Lidé v Českých Budějovicích nechtějí další silnici pro tranzitní dopravu. Vadí jim hluk a smog

Téměř stovka lidí ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice pozorně naslouchá přednášce profesora Radima Šráma o vlivu znečištěného ovzduší na zdraví. Za doprovodu grafů a čísel jsou představovány závěry, které všichni tak nějak tuší – znečištěné ovzduší má na zdraví lidí zásadní vliv a způsobuje řadu velmi vážných onemocnění a postižení, která se mohou projevit až u budoucích generací.

Téma přednášky nebylo vybráno náhodou. Známého vědce a předsedu komise Akademie věd ČR pro životní prostředí pozvali členové spolku Domovina za živé město, kteří nesouhlasí s aktuálním záměrem českobudějovické radnice, vést tranzitní dopravu klidovou částí města. V sousedství nemocnice a v místech u řeky, která zatím sloužila cyklistům a chodcům, má vzniknout kapacitní silnice. Automobilová doprava patří ve městě bez těžkého průmyslu k hlavním příčinám znečištěného ovzduší.

České Budějovice by mohly díky své poloze v rovinaté kotlině a díky přítomnosti vodních toků s nábřežími představovat ideální prostor pro rozvoj cyklodopravy. Prostor, kde se cítí bezpečně i cyklisté a chodci a kde v zimním období nevzniká smog kvůli pomalu popojíždějícím kolonám aut. Členové spolku Domovina za živé město hledají dlouhodobě inspiraci v zahraničí.Po přednášce profesora Šráma proto prezentovali několik fotografií z New Yorku, Freiburgu či Kodaně, které měly dokládat, že koncepčním přístupem a plánováním za účasti veřejnosti, s pomocí odborníků z oblasti urbanismu , jakými jsou např. Jan Gehl (Dánsko), Alexandros Washburn (USA) či Gabu Heindl (Rakousko), lze docílit zklidnění dopravy a zkvalitnění veřejného prostoru.

Diskuse po přednášce ukázala, že téma zklidnění dopravy mezi občany Českých Budějovic silně rezonuje. Aktivní občané se snaží připomínkovat právě vznikající strategický plán a na jednání zastupitelstva opakovaně vystupují proti aktuálnímu záměru vedení tranzitní dopravy klidnými částmi města. Ať již dopadne konkrétní schvalovací proces aktuálního záměru jakkoli, občané se spojují, diskutují spolu a vyjadřují vůli být u toho, když se děje něco důležitého.

 

Přednáška a diskuse proběhly v rámci projektu podpořeného Rychlým grantem Nadace Via.