T-Mobile nabízí neziskovým projektům až 100 000 korun

Máte plán, jak zlepšit život a vztahy lidí v místě, ke kterému máte vztah? Můžete to být na vesnici, ve městě nebo jen v jeho části, kde žijete. A není třeba na to mít ani neziskovou organizaci. Podporu 100 000 korun na svůj projekt můžete získat i jako lokální komunita nebo neformální skupina.

Podmínkou udělení grantu je minimálně 10% spolufinancování formou finanční spoluúčasti, materiální podpory nebo dobrovolnické práce a také jasný postoj, že sociálně vyloučení, zdravotně hendikepovaní a národnostní, genderové a nově příchozí menšiny mají ve společnosti a komunitách své místo.

Prostřednictvím grantů pomáháme lidem a komunitním iniciativám, které z běžných ulic, čtvrtí, obcí a měst dělají dobré místo k životu. Jsme rádi, pokud je výsledkem fyzická proměna k lepšímu, a že se lidé sejdou u společné práce, začnou spolu mluvit a spolupracovat a přispějí i k integraci znevýhodněných skupin,“ říká Eva Karasová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile, a dodává: „Chceme podpořit inovativní projekty, které znamenají nový přístup a citelnou změnu k lepšímu a mají dlouhodobý pozitivní dopad.“

Zájemci se mohou přihlásit se svým projektem do 22. června na www.t-mobile.cz/pomahame. V rámci grantové výzvy T-Mobile Mluvme spolu budou rozděleny celkem 3 miliony korun.  Projekt, na který je podána žádost o grant, musí být zrealizován od 1. září 2016 do 31. srpna 2017. Podrobné podmínky grantové výzvy T-Mobile Mluvme spolu pro 2016 naleznete zde. Více informací se dozvíte také na stránkách Nadace Via.