Rušíme roční a registrační poplatky za užívání Darujme.cz

Už rok se společně potýkáme s dopady pandemie koronaviru a stále více organizací čelí finanční nejistotě. Vzhledem k tomu, že je současná situace zcela bezprecedentní, rozhodli jsme se všem uživatelům Darujme.cz v těchto těžkých časech ulehčit a na rok zrušit poplatek za registraci a roční poplatek za vedení účtu za užívání služby Darujme.cz.

Všechny účty budou s platností od 18. 3. 2021 automaticky prodlouženy do 30. 4. 2022. Poplatek 2 % z každého daru zůstává zachován, abychom vám i vašim dárcům mohli i nadále poskytovat co nejlepší podporu.

Pokud vaše organizace už v tomto roce roční/registrační poplatek zaplatila, bude vám vedení účtu prodlouženo o dva roky, tedy do 30. 4. 2023.

K 1. 4. 2021 také veškerá operativní činnost, kterou doteď na Darujme.cz vykonávala naše sesterská organizace Sdružení VIA, plně přechází pod Nadaci Via. Ke změně dochází po vzájemné dohodě a vyplývá z organizačních změn v obou organizacích. Tuto změnu zapracujeme také do provozních podmínek služby. Kolegům a kolegyním ze Sdružení VIA velmi děkujeme za dlouholetou spolupráci a přejeme, ať se jim daří v jejich dalších projektech!

Věříme, že Darujme.cz vám bude v krizi pomocníkem a přispěje k jejímu překonání. Přejeme vám hodně energie do další práce a řadu štědrých dárců.