Devátý ročník Dobročinné aukce Nadace Via vynesl 1 612 243 Kč

Celkem 1 612 243 Kč věnovali dárci na dobročinné účely při devátém ročníku Dobročinné aukce Nadace Via a Jihomoravské komunitní nadace, která se konala 2. listopadu v pražském hotelu Marriott.

Mezi nejúspěšnější dražené položky patřilo NIC, tedy čistý dar (vydraženo za 130 tisíc). NIC se draží jen pro čistou radost z dárcovství. Navíc investor Václav Dejčmar letos přislíbil, že dar získaný vydražením položky NIC zdvojnásobí.012

Mezi další úspěšné položky patřila třeba brož s diamanty od Eriky Lori či sítotisk na plátně od Pasta Oner.

Výtěžek aukce Nadace Via použije na podporu aktivních lidí, kteří proměňují česká města a obce, rozvoj neziskových organizací a jejich leaderů, na rozvoj české filantropie a na rozvoj fundraisingu. Děkujeme všem dražitelům a dárcům uměleckých děl, vín i zážitků.

Za devět let už vydražili čeští filantropové na aukcích Nadace Via vína, umělecká díla a nevšední zážitky za cca 9 000 000 Kč.

014
Autorem fotografií je © brblal.net.