Dějí se okolo vás věci, kterým se chcete postavit? Vyhlásili jsme nový ročník Rychlých grantů

31Vyhlásili jsme nový, už desátý ročník programu Rychlé granty, v rámci kterého podporuje aktivní zapojení občanů a občanek do veřejného života na lokální úrovni. Program je určený všem, kteří se chtějí bránit, když se jim něco ve svém okolí nezdá a nelíbí – ať už jde o podezření z korupce na radnicích, změny územního plánu proti zájmům veřejnosti nebo třeba o případy, kdy má být zbourána architektonicky cenná stavba.

Do programu se můžete hlásit ZDE.

Přihlásit se do něj můžou české neziskové organizace a neformální skupiny minimálně tří osob, které se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva a práva veřejnosti.

Rychlé granty dostaly své pojmenování po rychlém procesu přidělování peněz podpořeným projektům – uzávěrka grantového kola je jednou měsíčně (zpravidla první čtvrtek v měsíci) a dva týdny poté zasedá hodnotící komise, která vybírá podpořené kauzy. První uzávěrka žádostí je 5. ledna 2017. Grantové řízení je maximálně zjednodušené tak, aby měli aktivní lidé peníze k dispozici rychle a bez zbytečné byrokracie.

Peníze lze použít například na plánování a organizaci informačních kampaní k aktuálním kauzám, odborné posudky, poradenství a konzultace, petiční akce a místní referenda, právní služby a náklady spojené se soudními spory apod. Každý vybraný projekt od Nadace Via dostane příspěvek až do výše 30 000 Kč. Autoři podpořených projektů mohou využít také možnost odborných konzultací.

Během 9 ročníků Rychlých grantů jsme podpořili více než 200 občanských aktivit částkou přesahující 5 milionů korun. V minulém ročníku jsme v rámci Rychlých grantů podpořili 35 projektů celkovou částkou 780 000 Kč. Pro rok 2017 Nadace Via navýšila celkovou alokovanou částku na 850 000 Kč.

Podporu z programu Rychlé granty Nadace Via v roce 2016 získaly např. iniciativy zabývající se tématem hazardu ve městech, spolky chránící přírodní hodnoty území před vybranými developerskými záměry nebo třeba skupiny aktivních občanů, jejichž cílem je záchrana cenných historických staveb, kterým hrozí demolice.

Na financování Rychlých grantů se kromě velkých dárců, jakými je americká nadace Bader Philanthropies nebo Nadační fond proti korupci, podílejí i aktivní lidi, kteří rádi běhají. Jedná se o tzv. Filantropické Emily a Emilky, kteří svým během „za Viu“ a mezi svými přáteli, známými nebo kolegy vybírají peníze v rámci vlastní fundraisingové kampaně. Tito filantropičtí běžci a běžkyně za poslední roky vybrali 974 000 Kč. Děkujeme za podporu.

 

Čtěte příběhy z Rychlých grantů: Vypadalo to beznadějně. Postavili se silnějším a dokázali věci změnit

[viacafe]