V prvním kole podpory jsme rozdělili přes 90 milionů korun mezi více než 600 rodin. V další fázi obdrží příspěvek 150 tisíc více postižené domácnosti

Na kontě sbírky pro Moravu se díky obrovské štědrosti dárců dosud sešlo neuvěřitelných 230 milionů korun. Prvních 25 milionů jsme týden po katastrofě uvolnili na akutní pomoc pěti nejpostiženějším obcím. Více než 600 rodin zasažených tornádem od nás dosud obdrželo částku přesahující 90 milionů korun. Tento týden startuje další kolo podpory pro více postižené domácnosti, které stejně jako v první fázi obdrží příspěvek 150 tisíc korun. Celkem v druhé fázi podpory vyplatí spolupracující organizace přes 200 milionů korun ze svých sbírek.

Na základě dohody o koordinovaném postupu pomoci lidem v obcích zasažených tornádem spolupracující nevládní organizace, nadace a nadační fondy již v prvním kole rozdělily téměř 230 milionů korun. Přes 1 500 rodin tak již získalo základní příspěvek ve výši 150 tisíc korun, který mohou využít na opravy poničených domu a zajištění základních potřeb svých domácností.  Distribuce finanční pomoci je koordinována mezi organizacemi ADRA, Člověk v tísni, Diakonie, Donio, Nadace ČEZ, Nadace Via, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci a Nadace Karla Komárka. 

Organizace vedle koordinovaného rozdělování finančních prostředků spolupracují také na společném postupu sběru dat v terénu. Na základě nich jsou rozdělovány prostředky rodinám. V druhém kole již nebudou podpořeny rodiny, které měly malé poškození domu a na pokrytí škod stačila částka z prvního kola, dále rodiny se soukromou sbírkou a určité specifické případy, které jsou potřeba prošetřit individuálně. Ostatní rodiny budou stejně jako v prvním kole podpořeny částkou 150 000 Kč. Na podporu v druhém kole neziskové organizace vyčlenily společně opět přes 200 milionů korun. Zbývající prostředky budou rozděleny ve třetím kole, kdy se budou individuálně řešit případy sociálně a ekonomicky křehkých rodin a domácností s větším poškozením.

Terénní šetření prováděla za pomoci aplikace Inspecto v obci Moravská Nová Ves humanitární organizace ADRA, v obci Hrušky Diakonie, v ostatní obcích Člověk v tísni. Ze 700 prošetřených domácností v Moravské Nové Vsi bude v 2. kole podpořeno kolem 500 domácností, z toho 200 opět organizací ADRA, zbývající Nadací Via. ADRA vyplatí ze svých sbírek opět částku přes 30 milionů korun jako v kole prvním. Více než 67 milionů korun rozdělí mezi přibližně 450 domácností Člověk v tísni.

Těší nás nejen ohromná solidarita dárců, ale také reakce podpořených, kteří oceňují rychlost zaslaných prostředků. Finanční podpora jim na účet doputuje často již v den po podepsání darovací smlouvy či nejpozději do druhého dne od podpisu.

Dobrý den, ráda bych poděkovala za Vaši podporu, kterou jste nám poskytli při živelné katastrofě, která nás potkala. Na domě stále pracujeme, ale když se člověk rozhlédne, tak nic nepoznává. Co bylo pro nás známé a samozřejmé najednou není… Manžel již je doma z nemocnice. Léčení bude na delší dobu, ale důležité je, že jsme všichni spolu.“

Dobrý den, jen informace a poděkování. Včera z rána jste mi pomohli ukončit a podepsat darovací smlouvu a zároveň odpoledne mi již byla zaslána na můj BÚ darovaná částka. Moc děkujeme, opravdu pomáháte.“

„Dobrý den, chtěla bych vám alespoň touto cestou velice moc poděkovat za finanční dar, který jsem od vás obdržela. Moc si toho vážíme a je to pro nás obrovská pomoc v naší těžké situaci, se kterou se budeme dlouho vypořádávat. Díky vám jsme získali i naději, že to všechno zvládneme. Ještě další velké DĚKUJI patří všem lidem, kteří do veřejné sbírky přispěli, protože jim není lhostejný osud obyčejných lidí.“