Letošní dobročinná večeře se konala v místě, kde je (už zase) radost žít

V úterý 23. června jsme se potkali s dárci a dárkyněmi Nadace Via a s architekty Adamem Gebrianem, Josefem Pleskotem a Davidem Vávrou na místě krásném a povznášejícím – ve Winternitzově vile.

Dům nechal postavit u Adolfa Loose a Karla Lhoty v roce 1932 pražský právník Josef Winternitz jako rodinnou vilu. Jde o poslední Loosovu realizovanou budovu, a my jsme vděční, že je znovu přístupná veřejnosti, a tenhle večer díky manželům Cysařovým mohla „patřit“ jen nám. Jak říká David Cysař, pravnuk Josefa Winternitze, společně se svou ženou Kristinou chtěli, aby i ostatní lidé měli možnost zažít pocit tohoto výjimečného domu a jeho světla…

Jak veřejný prostor pomáhá propojovat lidi a vytvářet společnost odolnější vůči krizím? Myslíme si, že by se lidé měli více potkávat, žít spolu. A že dobré soužití může vzniknout na místě, kde se lidé cítí dobře. Jak k tomu dodal Adam Gebrian, důležitější než architektura je to, co se na takových místech odehrává, ale právě architekti umožňují, aby k takovým setkáním došlo. Když navíc nechybí čtení úryvků z knihy Adolfa Loose v podání Davida Vávry a víno darované Vinařstvím Piálek a Jäger, dokonalost večera je zaručena.

Tímto setkáním jsme chtěli především vyjádřit poděkování všem našim dárcům a dárkyním za podporu a důvěru – a to i v době posledních měsíců, které leckdy nebyly snadné ani pro ně. Díky vám můžeme dál pomáhat tvořit místa, kde je radost žít, a oživovat veřejný prostor ve městech i v těch nejzapadlejších vesničkách po celém Česku.