Jak se hledá mentor? Program Nebojme se komunální politiky je v polovině

Podle výzkumu si 45 procent lidí v České republice myslí, že nemůže ovlivnit řešení problémů ve své obci či městě. V programu Nebojme se komunální politiky ukazujeme účastníkům možnosti, jakými se mohou do správy obce nebo města zapojit. V průběhu několika měsíců je čekají workshopy, konzultace a 10 mentorských hodin se zastupitelem, starostou nebo radním.

Jak se hledá mentoring pro budoucí komunální politiky?

Dotáhnout propojení mezi posledními účastníky a mentory, konzultovat záměry na akcelerační mini-granty a doladit termíny školení a akcí do června. Takto v kostce vypadala nedávná porada Kristiny, Terky a Štěpána, tedy týmu Nebojme se komunální politiky. 

Program běží od podzimu do jara a v jeho třetím ročníku je 23 účastnic a účastníků, kteří směřují, nebo vážně uvažují o směřování do komunální politiky. Když píšeme účastnic a účastníků, s radostí dodáváme, že stejně jako v minulých letech je účastnic převaha, konkrétně 18:5 ve prospěch žen.  

Vedle školení a workshopů (on-line i off-line), sdílecích setkání a možnosti získat akcelerační mini-grant nabízí program spojení se zkušeným komunálním politikem či političkou. Jak takové lidi hledáme a jak je vybíráme?  

Ve chvíli, kdy dojde k prvnímu setkání mezi mentorem a účastníkem, je už za námi spoustu práce. Už při úvodních pohovorech se ptáme na témata, která uchazeče o program zajímají, a na konkrétní lidi, kteří by mohli být jejich mentory. V listopadu a prosinci jsme na to navázali dalšími rozhovory s již vybranými účastníky. Probrali jsme s nimi podrobněji, co by si z mentoringu chtěli odnést, a stanovili si další kroky, jak najdeme konkrétní starosty, radní nebo zastupitele. Je pro nás totiž důležité, aby mentoři odpovídali tomu, co aktuálně účastníci potřebují. Každý rok tak oslovujeme stále nové lidi, což je někdy docela investigativní práce spočívající v hledání dle témat na internetu, v doptávání se kolegů, kolegyň a ve společné diskusi týmu, kdo by pro koho mohl být vhodný na základě jeho potřeb. Hlavní podmínkou je, aby mentorem byl někdo se svojí vlastní zkušeností v roli komunálního politika. 

Samotné oslovování vybraných politiků je na týmu Nebojme se komunální politiky. „I letos nás potěšilo, že skoro všichni oslovení souhlasí s tím, že se stanou mentory. U některých jsme byli překvapeni rychlostí jejich reakce. Do 15 minut od odeslaného emailu jsme měli kladnou odpověď. Mentoři mimo jiné oceňují podporu, kterou účastníkům dáváme, protože sami ve svých začátcích by něco podobného uvítali,” říká členka týmu Tereza Mádlová. Letošní mentoři, mentorky jsou z řad současných, někdy i bývalých starostů, radních, náměstků primátorů a zastupitelů. Našli byste je od Klatov, přes Ústí nad Labem, Jablonec nad Nisou, přes Prostějov až po Brno.

Jak mentoring probíhá

Po úvodním propojovacím setkání, které ještě moderujeme, se účastník a mentor domluví na konkrétní podobě mentoringu, tématech a podobě setkání. Tedy kdo se za kým přijede podívat, jestli uskuteční návštěvu konkrétních organizací, institucí nebo se zúčastní jednání zastupitelstva. Mentoři a účastníci mají před sebou 10 hodin společných diskusí a návštěv. Ty účastníkům poskytnou základní vhled do toho, co znamená být v kůži aktivního politika, a připravit je na to, co je případně čeká, pokud se rozhodnou kandidovat a pokud budou zvoleni.

Chcete si to vyzkoušet i vy?

Zaujali jsme vás? Chcete si program vyzkoušet na vlastní kůži? Další ročník budeme vyhlašovat zase v září.