Podpořené projekty

PODPOŘENÉ PROJEKTY

Český svaz ochránců přírody Arion se pustil do ambiciózní snahy o obnovu 15 hektarů druhově bohatých luk, pastvin a sadů v Radiměři na Svitavsku. Toto kouzelné místo, nazývané též „Radiměřské motýlí království“, hostí na místní poměry neuvěřitelně bohaté společenstvo lučních rostlin a motýlů, které se může směle poměřovat s biodiverzitou Bílých Karpat. Aby však dokázali místní krajinu v takovém měřítku obhospodařovat, potřebují nutně pořídit sekačku. Také by rádi vysadili padesátku nových ovocných stromů a vyvěsili několik budek pro ptáky.
 
Spolek Budil pokračuje v rozvoji zachráněného sadu, kde vysázel 100 ovocných stromů (a stejně tak keřů) a obnovil místní včelařskou tradici. Místo džungle, do níž se nedalo vkročit, si nyní užijete nádhernou vyhlídku do kraje, místo náletových keřů a stromů napadených šarkou vás osvěží kultivovaný prostor, v němž mimo jiné Spolek Budil pořádá pravidelná cvičení v přírodě. Pokračuje následná péče o stromy i včelstvo, dobudování dešťového jezírka, zavlažovacího systému, komunitního centra (včetně venkovní kuchyně), prostoru ke vzdělávání a interaktivních cestiček pro návštěvníky středočeské obce Svídnice u Dymokur.
 
Spolek Živá voda prostřednictvím chytré aplikace zapojí co nejvíce lidí do mapování krajiny napříč Českem. Široká veřejnost tak získá možnost se zapojit do plánu adaptace krajiny na klimatickou změnu podle Modelu Živá krajina. Tento model umožňuje řešit všechny akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a představuje tak nezbytný krok pro adaptaci české krajiny na klimatickou změnu. Spolek školí dobrovolníky, kteří nejprve pomocí mobilní aplikace podrobně mapují stav a poškození krajiny, a přispívají tak do studií proveditelnosti, které jsou podkladem pro návrh přírodě blízkých opatření pro nápravu daného území.
 
Mezi obcemi Hřiště a Ronovem nad Sázavou se podél potoka nachází nevyužitý pozemek, kde Lukáš Sejkora společně s místními od roku 2013 vysazuje tzv. jedlý les (směsici ovocných stromů, keřů a bylin). Cílem je, aby z tohoto místa měl požitek každý kolemjdoucí i co možná nejrozmanitější zástupci živočišné říše. Po 10 letech práce by již měli sklízet úrodu, výsadbu ale bohužel poničil kůrovec – oslabené a suché smrky popadaly na ovocné stromy a oni teď musí začít skoro od začátku. Chtějí také vyhloubit několik tůní, protože v potoce nebývá dost vody na letní zalévání. Tůně se také stanou novým a bezpečným útočištěm pro obojživelníky a hmyz.
 

UKONČENÉ KAMPANĚ

V roce 2022 jsme podpořili tři projekty.

Místní pobočka Českého svazu ochránců přírody chce na Praze 10 rozmístit nové ptačí budky a krmítka. O ně také bude dlouhodobě pečovat a k péči o přírodu vede i děti. Věnuje se ekologické výchově a provozuje Ekocentrum Malešice.

Díky divokým koním se v bývalém vojenském prostoru Milovice podařilo obnovit přirozené přírodní procesy. Daří se tu vzácným květinám, desítkám druhů motýlů, ptáků nebo brouků. Příroda dostala potřebný impuls k tomu, aby se začala sama uzdravovat.

Cílem Koalice pro krajinu je motivovat zemědělce, aby navrátili 10 % své půdy zpátky přírodě. To by do krajiny obrovských lánů polí navrátilo kvetoucí rostliny a zvířata, lépe by se zadržovala voda a výlety do přírody by byly příjemnější.