Osm obcí ožilo během 11. ročníku programu Místo, kde žijeme

Lidé v osmi českých obcích svépomocí proměnili náves a jiná veřejná prostranství v rámci 11. ročníku programu Místo, kde žijeme. Sami si naplánovali, co na prostranství v obci chtějí, a poté během veřejných brigád místo vlastním úsilím proměnili. Podařilo se jim tak vybudovat nejen nová místa pro setkávání, ale také utužit sousedské vztahy. Do 11. ročníku programu se zapojily projekty z obcí Bašť (okres Praha-východ), Čepice (Klatovy), Horní Žďár (Trutnov), Josefov (Sokolov), Krásno (Sokolov), Olomouc-Řepčín (Olomouc), Olšovec (Přerov) a Suchá Rudná (Bruntál).

Zástupci podpořených obcí se 20. června 2019 sešli v Praze na slavnostním závěrečném setkání 11. ročníku programu, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti a představili výsledky svého dvouletého úsilí veřejnosti. Posluchači se tak dozvěděli, jaké 2 roky strávené v programu pro obce byly, jaké změny zástupci obcí vnímali, na co jsou pyšní a co pro ně bylo výzvou. A co se tedy v podpořených obcích podařilo?

Ve městě Krásno na Sokolovsku obnovili park na místě starého hřbitova za kostelem. V Josefově, menší obci s několika místními částmi také na Sokolovsku, postavili mimo jiné přírodní amfiteátr. V jihočeských Čepicích u Rabí zase lidé vybudovali altán s grilovacím místem a dětské hřiště na prostranství u hasičské klubovny a vstupu do vodáckého kempu. V Horním Žďáru na Trutnovsku postupně obnovují celou náves s bývalou požární nádrží a už mají hotové mimo jiné netradiční dětské hřiště. V Bašti se místem setkávání stává prostor okolo bývalé restaurace s přírodním minigolfovým hřištěm. V Suché Rudné na Bruntálsku si místní na návsi „U Rakety“ vybudovali nový altán a ohniště. V Olomouci-Řepčíně zástupci místního spolku upravili prostranství u Mlýnského potoka, kde probíhá řada společenských akcí. V Olšovci na návsi vybudovali příjemné posezení ve stínu stromů a zkrášlili okolní prostor novými stromy, keři a trvalkami.

Nadace Via přispěla na proměnu prostranství grantem 300 000 Kč, účastníky a účastnice programu navíc provázela celým procesem. Lidé z projektů si navíc vyměňovali zkušenosti na společných setkáních, k dispozici měli služby konzultantů a konzultantek a s realizací pomáhali také architekti.

Partnerem programu Místo, kde žijeme je skupina Hornbach a firma Manufaktura. „Cílem programu Místo, kde žijeme není jen proměna veřejného prostranství, ale také zlepšení života v obci. Lidé během společné práce upevňují vzájemné vztahy, a navazují nové. Tvoří si vztah k místu, které proměňují,“ říká Vladimír Mikeš z Nadace Via, který měl program v uplynulých dvou letech na starosti.

Více o projektech:

Obec Olšovec (okres Přerov)

Obec je krásně upravená a život v ní poklidný, bohužel zde ale chybělo v centru obce místo, kde by se místní mohli setkávat a společně trávit volný čas. Obnova části návsi měla za cíl nejen oživit centrum obce, ale spojit místní obyvatele i spolky. Na návsi vzniklo nové posezení pod stromy, obklopené pestrou skladbou okrasných keřů a květin. Jde o jakési „molo“ kolem vzrostlého ořešáku, dominanty celé návsi. Jeho zajímavostí je, že je poskládáno do tvaru české vlajky. V červnu budou na návsi instalovány ještě vodní hrátky pro děti, mezi které patří například napouštěcí vana se špuntem z dílny místního stolaře. 

Obec Josefov (okres Sokolov)

V obci není pošta, prodejna, škola, sportovní hřiště ani jiný prostor k setkávání občanů. Jediné místo, kde se mohou lidé setkávat, je plocha za obecním úřadem v centru obce. Na této ploše vznikl přírodní amfiteátr, altán, herní prvky, ohniště či hmyzí dům. Bude tu stát také nová budova komunitního centra. Na letošní léto chystají místní v prostorách amfiteátru letní kino.

Obec Světlá Hora – místní část Suchá Rudná (okres Bruntál)

V Suché Rudné chyběl vhodný prostor pro společenská setkání. Místní upravili náves „U Rakety“, pojmenovanou podle zmenšené kopie pomníku prvního letu člověka do vesmíru. Na travnaté ploše vedle pomníku vybudovali nový altán s ohništěm a obnovili historickou pumpu. Moderní podobu získala také autobusová zastávka.

Bašť (okres Praha – východ)

Obec se nachází nedaleko hlavního města a během posledních let se velmi rychle rozrostla o novou zástavbu rodinných domů. Místní lidé vysázeli v prostoru okolo bývalé restaurace několik nových stromů a keřů a hlavně vybudovali přírodní minigolfové hřiště, které je v provozu od jara letošního roku.

Město Rabí – obec Čepice (okres Klatovy)

Místní chtěli pomocí projektu vybudovat na okraji vesnice nejen prostor pro sportovní a kulturní vyžití i mimo letní turistickou sezonu, ale rádi by do dění zapojili co nejvíce místních obyvatel. Vznikl altán s grilovacím místem a atraktivní dětské hřiště.

Olomouc – městská část Řepčín (okres Olomouc)

Projekt navazuje na tradici setkávaní městských částí Řepčín a Hejčín, kde místní obyvatelé přišli s postupnou zástavbou o všechna místa k tomu určená. Zástupci aktivního spolku upravili plochu parčíku u Mlýnského potoka na bezpečné a přírodní místo, kde se konají kulturní akce. Mezi zajímavosti projektu Sejdeme se u vody patří motýlí louka, kde byly vysázeny rostliny přitahující na své květy motýly. Stromy a rostliny vysázené v parčíku byly také nabízeny k adopci, jejíž výtěžek pokryl náklady na výstavbu.

Hajnice – místní část Horní Žďár (okres Trutnov)

V obci Horní Žďár sice chybělo místo pro setkávání, nechybělo však nadšení pro propojení starousedlíků a nových obyvatel, úcta k historii a hledání moderního, ale zároveň tradičního využití veřejného prostoru na základě společné diskuse. Místní proto společně naplánovali podobu celého prostoru v centru obce a v rámci brigád už jeho část upravili. Uprostřed žďárské staronové návsi stojí stará hasičská nádrž, kterou místní vyčistili od náletů a do budoucna z ní bude multifunkční hřiště i pódium pro kulturní akce. Zajímavostí jsou také barevné prolézačky pro děti vyřezané ze dřeva.

Krásno (okres Sokolov)

Místním chyběl ve městě Krásno venkovní prostor pro konání malých i velkých akcí, setkávání napříč generacemi a prostor pro relaxaci. Tímto místem se stává městský park s renesanční zvonicí, který si místní citlivě upravili s ohledem na sousední novorománský kostel a bývalý hřbitov. Vzniklo pódium, přírodní herní prvky pro děti, skalka a řada stylových laviček, které si adoptovali místní lidé.

Zaujaly vás tyto příběhy? Chcete, aby vám příště neunikla žádná novinka z našich programů? Přihlaste se k odběru ViaCafé, e-mailového zpravodaje s aktuálními informacemi a příběhy o lidech, kteří zlepšují Česko.