Podpořené projekty

PODPOŘENÉ PROJEKTY

Pojďte s námi chránit čejky! 

Česká společnost ornitologická chce podpořit přežívání čejek chocholatých hnízdících v zemědělské krajině a zaktivizovat více lidí pro jejich ochranu. Čejky nejčastěji hnízdí v oraništích, kde jejich snůšky ohrožují jarní zemědělské práce. Zbytečně zničená hnízda přispívají k tomu, že čejky u nás dlouhodobě ubývají – za posledních 40 let klesla jejich populace o více než 80 %. Na místní úrovni se sice ČSO snaží hnízda ochránit, ale ráda by tuto pomoc čejkám rozšířila i do dalších oblastí ČR, kde systematická ochrana hnízd neprobíhá. Zde uspořádá školení, při kterých se místní občané dozví, jak hnízdo najít a zajistit jeho ochranu. Navýšením podílu chráněných hnízd chce podpořit hnízdní úspěšnost i zlepšit přežívání druhu na národní úrovni. Přitom věří, že touto cestou se podaří zvýšit povědomí široké veřejnosti a zemědělců o problémech polních ptáků a představit jim možnosti, jak přispět k jejich ochraně. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/zachrana-cejky

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Česká společnost ornitologická 
místo: Královéhradecký kraj a další lokality 
období realizace: 5/2024 – 7/2025 

Pojďte s námi zvětšit tůňky (nejen) pro obojživelníky 

Andrea Suszková chce společně se sousedy vybudovat několik tůní nad obcí. Domy jsou umístěné ve svahu a při deštích jsou ohrožené odtokem vody, což by tůně měly omezit. Hlavním cílem je ale vytvořit lepší stanoviště pro živočichy žijící v okolí. Díky tůním se zlepší prostředí pro vodní hmyz, větší a stabilnější vodní systém se stane lepším zázemím pro obojživelníky, to s sebou přináší větší výskyt ptáků, tůně slouží jako zdroj vody pro lesní zvěř, kozy a ovce. Andrea plánuje zorganizovat také exkurzi pro děti ze školky nebo dětské skupiny s rodiči, a uspořádat sousedskou akci s opékáním buřtů, na které chce ostatní inspirovat k podobným projektům. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/tunkyproobojzivelniky 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Andrea Suszková 
místo: Třinec – Tyra, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 5/2024 – 7/2025 

Záhony pro náves 

Spolek ObčoVánek působí v malebné vesničce Občov nedaleko města Příbram. Vzhledem k tomu, že se dlouhá léta nevěnovala pozornost krajině v obci, mají zájem a chuť pustit se do zvelebování obecní návsi a vytvořit zde více přírodních prvků. Cílem je podpořit život v požární nádrži, dešťovými záhony přispět ke zkrášlení obce a k zadržování vody v krajině. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/zahonypronaves

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Spolek ObčoVánek 
místo: Občov, Středočeský kraj 
období realizace: 5/2024 – 7/2025 

Více přírodních prvků do Radotína 

Jiří Horák společně se sousedy z pražského Radotína chce vybudovat hmyzí domečky, krmítka, ptačí budky a vysadit květinové louky. Hmyzí domečky budou mít různé tvary a velikosti, některé z nich budou dokonce netradiční navrtané kmeny. Pro květinové louky použijí druhy rostlin, které rostou běžně v přírodě – jako např. mák, chrpa, řebříček nebo komonice. Tuto základní směs obohatí drobnými cibulovinami, trvalkami a letničkami. Na každé lokalitě plánují osadit jinou skladbu rostlin.Cílem projektu je v Radotíně zvýšit biodiverzitu, jak hmyzu, motýlů, ptáků, ale i rostlin a květin. Menším sekáním travních ploch také chtějí lépe zadržovat vodu ve městě. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/hezciradotin 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Jiří Horák 
místo: Praha – Radotín, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2024 – 7/2025 

