Jak (za)chránit planetu? Malými kroky ve svém okolí

V pondělí 13. září uspořádala ve znovuotevřené Šlechtově restauraci ve Stromovce Nadace Via dobročinnou večeři pro své příznivce a diskuzi se zajímavými hosty. Redaktor České televize a popularizátor vědy Daniel Stach, přední český odborník na biodiverzitu a ekologii prof. David Storch a zakladatelka spolku Mnichovickou krajinou Klára Kabátová debatovali s hosty o tom, co můžeme sami udělat, abychom ochránili naši přírodu a krajinu.  

Poslední léta přinášejí stále častější přírodní katastrofy: sucho, přívalové deště a záplavy, extrémní teploty i ničivé tornádo. Jako jednotlivci můžeme cítit, že nemáme příliš velký vliv na to, aby nás podobné extrémy postihovaly méně. Každý z hostů ze svého úhlu pohledu nabídl užitečné tipy, jak prostřednictvím malých, přírodě prospěšných změn, dosáhnout změny velké. Účinným řešením je pestrá mozaika drobných opatření, která vracejí vodu do krajiny a zvětšují biodiverzitu. 

V nádherném prostředí Šlechtovky společnost uvítala radní hlavního města Prahy paní Hana Třeštíková. Děkujeme jí za poskytnutí tohoto krásného prostoru. Během večera bylo podáváno “tornádové víno”, které od moravských vinařů postižených katastrofou zakoupila společnost RSBC Group. Děkujeme za tento dar manželům Lence a Robertovi Schönfeldovým. Velké díky patří také všem hostům dobročinné večeře: na podporu Nadace Via při této příležitosti velkoryse darovali přes 200 tisíc korun.