Proměna Heřmanského kopce v Moravských Budějovicích nadchla místní pro sázení stromů

„Tolik lidí jsme opravdu nečekali, ale jsme připravení a zvládneme to,“ řekl čerstvý místostarosta Moravských Budějovic Jan Švaříček na začátku listopadové brigády, při které se stovce místních podařilo zasadit přes 30 třešní. Jeho slova přesně vystihují průběh celé přeměny Heřmanského kopce v atraktivní místo setkávání.

Chcete-li vidět celé Moravské Budějovice při západu slunce, musíte na Heřmanský kopec. Místní sem chodili na vyhlídku, venčit psy, v zimě sáňkovat. Při západu slunce se tu konaly i sousedské akce s ochutnávkou vín, opékáním buřtů a zpívání s kytarou u ohně. Lokalita ale působila zanedbaně, a kdyby ji neudržoval jeden z místních nadšenců, vždycky by kopec zarostl náletovou zelení. Lidé okolo spolku K4 v čele se zmiňovaným Janem Švaříčkem ale cítili silný potenciál místa pro sousedský a komunitní život ve městě. Před dvěma lety se přihlásili o grant v programu Místo, kde žijeme a uspěli.

Součástí podpory, kterou spolek od Nadace Via získal, byly kromě grantu ve výši 400 000 Kč také služby zkušené konzultantky, účast na třech odborných seminářích nebo návštěva podobných projektů pro získání inspirace. Klíčovou podmínkou podpory je zapojení místních lidí do plánování i samotné fyzické přeměny místa.

Jak si místní budovali k Heřmanskému kopci vztah

První plánovací setkání k přeměně se uskutečnilo přímo na Heřmanském kopci. Ti, kdo nemohli přijít, měli šanci se zapojit alespoň formou papírové i on-line ankety. Díky využití všech dostupných komunikačních kanálů se týmu podařilo probudit zájem o Heřmanský kopec, který se stal na měsíc květen a červen roku 2021 jedním z hlavních témat volnočasového života ve městě. Plánovacího setkání se zúčastnilo 70 obyvatel města. 50 lidí pak přišlo na druhé setkání, které proběhlo v září. Na něm představil zahradní architekt Jan Sulzer svoji vizi, která korespondovala s nápady lidí z prvního setkání. Návrh na úpravu Heřmanského kopce byl minimalistický, snadno realizovatelný, s využitím přírodních materiálů.

Během letošního roku proběhlo na Heřmanském kopci kromě sousedských akcí, které tu už mají tradici, také několik brigád. Třeba na začátku dubna se prořezávání a úklidu dřeva zúčastnilo navzdory zimě a dešti přes padesát brigádníků včetně dětí ze Základní školy T. G. Masaryka Moravské Budějovice pod vedením paní učitelky Jany Hanákové. Společně hrabali loňskou trávu, káceli staré keře a nálety, odnášeli drobné větve do přistavených kontejnerů, sbírali odpadky.

Místní lidé mohli také na přeměnu Heřmanského kopce přispět finančně prostřednictvím sbírky na Darujme.cz. Cílové a velmi ambiciózní částky se jim podařilo dosáhnout za pár dní, což bylo možné díky štědrosti místních příznivců. „Kampaň jsme sice důkladně připravovali, natočili jsme i motivační video, ale výsledek překonal naše nejsmělejší představy. Díky podpoře místních lidí jsme mohli vybudovat na Heřmanském kopci posezení v plném rozsahu podle návrhu architekta,“ říká Jan Švaříček.

Masivní dřevěné prvky, které navrhl zahradní architekt na Heřmanský kopec, nebylo úplně jednoduché sehnat. Podařilo se je dovézt nakonec až z Rakouska. Samotnou instalaci sedátek musela provádět odborná firma, ale členové spolku a jejich příznivci museli pomoci s broušením, natíráním a další přípravou.

To nejlepší nakonec

Během podzimu se podařilo na Heřmanský kopec umístit všechny naplánované prvky, které tvoří přírodní amfiteátr či učebnu a několik samostatných míst k posezení včetně ohniště. Součástí projektu oživení Heřmanského kopce bylo ale také vysazení aleje ovocných stromů podél hlavní přístupové cesty. A právě brigádou spojenou s vysázením 31 třešní a se místní rozhodli celý projekt zakončit. Přišlo více než sto lidí, usazovaní připravených třešní probíhalo jako po másle a bylo zakončeno společným opékáním buřtů pod kopcem. Na slavnostní brigádu dorazili také zástupci vedení Moravských Budějovic i kraje Vysočina. Ostatně Jan Švaříček se po letošních komunálních volbách stal místostarostou města. To už je sice trochu jiný příběh, ale s přeměnou Heřmanského kopce má minimálně jedno společné: rostoucí podporu místních lidí.

Celou fotogalerii ze sázení stromů najdete mimo jiné na facebookové stránce projektu Na Heřmany.

Přeměna Heřmanského kopce by nebyla možná bez našich dárců, jmenovitě společnosti Hornbach a The Hamer Foundation.