Inspirace z našich projektů V

Díky našim dárcům můžeme v Nadaci Via ročně podpořit stovky projektů. I když jsou na první pohled velmi různorodé, všechny spojuje odhodlání lidí, kteří se do nich zapojují, věnují jim svůj čas, píli a společnou práci. Stanou se součástí komunity, která dané místo posouvá kupředu. Projekty Nadace Via tak nejen zlepšují kvalitu života v konkrétních oblastech, ale také podporují soudržnost a spolupráci mezi lidmi.

Neuvěřitelná proměna

V Rájci Jestřebí, malé obci nedaleko Brna, se povedla krásná proměna. Náměstíčko, které bylo dříve prázdné a nevzhledné, se změnilo v zelenou oázu s lavičkami, stromy, květinami a hřištěm pro děti.

Jak se to podařilo? Za proměnou stojí noví sousedé, kteří se v posledních letech do Rájce Jestřebí nastěhovali. Většina dojížděla za prací do blízkého Brna a navzájem se příliš neznali. V obci chybělo místo pro setkávání nebo akce pro děti, během covidové pandemie zanikla i hospoda. Bylo jasné, že je potřeba najít jiný způsob, jak se místní lidé mohou poznat a bavit. Zdena Ošlejšková společně s dalšími sousedy zažádala o podporu v našem programu Místo, kde žijeme, a společně se pustili do proměny. Komunita se postupně rozrůstala a posilovala a brigád se nakonec účastnilo přes 60 lidí.

Dnes je náměstíčko v Rájci Jestřebí živé a plné lidí. Setkávají se tu původní iniciátoři, ale přibývají také další. Babičky a dědečkové sem chodí se svými vnoučaty, do akcí se zapojují i ostatní sousedé. Díky podpoře od našich dárců se tak náměstíčko se stalo místem, kde se rodí nová přátelství, spolupráce a radost. Je to krásný příklad toho, co dokáže společná vize, vytrvalost a píle.

Bábušky vítány

V jednom z nejhezčích pražských přírodních parků kousek nad usedlostí Cibulka funguje od roku 2015 komunitní centrum Hájovna. Jmenuje se podle jediné zachovalé funkční památky z díla Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina, kterou stejně jako okolní park vlastní hlavní město Praha. Budovu a přilehlý pozemek má ve správě právě spolek Hájovna. Členky spolku Markéta Fléglová s Dagmar Šormovou a dalšími sousedy a dobrovolníky postupně snaží vlastními silami svěřené místo zvelebit a proměnit v místo setkávání nejen pro místní.

Centrum je veřejnosti je otevřené po celý týden. Konají se tu dílny, přednášky a happeningy pro veřejnost, na pozemku najdete letní kino i malé hřiště, funguje tu komunitní zahrada a místní sousedé pěstují čilý komunitní a kulturní život. Kromě všech zmíněných aktivit pomáhají dobrovolníci ze spolku i začlenění ukrajinských uprchlíků. Zdálo se jim, že většina podpory směřuje k maminkám a dětem a opomíjí seniory. Přitom třeba situace žen v důchodovém nebo předdůchodovém věku je z hlediska uplatnění na trhu práce velmi problematická. V Hájovně právě pro tuto věkovou skupinu spolek za podpory Nadace Via otevřel kurz českého jazyka. A my se na jednu ukázkovou hodinu přijeli podívat.

Účastnicím kurzu nechybí chuť a odhodlání. V projektu „Bábušky vítány“ se kromě výuky češtiny vrhly i na výrobu tzv. hejkalů. Ze starých pytlů pytlů vyrábí maskovací obleky pro ukrajinské vojáky a hrdě nám ukázaly dvě poděkování přímo od vojáků z fronty. Na ukázkové hodině nám jednoho speciálně pro nás připraveného hejkala předali a jako poděkování jsme také získali krásnou dřevěnou a jen pro nás ručně vyrobenou mapu Ukrajiny. Dámy nám na ní ukazovaly, z jakých oblastí k nám přijely. A my i ony věděly, že do některých už se bohužel vrátit nemohou. Přestože celá návštěva byla plná dojemných chvil, odjížděli jsme nabití jejich pozitivitou a touhou být užitečné a najít si v cizím prostředí svou komunitu a přátele. A v češtině dělají opravdu velké pokroky:

Myslime, že v našem drsnem a pragmatickem svéte je pomoc lidem velmi duležita. Je to tak cenne ,že v hroznych dnech valky v naši zemi jste nestali stranou ale pomohali a podporovali všemožné.
Vaše finančni pomoc nam pomogla začit se učit česky jazyk a pripojit se k česke kultuře. A ješte pomohla pokračovat ve vyrabe specialnich mascovacich oblekú pro naše vojaky. V tomto klubu jsme potkali užasne a pozorne  lide – Marketu a Dagmar, ktery nam vždy vyidou vstřic v rúznych otazkach.   A take mame skveleho učitele Jana, ktery hodné pracuje z namy na hodinach češtiny.

Veřime, že se vam vaše laskavost vrati v ješte vetši miře. Serdečne diku.

Účastnice projektu Bábušky vítány

Když se tvoří nové tradice

Prvotním impulzem byla chuť se scházet s lidmi žijícími poblíž. Protože ale v Rychlebských horách došlo po vysídlení původního obyvatelstva k postupnému zapomenutí tradic a zvyků, rozhodla se to Marie Krajplová změnit a společně se sousedy a přáteli se pustili do plnění snu – tvoření tradic nových.

Nejdřív se postupně seznamovali s různými textilními postupy, studovali historii krojů na Javornicku, až došli k technice modrotisku. Plán je teď oživit místní krojovou tradici a vytvořit třeba šátek, jednoduchou součást oděvu, která by byla pro zdejší obyvatele spojovacím prvkem.

Marie je neuvěřitelně činná žena s vášní pro komunity a síťování a my vám o ní řekneme více v některém z dalších našich článků, neboť je mimojiné i jednou z účastnic našeho vzdělávacího programu Proteus.

Soutěž marmelád

Živý spolek se Svinařích, Lhotce a Halounech věnuje tomu, aby se všem v těchto třech středočeských obcích žilo dobře. Přidávají novou energii do spolupráce při rozvoji obce a snaží se vytvářet stále lepší podmínky pro společný život. Ve spolupráci s obcí vybudovali na prázdném pozemku hřiště, jehož součástí je v duchu místní tradice prostor pro míčové hry, doplněný o několik herních prvků pro děti i dospělé, dále zastřešený altán pro posezení i ohniště. Vznikl tak přístupný, plnohodnotný, venkovní prostor pro setkávání lidí napříč generacemi.

A právě na tomto hřišti se na začátku listpopadu konalo Sousedské setkání, na kterém chtějí členové spolku více propojit místní obyvatele a nenásilně je podpořit v dalším setkávání a poznávání. Vzájemnému poznávání určitě pomohl i vtipně znalostní kvíz o historicko – společenských souvislostech žití v obci. S velkým úspěchem se letos setkala i soutěž o nejlepší marmeládu. Akci zakončil koncert a společné posezení u ohně.

Nalákali jsme vás? Rádi byste si vyzkoušeli nějco podobného také vás v obci? Sledujte naše webové stránky, sociální sítě, nebo odebírejte náš pravidelný newsletter Via Café, kde se o naší podpoře dozvíte více.

Všechny tyto aktivity můžeme podporovat díky našim štědrým dárcům. Stovky míst, kde to sousedsky žije, můžeme každý rok podporovat jen díky našim štědrým dárcům. Přidejte se k podpoře i Vy! Děkujeme.