Cena Via Bona: hlasujte pro nejlepší letošní příběhy dobra

Od podzimu do zimy jste mohli nominovat inspirativní příběhy dobra ze svého okolí na Cenu Via Bona. Ze zaslaných nominací vybrala nezávislá komise patnáct finalistů v pěti kategoriích – Srdcař, Mladý srdcař (do 26 let), Dobrá firma, Mecenáš a Závěť pomáhá. Nejsilnější z těchto příběhů můžete od 8. 3. 2018 pomoci zvolit ve veřejném hlasování na webu www.cenaviabona.cz.

Cenu Via Bona budeme v Nadaci Via letos předávat už pojednadvacáté. Oceněním chceme každoročně vyzdvihnout inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti a poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým, věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobrou věc.

Zatímco loňský jubilejní ročník oceňoval vybrané filantropické příběhy za celých uplynulých dvacet let, ten letošní již opět hledá příběhy zcela nové. Ba co víc – soustředí se na budoucnost filantropie a na moderní a inovativní způsoby pomoci v 21. století. „Letos bychom chtěli mimo jiné podporovat filantropii ve světě moderních technologií, vyzdvihovat nové způsoby dárcovství a cílit více na mladé lidi, ve kterých je obrovský potenciál,“ vysvětluje Monika Skopalová, programová manažerka Nadace Via.

Programový ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco k tomu dodává: „Zatímco před dvaceti lety byla filantropie v Česku takřka neznámým pojmem, v současnosti filantropii považuje za běžnou součást života řada firem i jednotlivců. To potvrzuje i počet letošních nominací, kterých se sešlo neuvěřitelných 140.“

Na webu www.cenaviabona.cz je až do konce dubna možné podpořit svým hlasem ty, kteří v květnu obdrží ocenění v podobě sošky Františka Skály. Příběh, který navíc obdrží největší počet hlasů, dostane Cenu veřejnosti, jejímž patronem je Česká televize.

Hlavním partnerem Ceny Via Bona je Česká spořitelna. „Filantropické příběhy laureátů Ceny Via Bona jsou silným pramenem inspirace pro každého z nás. Čím více lidí se díky nim nebude bát zapojit, kde je potřeba, tím lépe se nám bude žít. My v České spořitelně v prosperitu naší země věříme a aktivní občanskou společnost vidíme jako její základ,“ říká Andrea Studihradová, členka hodnoticí komise Ceny.

Dalšími partnery Ceny Via Bona jsou Nadace Kooperativy, PwC Česká republika, Veolia a Tchibo.