Sad míru – veřejná zahrada budoucnosti 

Spolek Budil pokračuje v rozvoji zachráněného sadu, kde vysázel 100 ovocných stromů (a stejně tak keřů) a obnovil místní včelařskou tradici. Místo džungle, do níž se nedalo vkročit, si nyní užijete nádhernou vyhlídku do kraje, místo náletových keřů a stromů napadených šarkou vás osvěží kultivovaný prostor, v němž mimo jiné Spolek Budil pořádá pravidelná cvičení v přírodě. Pokračuje následná péče o stromy i včelstvo, dobudování dešťového jezírka, zavlažovacího systému, komunitního centra (včetně venkovní kuchyně), prostoru ke vzdělávání a interaktivních cestiček pro návštěvníky středočeské obce Svídnice u Dymokur. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1207862 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Spolek Budil 
místo: Svídnice u Dymokur, Středočeský kraj  
období realizace: 5/2023 – 7/2024