Mokřady na Praze 12 volají o pomoc! 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec plánuje v rámci péče o dva mokřady na Praze 12 realizovat jejich kosení, shrabání a prořezávku nežádoucích náletů. Uvedené zásahy zabrání jejich zarůstání, mizení drobných vodních ploch a umožní udržet v obou lokalitách vodu. Ta je důležitá jak pro zlepšení mikroklimatu v blízkosti sídliště, tak pro život a rozmnožování rostlin a živočichů, kteří jsou závislí na podmáčeném prostředí. Akce pro veřejnost, konané formou dobrovolnických hrabání, přispějí k větší aktivitě místní komunity v péči o své okolí. Koniklec se rovněž dlouhodobě věnuje environmentální výchově, proto zapojí do udržování mokřadů i děti a mládež formou úklidu mokřadu Na Beránku od odpadků.  

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/mokrady-praha 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s. 
místo: Praha 12 – Modřany, Cholupice, Hlavní město Praha
období realizace: 10/2023 – 12/2024