Praktické informace

PRAKTICKÉ INFORMACE

Na této stránce najdete všechny informace, jak postupovat dál s vaším projektem, a praktické manuály, které vám pomůžou projekt zdárně dokončit.

Neváhejte využít našich seminářů, které jsou zdarma a otevřené pro širokou veřejnost. V případě, že budete podpořeni, můžete se také přidat do naší facebookové skupiny Účastníci programů Nadace Via, kde máte možnost sdílet své zkušenosti, pozvánky na své akce, nebo si nechat poradit. 

PRŮBĚH DÁRCOVSKÉ KAMPANĚ

V případě podpory využijeme texty z vaší přihlášky, založíme vám kampaň a pošleme vám odkaz, který můžete šířit mezi své potenciální dárce. Kampaně mohou být spuštěné až 3 měsíce (to znamená do 30. 7. 2024, resp. do 31. 12. 2024 u projektů podpořených na podzim).

Je na vás, jakými způsoby budete kampaň propagovat. Každopádně čím více lidí se o kampani dozví, tím více peněz se podaří vybrat. Můžete se inspirovat v našem fundraisingovém a PR manuálu. Tipy se vám mohou hodit nejen pro propagaci kampaně, ale také při realizaci projektu, kdy třeba budete zvát lidi na brigády.  

REALIZACE PROJEKTU

Po ukončení kampaně vám pošleme k podpisu smlouvuna váš účet vyplatíme vybrané peníze včetně zdvojnásobení a můžete začít realizovat svůj projekt. Můžete na něm pracovat 1 rok od ukončení dárcovské kampaně (ve výjimečných a odůvodněných případech můžeme prodloužit). Při tvorbě materiálů souvisejících s projektem (pozvánky na akce, informační tabule…) používejte prosím loga Nadace Via a JRD GROUP. Pokud budete sázet stromy, mohou se vám hodit naše krátká videa Jak správně vysadit strom a Komunitní výsadba stromů.

UKONČENÍ A VYÚČTOVÁNÍ

Po ukončení projektu byste měli do 14 dnů odevzdat vyplněnou závěrečnou zprávu. Součástí závěrečné zprávy je finanční vyúčtování, kde vypíšete všechny položky, na které jste peníze využili.  Ke každé položce musí být také doložen sken dokladu (faktura, účtenka, dohoda o provedení práce…). Kromě dokladů přiložíte také výpis z účtu, ze kterého budou tyto platby patrné. Všechny výdaje musí být hrazeny z účtu, který je uveden ve smlouvě o podpoře. Podrobné informace najdete v našem finančním manuálu.