Nenechme odtéct vodu z Velkopopovicka 

Velkopopovická pobočka Českého svazu ochránců přírody plánuje pokračovat v započaté činnosti obnovování a tvorby drobných vodních prvků v přírodním parku Velkopopovicko. Vytvořením kaskády čtyř tůní pomůže zadržet vodu v místě a čase, zatraktivní procházkové místo a podpoří lokální biodiverzitu – žáby, čolky, vážky a spol. Do tématu VODA V KRAJINĚ zapojí mladou generací. Kromě tůní také provede mapování studánek na území Velkopopovicka. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/tune-popovice 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: ZO ČSOP Velké Popovice 
místo: Velké Popovice, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2024