Dobijte se pozitivní energií na setkání podpořených

Několikrát do roka organizujeme setkání zástupců podpořených projektů v našich komunitních programech. Setkání nabízí prostor pro vzájemné sdílení, inspiraci a ohlédnutí za každým z projektů.

Protože podpoření v našich programech pocházejí ze všech koutů Česka, konají se setkání na různých místech republiky. Jedno z minulých proběhlo v Praze a sešlo se na něm 16 aktivních lidí z celé země. Ač šlo o projekty značně rozdílné, spojovalo je jedno – jejich iniciátory jsou lidé aktivní v místě, kde žijí, kteří jim věnují menší či vetší část svého volného času. Každý z účastníků dostal prostor krátce leč výstižně svůj projekt prezentovat, popsat svůj tým a seznámit další účastníky se specifiky komunity, v níž daný projekt probíhá. Na prezentace navazuje neformální diskuse, během které mohou ostatní podpoření v menších skupinkách sdílet, jak k podobným situacím přistupují ve svých komunitách.

S jakými úspěchy se během realizace svých projektů setkali účastníci pražského setkání?

Projekty přináší zapojeným mnoho radosti, ale někdy i strasti. Během setkání mohou proto účastníci ve skupinách sdílet, čeho si ve své komunitě váží, jaké změny jim projekt přinesl, o jaké zdroje je možné se v komunitě opřít a co naopak aktivity komplikuje, jak funguje spolupráce s místními spolky a dalšími institucemi či jak se osvědčila dárcovská výzva na portálu Darujme.cz.

S jakými výzvami se účastníci pražského setkání během realizace svých projektů potýkali?

Nedílnou součástí semináře byl i pohled do budoucna, kdy účastníci sdíleli, jaké aktivity dále plánují nebo by rádi ve svých komunitách ještě uskutečnili. Dozvěděli se také o dalších možnostech podpory a aktuální nabídce programů Nadace Via. A samozřejmě po celý den nechyběla ani káva a občerstvení…:)

A jak setkání vnímají sami podpoření? Účastníci se shodují, že setkání jim přináší rozšíření obzorů, odehrává se v milém prostředí a umožňuje seznámení a inspiraci lidmi s podobnými i zcela odlišnými projekty. V neposlední řadě díky němu můžete získat pocit, že nejste ve svém konání sami, neboť i ostatní řeší podobné problémy. Neváhejte se proto na setkání přihlásit, určitě vám totiž dodá energii a chuť do dalších aktivit!