Podpořte Koalici pro krajinu 

Cílem Koalice pro krajinu je motivovat zemědělce, aby navrátili 10 % své půdy zpátky přírodě. To by do krajiny obrovských lánů polí navrátilo kvetoucí rostliny a zvířata, lépe by se zadržovala voda a výlety do přírody by byly příjemnější. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 50 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1206711 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Čmelák – Společnost přátel přírody, z.s. 
místo: Liberec, Liberecký kraj  
období realizace: 8/2022 – 8/2023