Komunitní inspirace z Rumunska

V rámci mezinárodního programu ViabilityNet 3.0 jsme s účastníky podnikli studijní cestu do Fagaraše v Rumunsku.  Pojďme načerpat inspiraci společně. První jsme navštívili iniciativu Mandra Chic. Jde o kreativní ateliér, kde ženy z vesnice znovu objevují rumunské tradice a vyrábějí autentické oblečení, náramky, polštáře i šperky. V podstatě tak recyklují a přešívají staré tradiční oděvy. Látky nakupují na tržišti i od vesničanů a vytvářejí z nich nové kousky oblečení.

 

 

 

 

 

 

V Rumunsku existuje síť cca 30 dobře fungujících komunitních nadací. Navštívili jsme dvě z nich: Fagaras Country Community Foundation a Sibiu Community Foundation. Komunitní nadace jsou aktivní na regionální či místní úrovni, kde získávají peníze a zdroje, které následně poskytují místním nevládním organizacím a iniciativním. To dokazuje, že jak podniky, tak i jednotlivci jsou ochotni přispívat k místnímu rozvoji. Zaměření projektů způsobilých k podpoře je široké a zahrnuje snahy o rozvoj vzdělání, komunity, místního hospodářství i životního prostředí. Například Scientiescu Hub je prostorem pro vzdělávání v oblastech označovaných zkratkou STEAM (věda, technika, inženýrství, umění, matematika), kde děti a mládež ve věku 5-20 let objevují řadu neformálních vzdělávacích projektů vědců a jejich týmů. Centrum bylo podpořeno Komunitní nadací v Sibiu a nyní se snaží stát se dlouhodobě udržitelným.

Fundraising může mít mnoho podob jako např. cyklistické, běžecké či plavecké marathony, nebo třeba dárcovský kruh. Madalina Marcu z ARC (Asociatia pentru Relatii Comunitare) nám představila právě tento přístup k získávání prostředků, kdy pozvete okruh movitých přátel, představíte jim zajímavou formou projekty, které mohou podpořit, a motivujete je, aby svými penězi přispěli k lepší budoucnosti. Na každém takovém setkání se o přízeň dárců ucházejí tři až čtyři sociálně a environmentálně odpovědné projekty. Každý z nich představí přímo zástupce projektu a má na to maximálně 6 minut. V důsledku to znamená méně stresu pro přednášející a poskytuje příležitost k přímému kontaktu mezi dobrovolníky a dárci.