (obnovitelné zdroje energie, komunitní energetika…) 

Inspirovat se můžete v publikaci Naše krajina a v manuálu Jak na udržitelné sousedské aktivity.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU

  • Neformální skupiny lidí (minimálně 3 fyzické osoby)
  • Místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci (např. spolky, ochránci přírody, dobrovolní hasiči…)
  • Další organizace podporující komunitní život (školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity…)