Školní sad 

K pestré krajině a pestrému společenství lidí Českého ráje přispěje spolek ZAzemí dalším školním sadem. Získá do vlastnictví jeden hektar pozemku, na kterém vysadí vysokokmenný ovocný sad – jabloně hrušně, švestky, třešně, višně, kdoule, moruše, ořechy… Pod stromy vysadí květnatou louku pro motýly, hmyz a další život. V sadu bude hospodařit přírodě blízkým způsobem a změní tak pustý intenzivně obhospodařovaný kousek monokultury v ostrůvek, kde se drží voda a nesčetné druhy živočichů, rostlin i mikroorganismů. A také lidí. Sad si pod vedením spolku vysadí děti z nejbližší základní školy a budou vyrůstat každé se svým stromem, o který pečují. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/skolni-sad

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: ZAzemí, z.s. 
místo: Petrašovice u Liberce, Liberecký kraj 
období realizace: 5/2024 – 7/2025 

Pomozte poštolkám a dalším opeřencům zpět do přírody 

Pražský spolek Penthea se kromě sokolnictví, ornitologie a environmentální osvěty věnuje také záchraně dravců a sov. K výcviku mláďat, která mají poprvé letět do světa, nebo jedinců, kteří byli zranění a dostávají se po vyléčení zpět do formy, používá velkou rozletovací voliéru. Jde o prostor, který je dostatečně velký k nácviku letu i loveckých manévrů a u vypouštěných zvířat tak výrazně zvyšuje šance na přežití ve volné přírodě. „Rozletovačka“, která se v současnosti v záchranné stanici Penthea nachází, už je ale po dlouhých letech služby v havarijním stavu. Spolek chce proto postavit novou, aby mohl i nadále zvířatům, která jsou v nouzi, poskytovat adekvátní zázemí pro rehabilitaci. Zároveň by mělo jít o naučný prvek pro návštěvníky, kterých jsou každý měsíc stovky – od školáčků a školáků přes mladé páry po rodiny z celého Česka. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/voliera 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: PENTHEA, zapsaný spolek 
místo: Praha 12 – Cholupice, Hlavní město Praha
období realizace: 10/2023 – 12/2024 

Staňte se šéfem úlu! 

Ve Vřesině u Hlučína se místní už několik let starají o sad. Nyní plánují do místní krajiny přidat tak důležitý element, jako jsou včely, bez kterých by nefungovala udržitelnost pro celou rostlinnou říši a tím pádem ani pro člověka samotného. Chtěli by proto do sadu umístit včelstva a připravit jim zázemí v několika včelínech. Na místě také budou probíhat vzdělávací aktivity pro nejen členy komunity, ale i pro děti a mládež. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/stan-se-sefem-ulu 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Kateřina Kutmon 
místo: Vřesina u Hlučína, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2024 

Mokřady na Praze 12 volají o pomoc! 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec plánuje v rámci péče o dva mokřady na Praze 12 realizovat jejich kosení, shrabání a prořezávku nežádoucích náletů. Uvedené zásahy zabrání jejich zarůstání, mizení drobných vodních ploch a umožní udržet v obou lokalitách vodu. Ta je důležitá jak pro zlepšení mikroklimatu v blízkosti sídliště, tak pro život a rozmnožování rostlin a živočichů, kteří jsou závislí na podmáčeném prostředí. Akce pro veřejnost, konané formou dobrovolnických hrabání, přispějí k větší aktivitě místní komunity v péči o své okolí. Koniklec se rovněž dlouhodobě věnuje environmentální výchově, proto zapojí do udržování mokřadů i děti a mládež formou úklidu mokřadu Na Beránku od odpadků.  

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/mokrady-praha 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s. 
místo: Praha 12 – Modřany, Cholupice, Hlavní město Praha
období realizace: 10/2023 – 12/2024 

Osázení cesty z Koutů do Arneštovic 

Myslivecký spolek se už více než 30 let úspěšně věnuje nauce o myslivosti, zlepšování životního prostředí a do svých aktivit zapojuje stále nové členy. Nyní plánuje zlepšit okolí cesty spojující obec Kouty a Arnoštovice. Místní chtějí pokácet staré a nemocné stromy, prořezat nálety a vysadit staré odrůdy třešní, švestek a jabloní. Po výsadbě spolek plánuje stromy v letním suchu zalévat do doby plného zakořenění.  

