Osázení cesty z Koutů do Arneštovic 

Myslivecký spolek se už více než 30 let úspěšně věnuje nauce o myslivosti, zlepšování životního prostředí a do svých aktivit zapojuje stále nové členy. Nyní plánuje zlepšit okolí cesty spojující obec Kouty a Arnoštovice. Místní chtějí pokácet staré a nemocné stromy, prořezat nálety a vysadit staré odrůdy třešní, švestek a jabloní. Po výsadbě spolek plánuje stromy v letním suchu zalévat do doby plného zakořenění.  

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/stromy-arnestovice 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Myslivecký spolek Žďár Smikov 
místo: Kouty u Smilkova, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2024