Podpořené projekty

PODPOŘENÉ PROJEKTY

Pomozte poštolkám a dalším opeřencům zpět do přírody 

Pražský spolek Penthea se kromě sokolnictví, ornitologie a environmentální osvěty věnuje také záchraně dravců a sov. K výcviku mláďat, která mají poprvé letět do světa, nebo jedinců, kteří byli zranění a dostávají se po vyléčení zpět do formy, používá velkou rozletovací voliéru. Jde o prostor, který je dostatečně velký k nácviku letu i loveckých manévrů a u vypouštěných zvířat tak výrazně zvyšuje šance na přežití ve volné přírodě. „Rozletovačka“, která se v současnosti v záchranné stanici Penthea nachází, už je ale po dlouhých letech služby v havarijním stavu. Spolek chce proto postavit novou, aby mohl i nadále zvířatům, která jsou v nouzi, poskytovat adekvátní zázemí pro rehabilitaci. Zároveň by mělo jít o naučný prvek pro návštěvníky, kterých jsou každý měsíc stovky – od školáčků a školáků přes mladé páry po rodiny z celého Česka. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/voliera 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: PENTHEA, zapsaný spolek 
místo: Praha 12 – Cholupice, Hlavní město Praha
období realizace: 10/2023 – 12/2024 

Staňte se šéfem úlu! 

Ve Vřesině u Hlučína se místní už několik let starají o sad. Nyní plánují do místní krajiny přidat tak důležitý element, jako jsou včely, bez kterých by nefungovala udržitelnost pro celou rostlinnou říši a tím pádem ani pro člověka samotného. Chtěli by proto do sadu umístit včelstva a připravit jim zázemí v několika včelínech. Na místě také budou probíhat vzdělávací aktivity pro nejen členy komunity, ale i pro děti a mládež. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/stan-se-sefem-ulu 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Kateřina Kutmon 
místo: Vřesina u Hlučína, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2024 

Mokřady na Praze 12 volají o pomoc! 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec plánuje v rámci péče o dva mokřady na Praze 12 realizovat jejich kosení, shrabání a prořezávku nežádoucích náletů. Uvedené zásahy zabrání jejich zarůstání, mizení drobných vodních ploch a umožní udržet v obou lokalitách vodu. Ta je důležitá jak pro zlepšení mikroklimatu v blízkosti sídliště, tak pro život a rozmnožování rostlin a živočichů, kteří jsou závislí na podmáčeném prostředí. Akce pro veřejnost, konané formou dobrovolnických hrabání, přispějí k větší aktivitě místní komunity v péči o své okolí. Koniklec se rovněž dlouhodobě věnuje environmentální výchově, proto zapojí do udržování mokřadů i děti a mládež formou úklidu mokřadu Na Beránku od odpadků.  

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/mokrady-praha 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s. 
místo: Praha 12 – Modřany, Cholupice, Hlavní město Praha
období realizace: 10/2023 – 12/2024 

Osázení cesty z Koutů do Arneštovic 

Myslivecký spolek se už více než 30 let úspěšně věnuje nauce o myslivosti, zlepšování životního prostředí a do svých aktivit zapojuje stále nové členy. Nyní plánuje zlepšit okolí cesty spojující obec Kouty a Arnoštovice. Místní chtějí pokácet staré a nemocné stromy, prořezat nálety a vysadit staré odrůdy třešní, švestek a jabloní. Po výsadbě spolek plánuje stromy v letním suchu zalévat do doby plného zakořenění.  

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/stromy-arnestovice 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Myslivecký spolek Žďár Smikov 
místo: Kouty u Smilkova, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2024 

Ozeleň Dolíka 

Dobrovolníci z Nového Strašecí chtějí ve spolupráci s místními dendrology a zahradníky vysadit vhodné listnaté druhy stromů do zeleného pásu u dálnice. Dálnice D6 zde byla v roce 2020 prodloužena a k tomuto úseku nebyly postaveny protihlukové stěny. Tvar údolí způsobuje, že hluk a prach z intenzivního provozu se nese na celou jihozápadní oblast Nového Strašecí. Chtějí proto oslovit občany a místní firmy, aby přispěli na “svůj” strom a následnou péči o něj. Uspořádají také několik odborných vycházek k zelenému pásu, aby do projektu vtáhli co největší množství spoluobčanů. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/ozelen-dolika 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Ekocentrum Pod Marjánkou z.s. 
místo: Nové Strašecí, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2024 

Nenechme odtéct vodu z Velkopopovicka 

Velkopopovická pobočka Českého svazu ochránců přírody plánuje pokračovat v započaté činnosti obnovování a tvorby drobných vodních prvků v přírodním parku Velkopopovicko. Vytvořením kaskády čtyř tůní pomůže zadržet vodu v místě a čase, zatraktivní procházkové místo a podpoří lokální biodiverzitu – žáby, čolky, vážky a spol. Do tématu VODA V KRAJINĚ zapojí mladou generací. Kromě tůní také provede mapování studánek na území Velkopopovicka. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/tune-popovice 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: ZO ČSOP Velké Popovice 
místo: Velké Popovice, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2024 

