Příběhy Ceny Via Bona: Navzdory vlastnímu zdravotnímu postižení pomáhá druhým

Zdeňce Mocňákové je 54 let a žije v Lounech. Od svých 25 let bojuje s tělesným postižením. Přes vážné zdravotní komplikace se rozhodla pomáhat druhým. Mimo jiné před osmi lety zřídila originální a velmi funkční službu Senior taxi pro lidi, kteří se bez doprovodu nemohou přepravit hromadnou dopravou.

Příběh Zdeňky Mocňákové je dalším z těch, které publikujeme na ViaBlogu v rámci seriálu příběhů českých filantropů oceněných Cenou Via Bona 2016.

KATEGORIE SRDCAŘ: Cena pro ty, kteří pomáhají svým zápalem, časem a životní energií

Zdeňka Mocňáková je činorodá osoba. Od roku 1988 je předsedkyní Svazu invalidů. Vlastní zhoršující se zdravotní stav jí dal nahlédnout do problémů, které musí zdravotně znevýhodnění lidé řešit. Od roku 2002 je upoutána na vozík. S velkou chutí ale pomáhá dál a veškerý svůj volný čas věnuje práci se seniory a zdravotně postiženými. Zkušenost s neochotnými taxikáři a opakující se nouze, jak se i s vozíkem dopravit na úřady či k lékaři, ji přivedla na originální nápad zřídit v Lounech službu Senior taxi. Díky speciálně upraveným vozům si mohou i nepohybliví lidé bez auta vyřídit své pochůzky, návštěvy lékařů a nákupy bez doprovodu. Služba slaví velký úspěch a od letošního roku klienty Senior taxi přepravuje automobil s klimatizací a elektrickou otočnou sedačkou.

Zdeňka Mocňáková také organizuje zájezdy a pobyty pro seniory a zdravotně znevýhodněné, pod Svazem tělesně postižených půjčuje kompenzační pomůcky a shání prostředky na provoz této organizace.

Co hodnotící komise na příběhu nejvíce ocenila:

  • Vnitřní lidská síla. Zdeňka Mocňáková vnímá svoji životní situaci jako zkušenost, díky které dokáže zdravotně znevýhodněným lidem v obdobné situaci efektivně pomoci.
  • Originalita. Senior taxi je skvělá originální myšlenka a velmi nápomocná služba.
  • Úspěch a inspirace. Služba Senior taxi uspěla, po osmi letech provozu je velmi oblíbená.
  • Vytrvalost. Zdeňka Mocňáková je v aktivitách ve prospěch tělesně znevýhodněných lidí vytrvalá a její zaujetí pro věc se už 30 let nemenší.
  • Osvěta. Aktivity Zdeňky Mocňákové zvyšují povědomí o problematice zdravotně postižených lidí. Projekt podporuje velké množství organizací a dalších aktivních lidí.

Velice nás inspiruje příběh člověka v těžké situaci, který nezahořkl, je velmi aktivní a již přes 30 let organizuje pomoc pro jiné. Obdivujeme kontinuitu a sílu, s jakou se pomoci tělesně znevýhodněným věnuje. Zdeňka Mocňáková nezahořkla při překonávání vlastních překážek a spustila v lounském regionu originální, inovativní, potřebnou službu. Její pomoc má velký příznivý dopad, myšlenka taxi služby pro tělesně postižené lidi si přímo žádá rozšíření.

Příběh nominovala Iva Iva Slavíčková, Svaz tělesně postižených v České Republice, z.s., okresní organizace Louny

 

Ocenění Via Bona pro mě znamená hodně, je to poděkování za práci, kterou dělám ráda a pro druhé. Ocenění mi přineslo setkání s úžasnými lidmi, kteří také pomáhají. Je to další impulz pokračovat v této práci pro druhé. — Zdeňa Mocňáková, laureátka Ceny Via Bona 2016 v kategorii Srdcař

Čtěte také:

Cesta paní Mocňákové z Loun do Studia Hrdinů

Kohák a spol běží Velkou kunratickou, aby vybrali peníze na nový vozík pro držitelku Ceny Via Bona

 

FOTO: Zbyněk Hrbata

 

[viacafe]