Uděláme poštu! Ve Vrchlabí vznikne zahradní altán nebo kulturní a komunitní centrum

Otevřená komunitní zahrada, Hartecké putování do minulosti nebo komunitní centrum místo bývalé pošty. Ve Vrchlabí i jeho okolí to žije intenzivním spolkovým životem. Přečtěte si, jaké projekty jsme podpořili.

Spolek pro Hartu

Putování po vrchlabských projektech podpořených Nadací Via začínáme v Hartě neboli v Podhůří, jak se tato část města Vrchlabí jmenuje oficiálně. V srpnu 2020 tu vznikl Spolek pro Hartu a hned v září uspořádal první Hartecké putování do minulosti. Mělo mezi obyvateli veliký ohlas, spolek proto za finanční podpory Nadace Via připravil druhý ročník. Letošní návštěvníci si nejprve prošli Hartu s historikem Jiřím Loudou z Krkonošského muzea a pak si prohlédli výstavu velkoformátových historických fotografií, které spolek během roku 2021 nashromáždil, k nahlédnutí byly také kroniky a alba místní školy a školky. Nechybělo občerstvení, slané i sladké koláče. Opékaly se buřty, povídalo se, zpívalo a hrálo na kytaru.

Oficiálně spolek vznikl minulý rok, ale neformální skupinka nadšenců působila v Hartě už delší dobu. Založili informační facebookovou stránku Harťáci, zorganizovali úklidové akce, otevřeli veřejnou debatu s vedením města o zrušení přejezdu v Hartě. A spolek pokračuje v těchto činnostech pokračuje. Pečují o krajinu, dobré sousedské vztahy, snaží se navázat intenzivnější komunikaci se správou města. Velkým snem je celková obnova zámku, který tvoří výraznou místní dominantu a ve kterém sídlí mimo jiné základní škola.

Členové Spolku pro Hartu vychází z místní historie a oživují místa v této okrajové části Vrchlabí. Mají na co navazovat, protože i v minulosti v Hartě fungoval čilý sousedský a spolkový život. Jeho podoby se měnily spolu s obyvatelstvem, které zde bylo před válkou převážně německy mluvící. O tom, že se obnova spolkového života daří a jednotlivé spolky spolu ve Vrchlabí čile spolupracují, svědčí i post z FB stránky Spolku pro Hartu:)

Za pěkného počasí jsme dnes vysázeli ovocné stromky, i staré a netradiční odrůdy kdoulí, mišpulí, oskeruší a moruší. Děkujeme za spolupráci Spolek Na Dvoře, Skautské středisko Krakonoš Vrchlabí i zcela novým tvářím, doufejme potenciálním členům Spolku Pro Hartu. Potěšila i vrchlabská slivovice od Okrašlovací spolek ve Vrchlabí.“
Z facebooku Spolek pro Hartu

Spojme se pod jednou střechou

O důležitosti propojování aktivních lidí mluvíme i na naší další zastávce – v Otevřené farní zahradě, kde se spolek Tamar s dalšími organizacemi a dobrovolníky pustil do rekonstrukce altánu. Ve farní zahradě funguje dětské hřiště a slouží i jako prostor pro setkávání, konzerty nebo workshopy různých vrchlabských spolků. Altán, poškozený předchozími lety intenzivního používání, rekonstrukcí získá novou tvář i další možnosti využití. Kromě prostoru pro společenské a kulturní akce bude sloužit i jako zázemí pro komunitní zahradničení lidí s handicapem i bez. Osoby s handicapem, návštěvníci akcí, rodiče s dětmi se  budou na akcích přirozeně prolínat. Místo tak pomůže propojení a poznávání lidí, kteří dříve tuto možnost neměli.

Uděláme poštu!

Poslední naší zastávkou je Hořejší Vrchlabí, kde se potkáváme s učitelem a městským zastupitelem a také velkým místním patriotem Ivo Farským. Ten už druhým rokem pracuje na proměně 12 let zavřené pobočky České pošty na společenské, kulturní a komunitní centrum, které v této lokalitě hodně chybí. Pořádají tu kavárnu pro seniory, různé přednášky a promítání. Senioři tvoří významnou část návštěvníků akcí i proto, že věkový průměr Hořejšího Vrchlabí je vyšší než v jiných částech města. Prostor mohou využívat i další místní spolky a organizace, i když bohužel zatím převážně v teplejších měsících roku. Dům patří městu Vrchlabí a to provádí zatím pouze dílčí opravy. Dlouhodobým cílem zakladatelů komunitního centra Stará pošta je postupné celkové oživení prostoru s výjimečnou atmosférou.