Pro zdravou přírodu na Praze 10 

Místní pobočka Českého svazu ochránců přírody chce na Praze 10 rozmístit nové ptačí budky a krmítka. O ně také bude dlouhodobě pečovat a k péči o přírodu vede i děti. Věnuje se ekologické výchově a provozuje Ekocentrum Malešice. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 50 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1206714 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: 01/14 ZO ČSOP „Natura quo vadis?“ 
místo: Praha, hlavní město Praha  
období realizace: 8/2022 – 8/2023 

Pomozte uklidit přírodní rezervaci pro divoké koně 

Díky divokým koním se v bývalém vojenském prostoru Milovice podařilo obnovit přirozené přírodní procesy. Daří se tu vzácným květinám, desítkám druhů motýlů, ptáků nebo brouků. Příroda dostala potřebný impuls k tomu, aby se začala sama uzdravovat. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 50 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1206712 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Česká krajina o.p.s. 
místo: Milovice, Středočeský kraj  
období realizace: 8/2022 – 8/2023 

Podpořte Koalici pro krajinu 

Cílem Koalice pro krajinu je motivovat zemědělce, aby navrátili 10 % své půdy zpátky přírodě. To by do krajiny obrovských lánů polí navrátilo kvetoucí rostliny a zvířata, lépe by se zadržovala voda a výlety do přírody by byly příjemnější. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 50 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1206711 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Čmelák – Společnost přátel přírody, z.s. 
místo: Liberec, Liberecký kraj  
období realizace: 8/2022 – 8/2023 

Sad míru – veřejná zahrada budoucnosti 

Spolek Budil pokračuje v rozvoji zachráněného sadu, kde vysázel 100 ovocných stromů (a stejně tak keřů) a obnovil místní včelařskou tradici. Místo džungle, do níž se nedalo vkročit, si nyní užijete nádhernou vyhlídku do kraje, místo náletových keřů a stromů napadených šarkou vás osvěží kultivovaný prostor, v němž mimo jiné Spolek Budil pořádá pravidelná cvičení v přírodě. Pokračuje následná péče o stromy i včelstvo, dobudování dešťového jezírka, zavlažovacího systému, komunitního centra (včetně venkovní kuchyně), prostoru ke vzdělávání a interaktivních cestiček pro návštěvníky středočeské obce Svídnice u Dymokur. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1207862 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Spolek Budil 
místo: Svídnice u Dymokur, Středočeský kraj  
období realizace: 5/2023 – 7/2024 

Zapojte se do mapování s Modelem Živá krajina a podořte nákup mapovací aplikace. Klimatickou změnu můžete řešit hned za humny! 

Spolek Živá voda prostřednictvím chytré aplikace zapojí co nejvíce lidí do mapování krajiny napříč Českem. Široká veřejnost tak získá možnost se zapojit do plánu adaptace krajiny na klimatickou změnu podle Modelu Živá krajina. Tento model umožňuje řešit všechny akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a představuje tak nezbytný krok pro adaptaci české krajiny na klimatickou změnu. Spolek školí dobrovolníky, kteří nejprve pomocí mobilní aplikace podrobně mapují stav a poškození krajiny, a přispívají tak do studií proveditelnosti, které jsou podkladem pro návrh přírodě blízkých opatření pro nápravu daného území. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1207865 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Živá voda, z.s. 
místo: Zdoňov, Královéhradecký kraj  
období realizace: 5/2023 – 7/2024 

Radiměřské motýlí království 

Český svaz ochránců přírody Arion se pustil do ambiciózní snahy o obnovu 15 hektarů druhově bohatých luk, pastvin a sadů v Radiměři na Svitavsku. Toto kouzelné místo, nazývané též „Radiměřské motýlí království“, hostí na místní poměry neuvěřitelně bohaté společenstvo lučních rostlin a motýlů, které se může směle poměřovat s biodiverzitou Bílých Karpat. Aby však dokázali místní krajinu v takovém měřítku obhospodařovat, potřebují nutně pořídit sekačku. Také by rádi vysadili padesátku nových ovocných stromů a vyvěsili několik budek pro ptáky. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1207861 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Český svaz ochránců přírody Arion 
místo: Radiměř, Pardubický kraj  
období realizace: 5/2023 – 7/2024 

Stromy pro vodu, vodu pro stromy! 

Mezi obcemi Hřiště a Ronovem nad Sázavou se podél potoka nachází nevyužitý pozemek, kde Lukáš Sejkora společně s místními od roku 2013 vysazuje tzv. jedlý les (směsici ovocných stromů, keřů a bylin). Cílem je, aby z tohoto místa měl požitek každý kolemjdoucí i co možná nejrozmanitější zástupci živočišné říše. Po 10 letech práce by již měli sklízet úrodu, výsadbu ale bohužel poničil kůrovec – oslabené a suché smrky popadaly na ovocné stromy a oni teď musí začít skoro od začátku. Chtějí také vyhloubit několik tůní, protože v potoce nebývá dost vody na letní zalévání. Tůně se také stanou novým a bezpečným útočištěm pro obojživelníky a hmyz. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1207864 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Lukáš Sejkora 
místo: Přibyslav, kraj Vysočina 
období realizace: 5/2023 – 7/2024