Osm obcí ožije díky programu Místo, kde žijeme

V dubnu jsme vyhlásili již 11. ročník programu Místo, kde žijeme – programu, který skrze úpravu veřejných prostranství se zapojením veřejnosti pomáhá oživovat nejen život v obcích, ale i utužovat vztahy mezi místními. 

Vztahy v některých českých obcích jsou často poznamenány historickými událostmi (např. odsunem původního obyvatelstva po válce), trendy posledních let (stěhování se za prací do větších měst), ale často také absencí míst pro společná setkávání. Lidé společně nemají kde mluvit o tom, co se v obci děje, nebo kde by zkrátka mohli jen společně trávit čas.

Pro náš program  hledáme české obce, kterým místo pro společná setkávání chybí. V letošním ročníku jsme jich našli hned osm a zde vám je představujeme:

 

Obec Olšovec (okres Přerov)

Obec je krásně upravená a život v ní poklidný, bohužel zde ale chybí místo, kde by se místní mohli setkávat a společně trávit volný čas. Obnova části návsi má za cíl nejen oživit centrum obce, ale spojit místní obyvatele i spolky.

 

Obec Josefov (okres Sokolov)

V obci se nenachází pošta, prodejna, škola, komunitní centrum, sportovní hřiště ani jiný prostor k setkávání občanů. Jediné místo, kde se mohou lidi potkávat, je plocha za obecním úřadem v centru obce. Projekt má pomoci nejen toto místo upravit, ale i také propojit starousedlíky, novousedlíky a lidi napříč generacemi.

 

Obec Světlá Hora – místní část Suchá Rudná (okres Bruntál)

Projekt bude realizován v místní části Suchá Rudná, kde chybí vhodný prostor pro společenská setkávání. Místní by ve středu obce chtěli vybudovat důstojný prostor pro potkávání stálých obyvatel s chataři a chalupáři či odpočívadlo pro turisty a cyklisty, které by mohlo sloužit i dětem.

 

Bášť (okres Praha – východ)

Obec se nachází nedaleko hlavního města a během posledních let se rychle rozrostla o novou zástavbu rodinných domů. V obci chybí klidné a bezpečné místo pro setkávání a sportovní aktivity. Projekt má za cíl především zapojit nové obyvatele do dění v obci, aby společně přeměnili část veřejného prostoru.

 

Město Rabí – obec Čepice (okres Klatovy)

Místní chtějí pomocí projektu vybudovat na okraji vesnice nejen prostor pro sportovní a kulturní vyžití, ale rádi by do dění zapojili co nejvíce místních obyvatel. Společným plánováním chtějí přijít na to, co lidé na tomto místě opravdu chtějí – a pak prostor společnými silami proměnit.

 

Olomouc – městská část Řepčín (okres Olomouc)

Projekt chce navázat na tradici setkávání městských částí Řepčín a Hejčín – místní obyvatelé přišli s postupnou zástavbou o všechna místa k tomu určená. Lidé chtějí upravit plochu parčíku na klidné místo, kde se zároveň mohou konat kulturní akce.

 

Hajnice – místní část Horní Žďár (okres Trutnov)

V obci Horní Žďár sice chybí místo pro setkávání, ale na druhé straně nechybí nadšení pro propojení starousedlíků a nových obyvatel, úcta k historii a hledání moderního, ale zároveň tradičního využití veřejného prostoru na základě společné diskuse. Místní proto chtějí vytvořit prostor pro mezigenerační setkávání v centru obce.

 

Krásno (okres Sokolov)

Místním v Krásnu chybí venkovní prostor pro konání malých i velkých akcí, setkávání napříč generacemi a prostor pro relaxaci. A takovým místem se stane park s renesanční zvonicí, který si obyvatelé chtějí upravit s ohledem na sousední novorománský kostel a bývalý hřbitov. Projekt společné obnovy parku má za cíl propojit místní spolky, ale také mladou a starší generaci místních občanů.

 

Tyto obce od nás dostanou grant ve výši 300 000 Kč na úpravu veřejného prostranství, rady a pomocnou ruku odborného konzultanta či konzultantky a vzdělávací semináře. Všechna tato podpora jim pomůže k tomu, aby zapojily do plánování a samotné výstavby veřejného prostranství místní občany a občanky, aby se naučily využívat lokálních zdrojů (a to nejen těch finančních) a nastartovaly komunitní život.

Těchto osm obcí si projde dlouhou a mnohdy trnitou cestou ke změně. A bude to stát za to – do roka a do dne najdete v těchto obcích místo, kde se místní budou scházet, klábosit spolu a společně se radovat z toho, co dokázali a vybudovali.

A my vám po celý rok budeme přinášet zprávy z těchto obcí – zde na Viablogu i na našem facebooku.

 

Děkujeme všem našim dárcům a partnerům programu za podporu, bez níž bychom to sami nezvládli.

Všem podpořeným obcím držíme palce!

 

Tým programu Místo, kde žijeme