Rychlé granty v loňském roce pomohly zachránit historickou alej i koupaliště

Lidé, kterým záleží na kvalitě veřejného prostoru, mohou účinně bránit ničení svých oblíbených míst díky Rychlým grantům Nadace Via. Program je určený všem, kdo chtějí aktivně reagovat na vyhrocené situace v komunitách a nekalosti, jako jsou netransparentní rozhodování úřadu, nekoncepční změny územního plánu, nebo třeba konkrétně případy, kdy má být zbourána architektonicky cenná stavba či vykácena stará alej.

V loňském roce jsme podpořili Rychlým grantem celkem 35 občanských iniciativ či neziskových organizací, mezi něž jsme rozdělili 750 000 Kč. Peníze z Rychlých grantů lze použít například na plánování a organizaci informačních kampaní k aktuálním kauzám, odborné posudky, poradenství a konzultace, petiční akce a místní referenda, právní služby, náklady spojené se soudními spory apod. Každý vybraný projekt od Nadace Via dostane grant až do výše 30 000 Kč.

Uzávěrka grantového kola je jednou měsíčně a grantové řízení je maximálně zjednodušené, aby měli zástupci občanských iniciativ peníze k dispozici rychle a bez zbytečné byrokracie. Následující dva příklady ukazují, jak se aktivní lidé postarali o zachování stávajícího charakteru míst, která mají rádi.

Radkov: Záchrana historické aleje


Mezi obcemi Radkov a Dubová na Opavsku se nachází původní kočárová alej. Byla vysazená patrně v polovině 19. století a je naprosto unikátní způsobem zapěstování jednotlivých stromů – lip. Alej dříve spojovala zámek v Dubové s kostelem v Radkově, do dnešních dní se dochovala trasa v téměř volné krajině v délce cca 500 m. Jednosměrná cesta o šířce cca 3,5 m s výhybnami a je hlavní frekventovanou spojnicí jak mezi sídly, tak mezi městem Vítkovem a obcemi na trase do Opavy. Pohyb pro pěší a cyklisty je v aleji velmi nebezpečný a v podstatě jej stávající provoz na komunikaci vylučuje. Vlastník komunikace – Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje – požádal v roce 2015 o kácení 13 lip. Kroky, učiněné správcem komunikace i příslušnými správními úřady, však neřešily obnovu aleje a nezohledňovaly její jedinečnost v nadregionálním kontextu. Místní spolek aktivizoval občany a občanky, kteří svůj nesouhlas s kácením vyjádřili na veřejné debatě. Grant 25 000 Kč byl použit právě na zmíněnou debatu a také na vydání a distribuci informační brožury o aleji a na odborné posudky. Výsledkem je pozastavení kácení a vznik realizační projektové dokumentace obchvatu aleje.

Úvaly: Referendum o budoucnosti koupaliště

Areál koupaliště v Úvalech u Prahy byl několik let zavřený a pomalu chátral. Vedení města nechtělo do jeho opravy investovat finance, s odůvodněním, že by rekonstrukce byla nákladná a zastavila tak veškeré další opravy ve městě. Místní spolek aktivních občanů a občanek tvrdil, že rekonstrukce by nemusela být tak drahá a peníze by tedy vystačily i na další rozvoj města. O budoucnosti koupaliště nakonec rozhodli úvalští obyvatelé v referendu, ke kterému přišlo dokonce o 5 % více lidí, než ke komunálním volbám. Grant ve výši 20 000 Kč posloužil na veřejnou kampaň doprovázející referendum. Tři čtvrtiny hlasujících se vyslovili pro zachování koupaliště. Výsledky referenda jsou závazné, občanská iniciativa dále pokračuje ve své činnosti a chce spolupracovat s městem na rekonstrukci a případném dovybavení areálu koupaliště. Znovuotevření koupaliště je plánováno na příští rok.

Další uzávěrka žádostí do Rychlých grantů je 2. března 2017.

V rámci programu Rychlé granty pořádáme také 4 krát ročně Klub aktivistů a aktivistek – neformální setkání aktivních lidí. Pro začínající občanské iniciativy, které v rámci své kauzy plánují uskutečnit veřejnou kampaň, nabízíme služby odborných konzultantů, tzv. Rychlou rotu.

Program by se neobešel bez našich dárců – Nadačního fondu proti korupci, Bader Philanthropies a také výtěžku produktu ČSOB Private Banking – Karty dobré vůle.