Komunitní inspirace z Bulharska, Ukrajiny a Finska

Program ViabilityNet 3.0 podporuje aktivní lidi v místních komunitách ve střední a východní Evropě a jejich nápady. Během ročního programu proběhnou 4 setkání a též 4 studijní návštěvy. Účastníky podporujeme také grantem a konzultacemi s mentorem, aby byly jejich komunitní projekty úspěšné a udržitelné i do budoucna a poskytujeme jim prostor pro inspiraci a sdílení s ostatními. Toto jsou 3 příběhy z komunit nových účastníků.

Ulice plné života a umění v Kvartalu 

Kvartal – původní židovská čtvrť s bohatou historií v hlavním městě Bulharska, Sofii. Martina Stefanova by ráda se svým týmem vtiskla zanedbané čtvrti s nevalnou pověstí novou image a identitu. Organizuje každoročně umělecký festival, který navrací do ulic život, oslovuje umělce a podnikatele, aby ve čtvrti pořádali výstavy či měli své kanceláře. Pořádá řadu drobných uměleckých aktivit a pro lepší orientaci připravuje mapu celé čtvrti s vyznačením všech důležitých míst.

Hledání příběhů Khrystanivky

Khrystanivka je malá vesnička o 100 lidech na východ od ukrajinského hlavního města Kyjeva.  Oksana Oliinyk se tam přestěhovala před několika lety s celou rodinou. Vizionářsky vidí svou vesnici jako žádanou a navštěvovanou turisty. Nyní se soustředí na propojování komunity a tvorbu Příběhů Khrystanivky pro malé lokální muzeum. Chce se s místními ponořit do příběhů lidí, ať už těch, kdo tam žijí od nepaměti či těch, kteří se přistěhovali poslední dobou, a zaměřit se na to co mají společné: předky, vzpomínky, místa, obavy, lásku a snad i budoucnost. Prvním krokem projektu jsou místní noviny, o jejichž obsahu a vzhledu rozhodují místní lidé.

Knihovna jako místo, které spojuje

Program se letos poprvé rozrostl i o účastníky ze západní Evropy – Ulla Pötsönen působí v knihovně v Joensuu ve Finsku. Do východního Finska se během posledních několika let stěhují lidé z celého světa, ať už natrvalo či krátkodobě – např. studenti univerzity. Zapojit se do do finské společnosti a naučit se jazyk rozhodně není lehkou věcí. Ulla vnímá svou knihovnu jako prostředníka mezi různými skupinami a v zapojení i nově příchozích. Ráda by, aby projekt lidi propojoval, podporoval je v integraci a pomáhal jim rozpoznávat a sdílet jejich znalosti a dovednosti. Ulla zorganizovala akce ´ahoj sousede´ a festival, sdílení dovedností – obě aktivity pomohly různým skupinách v Joensuu se potkat a začít si uvědomovat, že všechno, co dohromady umějí, vytváří velké bohatství. Do akcí se jí postupně daří zapojovat další aktéry z komunity včetně těch, kteří se nově přistěhovali a mají kořeny jinde než ve Finsku. Doufá, že i ostatní postupně převezmou vlastní iniciativu.