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/stromy-arnestovice 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Myslivecký spolek Žďár Smikov 
místo: Kouty u Smilkova, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2024 

Ozeleň Dolíka 

Dobrovolníci z Nového Strašecí chtějí ve spolupráci s místními dendrology a zahradníky vysadit vhodné listnaté druhy stromů do zeleného pásu u dálnice. Dálnice D6 zde byla v roce 2020 prodloužena a k tomuto úseku nebyly postaveny protihlukové stěny. Tvar údolí způsobuje, že hluk a prach z intenzivního provozu se nese na celou jihozápadní oblast Nového Strašecí. Chtějí proto oslovit občany a místní firmy, aby přispěli na “svůj” strom a následnou péči o něj. Uspořádají také několik odborných vycházek k zelenému pásu, aby do projektu vtáhli co největší množství spoluobčanů. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/ozelen-dolika 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Ekocentrum Pod Marjánkou z.s. 
místo: Nové Strašecí, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2024 

Nenechme odtéct vodu z Velkopopovicka 

Velkopopovická pobočka Českého svazu ochránců přírody plánuje pokračovat v započaté činnosti obnovování a tvorby drobných vodních prvků v přírodním parku Velkopopovicko. Vytvořením kaskády čtyř tůní pomůže zadržet vodu v místě a čase, zatraktivní procházkové místo a podpoří lokální biodiverzitu – žáby, čolky, vážky a spol. Do tématu VODA V KRAJINĚ zapojí mladou generací. Kromě tůní také provede mapování studánek na území Velkopopovicka. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/tune-popovice 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: ZO ČSOP Velké Popovice 
místo: Velké Popovice, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2024 

Pro zdravou přírodu na Praze 10 

Místní pobočka Českého svazu ochránců přírody chce na Praze 10 rozmístit nové ptačí budky a krmítka. O ně také bude dlouhodobě pečovat a k péči o přírodu vede i děti. Věnuje se ekologické výchově a provozuje Ekocentrum Malešice. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 50 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1206714 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: 01/14 ZO ČSOP „Natura quo vadis?“ 
místo: Praha, hlavní město Praha  
období realizace: 8/2022 – 8/2023 

Pomozte uklidit přírodní rezervaci pro divoké koně 

Díky divokým koním se v bývalém vojenském prostoru Milovice podařilo obnovit přirozené přírodní procesy. Daří se tu vzácným květinám, desítkám druhů motýlů, ptáků nebo brouků. Příroda dostala potřebný impuls k tomu, aby se začala sama uzdravovat. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 50 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1206712 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Česká krajina o.p.s. 
místo: Milovice, Středočeský kraj  
období realizace: 8/2022 – 8/2023 

Podpořte Koalici pro krajinu 

Cílem Koalice pro krajinu je motivovat zemědělce, aby navrátili 10 % své půdy zpátky přírodě. To by do krajiny obrovských lánů polí navrátilo kvetoucí rostliny a zvířata, lépe by se zadržovala voda a výlety do přírody by byly příjemnější. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 50 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1206711 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Čmelák – Společnost přátel přírody, z.s. 
místo: Liberec, Liberecký kraj  
období realizace: 8/2022 – 8/2023 

Sad míru – veřejná zahrada budoucnosti 

Spolek Budil pokračuje v rozvoji zachráněného sadu, kde vysázel 100 ovocných stromů (a stejně tak keřů) a obnovil místní včelařskou tradici. Místo džungle, do níž se nedalo vkročit, si nyní užijete nádhernou vyhlídku do kraje, místo náletových keřů a stromů napadených šarkou vás osvěží kultivovaný prostor, v němž mimo jiné Spolek Budil pořádá pravidelná cvičení v přírodě. Pokračuje následná péče o stromy i včelstvo, dobudování dešťového jezírka, zavlažovacího systému, komunitního centra (včetně venkovní kuchyně), prostoru ke vzdělávání a interaktivních cestiček pro návštěvníky středočeské obce Svídnice u Dymokur. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1207862 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Spolek Budil 
místo: Svídnice u Dymokur, Středočeský kraj  
období realizace: 5/2023 – 7/2024