„Můžeme začít měnit věci …“ Průvodce 2017 očima jeho účastníků

Chtějí vědět, jak nastartovat svůj komunitní projekt, aby dobře fungoval. Nebo hledají nový impulz a potřebují načerpat inspiraci pro další práci. To byla motivace účastníků letošního Průvodce, vzdělávacího cyklu, který jsme uspořádali v rámci programu Viadukt.

14 účastníků absolvovalo od ledna do září 9 workshopů zaměřených na nejrůznější témata spojená se založením neziskovky, včetně právních, finančních i organizačních záležitostí. Mezi tématy se objevilo strategické plánování, projektové myšlení, práce s dobrovolníky, spolupráce a spolutvorba, fundraising i finance a daně.

Workshopy vedli lektoři zkušení nejen s předáváním tématu ostatním, ale i s dlouholetou praxí v dané oblasti. Jednodenní workshopy se snažily propojovat teoretický výklad s příklady z praxe a s prostorem pro účastníky, aby si alespoň něco z tématu vyzkoušeli přímo na místě.

Co přinesl letošní Průvodce jeho účastníkům a jak jej hodnotí?

Průvodce nás vedl k tomu začít se pozitivně v týmu motivovat a zjistili jsme, že nám to funguje. Maličkosti jsou nejdůležitější. Naučili jsme se, že je potřeba začínat od těch malých věcí, protože ty velké za noc nezměníme – zato můžeme začít měnit věci na Univerzitě Palackého, pak v Olomouci, pak možná v kraji a uvidíme, co dál.“ Martina L., studentská iniciativa Udržitelný Palacký

Průvodce mi vzal mé naivní představy, jak to bude fungovat. Mám manuál podle čeho jet a toho se držím. Jde to pomaleji, než jsem si myslela, přesto se můj projekt postupně rozjíždí. Teď jsme navázali spolupráci se dvěma školami a oni jsou úplně nadšení z toho, že jsme tam na ně vlítli. Vymýšlíme, co všechno by ještě mohli dělat a oni jsou z toho nadšení a ještě nám děkují – a přitom jim přiděláváme spoustu práce.“

V programu Viadukt jsme od jeho vzniku v roce 2014 poskytli systematické vzdělávání celkem 97 lidem z neziskového sektoru, neformálních skupin i jednotlivcům.

Od nového roku se vzdělávání Nadací Via promění. Na základě zpětné vazby od grantistů jsme vytvořili systém komplexní vzdělávací a rozvojové podpory, v němž budou moci účastníci postupně růst jak ve svém zapojování do života místní komunity tak i ve schopnosti dělat to smysluplně a s radostí.

Spektrum aktivit je zaměřené na různé cílové skupiny od lidí začínajících s komunitními aktivitami až po komunitní matadory. Formy podpory se budou také lišit – od komunitního festivalu přes setkávání lidí v regionech (Via Café) a krátkodobé (studijní návštěvy, workshopy a semináře) a dlouhodobé vzdělávací aktivity až po individuální podporu vybraným komunitním lídrům.